Terug naar de artikelen

logo

© 15/3/2019 Revive Israel Ministries

Revive Israël Nieuwsbrief Maart 2019

Beste vrienden van Revive Israel,

De grootste migratie in de wereld vond onlangs plaats in Azië, toen vele miljoenen naar huis reisden om het Aziatische nieuw jaar te vieren en het Jaar van het Varken te verwelkomen - niet zo kosher! Voor veel niet-Christenen vraagt het gezellige gezinsgebeuren iets dat afschuwelijk is voor de Heer – voorouderaanbidding, afgoderij die mensen op een afstand houdt van onze Hemelse Vader. Ons hart als Revive Israël gaat ernaar uit om te helpen bij het herenigen van de gezinnen van de aarde met onze Vader in de hemel, door openbaring van de afkomst en het bloed van onze Messias, Yeshua Zoon van God. Bidt alstublieft voor een massa migratie naar onze Vader als wij openbaring helpen brengen naar de naties.

In het verleden sprak God tot onze voorvaderen vaak door de profeten en op verschillende manieren, maar in deze laatste dagen heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij aangesteld had als erfgenaam van alle dingen en door wie Hij ook het universum geschapen heeft. De Zoon is de glans van Gods glorie en de exacte vertegenwoordiger van Zijn wezen, die alles in de hand heeft door Zijn krachtige woord. Nadat Hij had voorzien in reiniging van zonden, zette Hij zich aan de rechterhand van de Majesteit in de hemel. – Hebreeën 1:1-3


Het Team Leren Kennen – Marilyn

MarilynMarilyn maakte alia naar Israël vanuit Argentinië in 1988. Ze heeft zeven kinderen, waaronder een soldaat, vier die werken en twee die studeren en werken. Ze zegt “Ik vind het heerlijk om naar de zee te gaan met mijn kinderen en kleinzoon, maar ook om te koken en piano te spelen voor hen.

Marilyn is gekwalificeerd in het geven van Bijbelstudies. Heel speciaal voor haar bij Revive Israel is aanbidden in de tegenwoordigheid van de Heer. “Ik hou van de lofprijs en aanbidding. Ik hou ervan relatie te hebben met mensen en speciaal te zijn op een plaats waar het makkelijk is om bij de Heer te vertoeven. Het is alsof we in een gezin zijn.” En als ze niet in de aanbiddingsruimte is ze een kern teamlid van het Financiële Team, nadat ze pas 6 maanden bij ons is.


Doorbraak in Japan en Hong Kong

Pas geleden hebben Asher en Betty en Ariel Blumenthal een intensieve zendingsreis naar Bangkok, Tokyo en Hong Kong gemaakt. Een van de leiders in Japan zei: “de kerk in Japan is enorm gegroeid in aanzien en is er klaar voor invloed uit te oefenen op het land.” De timing is opmerkelijk, omdat in dezelfde tijd de Japanse kerk zich keert tot de waarheid van de Ene Nieuwe Mens, verbonden met het Messiaanse overblijfsel in Israël. Samen met David en Victoria Trubick, Israël Pochter en Wayne Wilkes gaven ze les op een nationale bijeenkomst van meer dan 600 leiders, die meer dan 200 kerken vertegenwoordigden, georganiseerd door onze vriend Stephen Kaylor en de Japanse Pinkster Fellowship (JPF). Asher was de hoofdspreker; Ariel gaf les over de “Ene Nieuwe Mens” met zijn nieuwe boek dat in het Japans vertaald was. Daarvandaan gingen ze verder naar Hong Kong om onderwijs te geven en te dienen met Chinezen uit veel verschillende provincies en naties.

conference conference

Bijeenkomst in Frankrijk

Raviv' France, de Franse naam voor Revive Israel, heeft juist haar eerste “Revive-Stam Familie Evenement” beëindigd. Teamleiders Peter en Audrey gaven verslag: “We hebben onze Franse vrijwilligers uitgenodigd die zoveel van zichzelf gegeven hebben om ervoor te zorgen dat de boodschap van Revive Israel in het Frans uitkomt, om 2,5 dag mee te doen om een diepere relatie te krijgen. Iedere vrijwilliger gaf zijn/haar levensgetuigenis en ontving gebed en profetische bediening. Dit was de eerste keer voor velen dat ze andere vrijwilligers leerden kennen, nadat ze meer dan 10 jaar hadden samengewerkt.” Raviv’ France had ook twee plaatselijke voorgangers uitgenodigd om plaatselijke ‘bescherming’ te geven voor de bediening, samen met de vertegenwoordiging uit Israël. Het was een vol en geweldig weekend.

gathering gathering

Discipelschap, gebed, profetie, lofprijs en onderwijs

“Discipelschap bij Revive Israel heeft me volwassen gemaakt! Het heeft de gaven die de Heilige Geest me gegeven heeft geactiveerd. Het helpt me om een goede dochter te zijn, zuster, invloed te hebben op mijn vrienden” zei een van onze teamleden. Discipelschap zit in het hart van alles wat we doen. Een belangrijk deel van dit Hebreeuws gesproken discipelschap vindt plaats in de aanbiddingsruimte, door gebed, profetie en lofprijs. Levens worden veranderd door deze simpele formule van het zijn in de tegenwoordigheid van de Heer. Er is tijd om persoonlijke bediening te krijgen, evenals je geestelijke gaven te gebruiken om anderen te bedienen. Elk teamlid wordt opgebouwd door de aanwezigheid en zalving van de Heilige Geest, meegedeeld aan allen die willen ontvangen. Regelmatige Bijbelstudie door ervaren leraren zorgt voor een grondig fundament en het framewerk voor begrip.


Discipleship Journey Israel – verslag partnerprogramma

groupRevive Israel vindt het heerlijk om gastheer te zijn voor de Discipleship Journey in Israël (DJI) in onze voorbereiding, georganiseerd door onze naaste partners Chaim en Ruti Singerman. Hun school zorgt voor een persoonlijke discipelschapsreis vanuit een Messiaans perspectief, op twee locaties: eerst in de heuvels van Jeruzalem en later het Aliya return Center in het prachtige Galilea waar gelegenheden zijn voor praktische dienst aan Joodse immigranten (olim) – als vervulling van Bijbelse profetie over de terugkeer van de Joodse mensen naar het land. Recente deelnemers kwamen uit 5 verschillende naties en varieerden in leeftijd tussen de 21 en 82. Een van hen, Chana uit de VS, had als commentaar: “Wow! Alles wat ik zeggen kan is: Wow! Er is nergens iets als de DJI op aarde! Wow!”

Hier zijn nog wat getuigenissen op video https://youtu.be/2kVKjqOyvqI

Voor meer informatie neem contact op met: [email protected]


Terug