Terug naar de artikelen

logo

© 15/2/2019 Revive Israel Ministries

Nieuwsbrief februari 2019

Lieve vrienden van Revive Israel,

Ziet, hoe goed en hoe lieflijk is het

dat broeders ook eensgezind samenwonen

Het is als de kostelijke olie op het hoofd,

Die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron.

Die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.

Het is als de dauw van de Hermon

Die neerdaalt op de bergen van Sion.

Want daar gebiedt de Heere de zegen

En het leven tot in eeuwigheid.

Psalm 133

Bidt alstublieft deze maand voor eenheid – voortdurende eenheid binnen Revive Israel, en de opkomende Tikkun Global Organisation / familie van de Messiaanse bedieningen waartoe wij behoren, onder de gelovigen en gemeenten in het land en tussen het lichaam van de Messias in Israël en de naties. We zien er verlangend naar uit dat de Heer meer van Zijn zegen toedeelt!


Het team leren kennen – Sarah Singerman

Sarah

Onze felicitaties gaan naar Sarah, die pas haar Reisleiders Diploma gehaald heeft bij het Ministerie van Toerisme. Haar verlangen is te zorgen voor internationale bezoekers, dat ze Gods hart ervaren voor het gebied door een Bijbels, profetisch perspectief, niet alleen in Israël maar langs heel de gebaande weg van Jesaja 19. Vraag de Heer haar te helpen dit doel te bereiken!

Sarah diende in de Voorlichtings Unit in de Verdedigings Macht van Israël en gaat door met haar werk in de communicatie in Revive Israel, ook dient ze als aanbiddingsleider. Ze heeft een passie voor: “Opwekking zien in Israël door eenheid en liefde door de generaties heen, vooral onder de zonen van Izaäk en Ismaël, en dat naties komen in hun bestemming.” Ze is een uit een gezin van zeven kinderen en in haar vrije tijd houdt ze van reizen, van de natuur genieten, muziek en tijd doorbrengen met familie en vrienden.


Community Support

“De kinderen die wij lesgeven zijn de toekomstige aanbiddings-, dans- en kunstleiders van Israël – het is echt een voorrecht om toegang te hebben tot de faciliteiten van Revive Israel!”, is het commentaar van Eti, die de coördinatie doet van de Jubilee School of Music hier elke week – een dienst die open is voor gezinnen met een laag inkomen, door de subsidies die jullie mogelijk maken!

Revive Israel ondersteunt de plaatselijke en de nationale Messiaanse gemeenschap op ons terrein in Yad HaShmona. Onze panden zijn regelmatig druk met kinderen die bij elkaar komen om te leren en plezier te maken, gelovigen die bij elkaar komen, bidden en aanbidden en leiders bij elkaar om te plannen. In sommige gevallen, door uw vrijgevigheid, zijn we in staat om daarbij nog individueel mensen of projecten te ondersteunen door directe financiële bijdragen. Plaatselijke activiteiten zijn onder meer:

  • Kindergroepen.
  • Muziekschool.
  • Pilates klassen.
  • Bijeenkomsten voor nationaal leiderschap.
  • Praktijk voor aanbiddingsteams.
  • Bijeenkomsten voor gebed en aanbidding.
  • Gemeente en huisgroep samenkomsten.
  • Gastvrijheids maaltijden en -gebeurtenissen.

Beit HaYeshua – Partner Bediening

Roni

De bediening van Beit HaYeshua gaat door met veel vrucht dragen, met 15 drugverslaafden of alcoholisten die tot geloof gekomen zijn en hun leven veranderd hebben in 2018. Dima is begin 40 en was atheïst, 20 jaar aan heroïne verslaafd toen hij hulp kwam vragen. Volgens Roni, de manager van het centrum: “Hij was een waar voorbeeld van iemand die in de duisternis wandelde. Hij kwam tot geloof en werd bevrijd van drugs. Nu wandelt hij waarlijk in het licht, een voorbeeld voor anderen van iemand die gelukkig is, behulpzaam en betrouwbaar.” Hij verbond de hulp van de gemeente Beit HaYeshua om diegenen te discipelen die door het rehabilitatiecentrum tot geloof gekomen waren. Bidt alstublieft voor doorgaande genezing, bevrijding en herstel in het leven van de kostbare gebroken mensen.


Arabische Outreach – Partner Bediening

Revive Israel heeft het voorrecht om partner te zijn van een plaatselijke Arabische bediening. De media outreach afdeling groeit snel, waarmee ze wekelijks 30,000 personen bereikt door Facebook, en gefocust is op zowel de West Bank / Oost  Jeruzalem en Gaza. Een van de leiders gaf het commentaar: “Onlangs kwam een gezin uit Oost Jeruzalem tot de Heer en ze willen zich laten dopen. Maar ook, in Gaza kwamen twee mensen tot de Heer verleden jaar en een van hen heeft nu te maken met ernstige vervolging – bidt alstublieft voor hem. We proberen hem naar de West Bank te verhuizen.” Het onderwijs via internet groeit ook heel snel, van 46 volgers in 2017 tot 182 in 2018 – allemaal zijn ze op zoek om veranderd te worden door Gods Woord. Het team heeft daarbij een nieuw You Tube kanaal gestart voor systematisch onderwijs in de Bijbel waarbij ze veel meer mensen in staat stellen eraan deel te nemen. Bidt alstublieft voor alle nieuwe gelovigen en de vele zoekenden, voor de beweging van een grote opwekking in deze gemeenschap.

Het team vraagt specifiek hulp voor de aankoop van nieuwe uitrusting om hen te helpen hun werk effectief te kunnen doen.

AAN GOD ZIJ ALLE EER!


Toerusting van de Heiligen

Dan

Dan Juster spreekt over de vijfvoudige bediening, hoe die essentieel is de gemeente te doen opgroeien.

 KIJK HIER!

Ondertiteling in: Chinees, Deens, Nederlands, Frans, Koreaans, Portugees, Spaans.


Terug