Terug naar de artikelen

logo

© 7/12/2018 Revive Israel Ministries

YeshuaChai.tv (‘Jezus leeft’)

Chai TV

Onze visie is om iedere Israëli de gelegenheid te geven de waarheid van Yeshua te ontvangen in het Hebreeuws, door:

  • Meewerken met het lichaam van de Messias in Israël via het podium van evangelische TV, die de eenheid bevordert. 
  • Helpen om het begrip van Yeshua in Israël radicaal te bevorderen, daarbij misverstand te verwijderen met de waarheid.
  • Werken om te zien dat honderd duizenden Israëli gered worden.    

Getuigenis van Sarah*: Ik gebruikte altijd de naam ‘Yeshu’, als ik verwees naar Jezus, dat een vloek is. Ik ben religieus en was bang om vragen te stellen in mijn eigen gemeenschap. Maar, door het kijken naar de uitzendingen van YeshuaChai.tv in het Hebreeuws, ging ik begrijpen dat Yeshua niet de persoon is die ik dacht dat Hij was. Yeshua betekent eigenlijk ‘redding’ en ik begin mijn hart te openen om Zijn redding aan te nemen.

Video uitnodiging van Asher Intrater om deel te hebben aan dit project.

Getuigenis van Yaron*: Ik ben een jonge seculiere Jood. Ik vond YeshuaChai.tv nadat ik had zitten kijken naar een reclame over het kanaal en kijk nu regelmatig. Ik ging de dialoog aan met het team van Yeshua Chai en vroeg uiteindelijk om een Hebreeuws Nieuw Testament.

Momenteel heeft YeshuaChai TV 48 uur materiaal, dat constant gebruikt wordt. We zijn van plan om in 2019 er nog 13 uur aan toe te voegen met een krachtige inhoud. Maar dit kunnen we niet zonder jullie! We hebben $37,000 USD nodig om dit doel te bereiken. Voor elke $1,000 USD die geschonken wordt, kunnen we twintig minuten hoge kwaliteit en inhoud in het Hebreeuws produceren.
Het is vooral belangrijk voor hen om het evangelie in de Hebreeuwse taal te horen en door de Israëlische cultuur, zodat de boodschap van het Evangelie niet gezien wordt als iets vreemds of uitheems, omdat zo’n benadering typisch te maken krijgt met behoorlijk wat weerstand.

Klik hier om meer te leren en te geven aan Yeshua Chai TV!

*Sarah en Yaron zijn niet hun echte namen, maar zijn representatief voor typische gebruikers van YeshuaChai.tv.


"Nesher" (Adelaar) Project

Nesher logo

We zijn enthousiast om te vertellen over een nieuw project, ontwikkeld in samenwerking met de Shavei Tsion gemeente in Haifa. Gebaseerd op Jesaja 40:31, is het doel de volgende generatie leiders in Israël op te leiden, door discipelschap, training en ervaring in het overbrengen, zowel lokaal in de Israëlische gemeenten als in de landen, op een ongekende manier van het combineren van theologische studies en het activeren van de gaven van de Geest. Dit houdt in:

  • Post-militaire trip voor jonge gelovigen, om verfrissing, rust, heling en persoonlijke leiding te krijgen, samen met het zien van het land, aansluiting bij plaatselijke gelovigen en het ontwikkelen van persoonlijke gaven en bediening in gemeenten. Dit jaar heeft Jeremiah deelgenomen aan een reis naar Noorwegen met 21 andere jong volwassenen, uit 8 plaatselijke gemeenten in Israël. (Sponsor en zend een jonge Israeli naar Noorwergen voor $1,000)
  • "Shoresh" (Wortel) training seminar – een cursus van 3 maanden voor persoonlijk discipelschap en onderwijs van vele Messiaanse leraars in Israël. De proefcursus dit jaar was heel vruchtbaar, met velen die voor het eerst mee leerden gaan met de gaven van de Geest, 12 studenten die afstudeerden, en een die op weg is zich te laten dopen! (Sponsor een student voor $900 USD!)

Ja, Ik wil Geven voor deze projecten.

Dank nogmaals voor het samenwerken om deze en vele andere programma’s te laten slagen, voor de glorie van Yeshua. Laten we samen doorgaan om in hen te zaaien, zodat ze stevig komen te staan, groeien en hun volledige potentieel bereiken in de Heer.

Nesher Eagle Project Nesher Eagle Project
Nesher Eagle Project Nesher Eagle Project
Nesher Eagle Project Nesher Eagle Project

Terug