Terug naar de artikelen

logo

© 23/11/2018 Revive Israel Ministries

Eindtijd Eenvoudig Gemaakt

Asher Intrater

reading

Er zijn drie hoofdgebeurtenissen in de eindtijd die er spoedig aankomen. Je kunt ze opsommen:

  1. Verdrukking
  2. Wederkomst
  3. Duizendjarig Rijk

De Verdrukking is een aantal wereldwijde problemen die hun hoogtepunt hebben in een internationale aanval op Israël (Mattheüs 24). De Wederkomst vindt plaats op het hoogtepunt van die oorlog, als Jeruzalem bijna overweldigd wordt door de vijandelijke krachten (Zacharia 14). Het Duizendjarig Rijk is het Koninkrijk van God op aarde, 1,000 jaar lang vrede en voorspoed met Yeshua die heerst als Koning (Openbaring 20).

De term “verdrukking” heeft te maken met de tijd waarin Jacob “verdrukt” werd in de Hebreeuwse profeten (Jeremia 30:7, Daniël 12:1). In deze tijd zijn er niet alleen moeilijkheden, maar ook opwekking, evangelisatie, bovennatuurlijke bescherming, reiniging van de Kerk en het herstel van Israël.

De Wederkomst is een “last minute” interventie door Yeshua als bevelhebber van de legers van YHVH om de machten van het kwaad te verslaan (Openbaring 19). In die tijd zullen demonen uitgedreven worden, de doden van de eerste opstanding opgewekt worden, en ware gelovigen op bovennatuurlijke wijze “getransporteerd” worden om Yeshua weer op aarde te verwelkomen.

Na deze grote oorlog zal het Messiaanse Koninkrijk (Duizendjarig Rijk) beginnen. Jeruzalem zal de politieke en geestelijke hoofdstad van de wereld zijn. De regering zal geleid worden door Yeshua en diegenen die met Hem samen zullen regeren. Er zal grote vrede zijn, voorspoed en gerechtigheid in deze rechtvaardige samenleving.

Tijdens de eerste eeuw waren er ook drie belangrijke gebeurtenissen (Kruisiging, Opstanding en Pinksteren). Deze drie vonden plaats op de drie heilige dagen in het voorjaar (Pasen, Omer en Wekenfeest). Het zou daarom Bijbels gezien logisch zijn dat de gebeurtenissen van de eindtijd plaats zullen vinden op de drie heilige dagen in het najaar. (Feest van de Trompetten, Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest). We zouden het verband van de heilige dagen in het najaar en de eindtijd op een rijtje kunnen zetten:

  1. Trompetten = Verdrukking
  2. Verzoendag = Wederkomst
  3. Loofhuttenfeest = Duizendjarig Rijk

De politieke-economische-sociale situatie in de wereld voert al naar deze gebeurtenissen. Yeshua vergeleek dit proces met een vrouw in barensnood. De weeën beginnen licht met behoorlijk wat tijd ertussen; dan worden ze heftiger en komen sneller achter elkaar (Johannes 16:21).

Het is dringend dat we ons bekeren en ons geloof versterken om in staat te zijn staande te blijven in overwinning in de tijd die voor ons ligt.


Hoe Zullen We Leven?

Dan

Dan Juster spreekt over het leven in de liefde van en vrees voor God als we dichter bij de terugkomst van Yeshua komen.

Kijk HERE!

Ondertiteling in: Deens, Nederlands, Frans, Koreaans, Portugees, Spaans, Pools.


Terug