Terug naar de artikelen

logo

© 31/8/2018 Revive Israel Ministries

Opwekking en Herstel

Asher Intrater

hand

Opwekking leidt tot herstel. Dit principe van het koninkrijk van God geldt voor een individu of voor een heel land.

Voor een individu betekent opwekking wedergeboorte in zijn hart en vervolgens het ontvangen van de Heilige Geest (Handelingen 2:38, Johannes 3:3). Nadat iemand deze geestelijke vernieuwing ontvangt, begint er een proces van genezing en herstel in zijn of haar leven.

Opwekking begint in de geest en brengt dan herstel aan elk deel van het leven; inclusief het mentale, psychologische, emotionele, fysieke, financiële enzovoorts.

Eigenlijk moet het proces van ”opwekking en herstel” worden voorafgegaan door een vroeger stadium, genoemd “bekering”. Bekering houdt in verandering van je gedrag, denken, beslissingen en houding; het stoppen van dingen doen die fout zijn, immoreel en ongezond; vergeving vragen aan God en onze naaste; en terugkeren naar een liefdevolle en onderworpen relatie met onze Hemelse Vader.

De boodschap van het evangelie van het koninkrijk begint altijd met de woorden “bekeert u” (Markus 1:15, 6:12; Handelingen 2:38, 3:19, 17:30). Dus het hele proces kan worden samengevat als: “Bekering – opwekking – herstel.”

Wat geldt voor het persoonlijke niveau gaat ook op voor het “macro” niveau. In Handelingen 1:6 vragen de discipelen Yeshua om het “koninkrijk in Israël te herstellen”. In Handelingen 1:8 antwoordt Yeshua dat zij eerst “kracht moeten ontvangen van de Heilige Geest en getuigen zijn van Hem van Jeruzalem tot het uiterste der aarde.”

Hier definieert Yeshua opwekking op macroniveau als samengesteld uit twee elementen: kracht van de Heilige Geest en wereldwijde evangelisatie. Uiteindelijk zal deze dynamiek van opwekking (Heilige Geest en evangelisatie) leiden tot herstel. Evenals wereldwijde opwekking twee dimensies heeft, heeft wereldwijd herstel dat ook.

In Handelingen 1:6 vroeg Petrus om het herstel van Israël. Maar na de opwekking van Pinksteren is zijn visie verbreed tot het “herstel van alle dingen” (Handelingen 3:21). Er is herstel van alle dingen, en er is herstel van het koninkrijk voor Israël. We zouden het proces als volgt kunnen samenvatten:

 1. Bekering
 2. Opwekking
  1. Heilige Geest
  2. Evangelisatie
 3. Herstel
  1. Israël
  2. Alle dingen

Opwekking (kracht van de Heilige Geest en evangelisatie) leidt tot herstel (Israël en alle dingen). Ik dien als deel van het bedieningenteam bij Revive Israël en bij Tikkun International. (Tikkun betekent “herstel” in het Hebreeuws.) Je kunt zien hoe de twee gedachten van opwekking en herstel het fundament zijn van alles wat we doen. “Opwekking en Herstel” is ons motto.


Yom Kippur 2018 (Grote Verzoendag)

Tal

Tal Robin nodigt je uit om met ons voorbede te doen voor de redding van Israël en ons financieel te helpen voor de jaarlijkse bijeenkomst van de plaatselijke Messiaanse Gemeenten op Grote Verzoendag, in de omgeving van Jeruzalem, op 18-19 september 2018.

 WATCH HERE!

Ondertiteling beschikbaar in: Deens, Nederlands, Frans, Koreaans, Portugees en Spaans


Terug