Terug naar de artikelen

logo

© 20/7/2018 Revive Israel Ministries

Omgaan Met Polygamie

Asher Intrater

rings

Ons wordt gevraagd door voorgangers hoe je omgaat met polygamie in een opwekking (vooral in heidense, Afrikaanse en Islamitische gebieden.) Wat is de oplossing voor mensen met een achtergrond van polygamie, die tot geloof in Yeshua komen, naar de Judees-Christelijke normen? Hier volgen een paar voorstellen van Bijbelse principes:

 1. Bekering – Omdat het onderwerp nogal ingewikkeld is, moeten we het bekijken met gebed, nederigheid en gevoeligheid. Volgens de Bijbel zouden de mensen zich moeten bekeren, huilen, vasten en de Heer zoeken om voor dergelijke zaken oplossingen te vinden, als slavernij, en heidense huwelijken (Ezra 9).
 2. Evangelie – Elke ware oplossing houdt een verandering van hart in. Tot iemand zich bewust is van de liefde van God, de genade van het kruis, het wonder van opnieuw geboren worden, kan er met de wortel van de zaak niet worden afgerekend. (Joh. 3)
 3. Bijbels Onderwijs – De duidelijke standaard van de Schrift moet onderwezen worden: dat één man met één vrouw getrouwd is. (Mattheüs 19) Dit voorkomt dat ook maar iemand met een huwelijk in polygamie oudste zou zijn in een plaatselijke gemeente. (1 Timotheüs 3)
 4. Verboden – Een huwelijk in polygamie is niet toegestaan in een geloofsgemeenschap. Geen compromis met gelovigen. De vraag waar het om gaat betreft alleen diegenen die naar de gemeente komen met een geschiedenis hierin.
 5. Sociale Verandering – Door de invloed van gebed en Bijbelse morele waarden, is onze hoop de wetten van het land te veranderen en de sociale normen van de gemeenschap om ons heen voor uitsluitend monogame huwelijken. (Deuteronomium 16)
 6. Werkbare Oplossing – Yeshua zei dat Mozes tijdelijk scheiding toestond vanwege de hardheid van hart van de mensen. Dit geeft aan dat, zelfs als het tegen Gods beste wil is, we soms een tijdelijke oplossing moeten vinden om met een verkeerde situatie om te gaan. (Mattheüs 19)
 7. Elk Geval afzonderlijk bekijken – Toen heidense huwelijken werden behandeld in de boeken Ezra en Nehemia, nadat zij de fout inzagen en zich bekeerden, stelden ze een system in om ieder geval individueel te ondervragen en onderzoeken. (Ezra 10)
 8. Gerechtelijk Comité – Om elke zaak te behandelen zou er een comité van ondervraging opgezet moeten worden in elke gemeenschap (of werk met het bestuur als ze meewerkend zijn.) Dit gerechtelijke comité zou moeten dienen onder de autoriteit van plaatselijke oudsten. (Vergelijk met 1 Korinthe 6 voor wat betreft de noodzaak van gerechtelijke beslissingen.)
 9. Bescherm de Onschuldigen – Het doel van de wet is de zwakke en onschuldigen te beschermen. In dit geval moeten de vrouwen en kinderen die erbij betrokken zijn beschermd worden op financieel, sociaal, psychologisch en moreel gebied In elk geval moet hier aandacht aan geschonken worden.
 10. De Voorkeur geven aan Nietigverklaring – Als de vrouwen en kinderen van een tweede huwelijk vrij kunnen komen zonder schade op te lopen, dan moet het polygame huwelijk nietig verklaard worden en de vrouwen en kinderen toestemming krijgen om weg te gaan. (Vergelijk met 1 Korinthe 7 wat betreft vrijheid van niet gelovigen om ontslagen te worden van huwelijksbeloften, als ze dat willen.
 11. Mogelijk Compromis – Als, na onderzoek, geen nietigverklaring kan worden gearrangeerd zonder ernstige schade te berokkenen aan de vrouwen en kinderen, en als de vrouw er duidelijk de voorkeur aan geeft en wenst te blijven, dan kan er een langdurend compromis toegestaan worden. (Vergelijk Deuteronomium 15 aangaande een slaaf die besloot bij de familie te blijven nadat zijn tijd van slavernij voorbij was.) Elke vrouw die blijft zou de volledige status moeten hebben en niet beschouwd worden als een concubine.
 12. Geschreven Besluit – Het gerechtelijk comité (of plaatselijk hof) moet het beste besluit nemen en opschrijven, om zo orde en stabiliteit in de gezinnen te brengen.

Als conclusie, laten we Heer vragen om door te gaan met opwekking te brengen onder de Moslim- en Afrikaanse heiden gemeenschappen, en om wijsheid voor kerkleiders die te maken hebben met deze situaties.


Bevrijd de Vrouwen

Asher

Asher Intrater spreekt over Yeshua als de bevrijder van de vrouw, die innerlijke en uiterlijke vrijheid bracht.

 Watch HERE!

Ondertiteling in: Deens, Nederlands, Frans, Koreaans, Portugees en Pools


Terug