Terug naar de artikelen

logo

© 13/7/2018 Revive Israel

Verlossing van de Wereld

Daniel Juster

earth

Onlangs had ik een dialoog met een beroemde Nieuwe Testament Theoloog uit Engeland. Onze discussie ging voornamelijk over Israël en de Kerk.  Hij was een aanhanger van de “vervangings theologie” (de Kerk heeft het belang van Israël overgenomen, het ware Israël van God, en het etnische Israël kan zich niet meer beroepen op de status van Gods uitverkoren volk.) We hebben veel tijd besteed aan veel gedeelten, maar hij was niet overtuigd.

Tegen het eind van onze dialoog sprak ik over mijn hoop dat, als Israël als natie zich bekeert tot Yeshua, dat zal leiden tot hèt gesprek van de naties van der wereld. Inderdaad, het zal leiden tot Zijn wederkomst en redding van de wereld. Hij was zeer verbaasd dat ik dacht dat er een massa bekering zou komen van de naties na de verdrukking en de oordelen van de wraak van God. (Openbaring 16) Ik was op mijn beurt verbaasd dat dit voor hem niet duidelijk was, hoewel ik opgegroeid was met kerkleraren die hier nooit onderwijs over gaven, maar wel een pessimistische kijk hadden op het eind van deze tijd. Hoewel, tekst na tekst laat ons zien dat er Bijbelse hoop is voor de redding van de wereld. Ik zou bladzijden kunnen vullen met teksten van de profeten en Psalmen om dit aan te tonen. Je kunt niet om de conclusie heen. Hier volgen een paar van die teksten.

Glorieuze Toekomst

Jesaja 2 is heel verbazingwekkend. Het voorspelt dat alle volken zullen komen naar Jeruzalem en dat de wet zal uitgaan uit Sion. De naties zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Volken zullen geen oorlogen meer leren. De inhoud hiervan is enorm. Jesaja 11 herhaalt diezelfde hoop met het idee dat de Messias de banier is voor de volken. Zelfs de natuur, het koninkrijk der dieren zal opgetild worden tot een nieuw niveau van vrede.

Jesaja 45 wordt soms gezien als onderwijs dat de niet bekeerden gedwongen worden de knieën te buigen voor Yeshua. Hoewel, de context maakt deze pessimistische kijk onmogelijk. De tekst zegt: Wend u tot Mij, wordt behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. Ik heb gezworen bij Mijzelf – uit Mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan en het zal niet terugkeren – dat voor Mij elke knie zich zal buigen, elke tong bij Mij zal zweren. Voorzeker, in de Heere – zal men van Mij zeggen – zijn rechtvaardige daden en kracht.” Filippenzen 2 herhaalt de belofte en past die toe op Yeshua.

Jesaja 60:3 “En de heidenvolken zullen naar uw licht gaan.” Jesaja 65, Amos 9, Micha 4 en vele Psalmen herhalen de hoop dat de naties als een lichaam tot de kennis van God zullen komen

Ja, er zullen grote moeilijkheden zijn voor dat gebeurt. Hoewel, laten we in gedachten houden dat de uitbreiding van het Koninkrijk van Yeshua voor Israël en de volken dit doel uiteindelijk zal bereiken van de redding van de wereld.


Zonen & Dochters ZULLEN Profeteren

Asher

Asher Intrater spreekt erover dat de Heilige Geest uitgestort wordt in de eindtijd om genezing te brengen tussen de generaties en de werking van de Heilige Geest bediening door jonge mensen.

KIJK HERE!

Ondertiteling in: Deens, Nederlands, Frans, Pools, Portugees


Terug