Terug naar de artikelen

logo

© 29/6/2018 Revive Israel

Gezonde Spanning Tussen Leiders

Cody Archer

meeting

In elk leiderschapsteam heerst altijd een zekere mate van spanning. We hebben allemaal verschillende gaven, passies en meningen over hoe we denken dat iets gedaan zou moeten worden. God heeft het zo bedoeld, zodat we zullen groeien in liefde en nederigheid (Efeze. 4:2).

Dit geldt natuurlijk voor een 5-voudig bedieningsteam, volgens Efeze 4:11. Een vereenvoudigd gesprek tussen de vijf dienaren die samenwerken in een bediening zou als volgt kunnen gaan:

Apostel: “We zijn samengekomen voor onze maandelijkse visie- en planning vergadering. Ik wil van jullie horen wat je op je hart hebt aangaande het toerusten en opbouwen van de heiligen die God aan ons heeft toevertrouwd als we het volgende seizoen in gaan.”

Evangelist: “Ik wil graag als eerste gaan. Ik heb gemerkt dat wanneer we als gemeenschap samenkomen, we te veel tijd besteden binnen de muren van ons gebouw. Elke dag zijn er zijn mensen op weg naar de hel en het is onze verantwoordelijkheid het goede nieuws met hen te delen. De oogst is rijp en het is tijd dat we de straat op gaan en de verlorenen in het Koninkrijk brengen.”

Herder: “Ik vind dat we als gemeenschap hier nog niet klaar voor zijn. Veel van de gemeenteleden hebben nog begeleiding en innerlijke genezing nodig. Ik geloof dat we ons eerst moeten richten op elkaar liefhebben, onze mensen onder discipelschap brengen en groeien als een gezonde gemeenschap.”

Leraar: “Eerlijk waar, ik weet niet of onze mensen wel genoeg Bijbel kennis hebben om het evangelie te delen met de verlorenen. We zouden een onderwijs serie moeten geven waarin we systematisch de grondbeginselen van ons geloof behandelen. Dan zullen onze mensen geworteld in Gods Woord zijn en op een effectieve manier antwoord kunnen geven op de hoop die we in Yeshua hebben.”

Profeet: “Volgens mij begrijpen jullie het meest fundamentele punt niet. Indien onze mensen God niet zoeken in regelmatige aanbidding, dichter bij Hem komen in intimiteit en leren hoe ze Zijn stem kunnen horen in hun dagelijkse levens, heeft het allemaal geen zin. Indien ze niet door de Heilige Geest geleid worden en openbaring ontvangen over hoe ze mensen kunnen dienen, hoe kunnen ze dan effectief zijn?”

Op dit moment in de vergadering denk je misschien, “Deze mensen zitten vast. Zeker, al deze dingen zijn belangrijk, maar hoe kunnen ze samen verder gaan met zoveel onderlinge verschillen?”

Ik geloof dat hier de door God gegeven genade en gave van de apostel om de hoek komt kijken. Als teamleider is het zijn passie om iedereen in eenheid te zien functioneren. Hij kan tussen deze spanningen navigeren door ieders unieke gaven te bevestigen. Omdat hij het grote plaatje ziet kan hij een route uitstippelen voor het voorwaarts gaan waarbij ieders gaven naar voren komen op verschillende momenten en op verschillende manieren zodat het hele lichaam er profijt van heeft en groeit.

Wanneer er spanning gevoeld wordt, is onderlinge onderdanigheid (Efeze 5:21) en de ander hoger achten dan zichzelf (Filippenzen 2:3) de sleutel om verder te kunnen gaan. Wanneer dit de hartsgesteldheid is van het leiderschapsteam, hebben egoïstische ambities en wedijver geen plaats. Laat je niet door spanning afstoten, maar ga in plaats daarvan dieper in het dienen van anderen. Denk eraan, we dienen allemaal in hetzelfde team en we werken allemaal aan hetzelfde doel – “een perfecte mens” (Efeze 4:13).


Wat Komt Voor Opwekking

Asher

In deze boodschap spreekt Asher over drie dingen die in Israël plaats zullen vinden die zullen leiden tot een grote opwekking voordat Yeshua terugkomt.

Kijk HIER!

Ondertiteling in: Deens, Frans, Koreaans, Nederlands, Portugees.


Terug