Terug naar de artikelen

logo

© 22/6/2018 Revive Israel

Islam, de VN en de Wederkomst

Asher Intrater

UN

Een van de duidelijkste beelden in de Bijbel van de Wederkomst van Yeshua is te vinden in Zacharia 14:2-3:

"Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden…. Dan zal de Heere uittrekken en tegen de heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.”

Het feit dat de wederkomst van Yeshua verbonden is aan een strijd over Jeruzalem roept diverse theologische problemen naar boven. Interessant is dat de dramatische ontwikkelingen van vandaag met betrekking tot terrorisme, Islam en de Verenigde Naties een licht werpen op hoe deze profetie  vervuld zou kunnen worden.

Het eerste probleem is er een van de coalitie: Hoe kunnen alle naties van de wereld, met zoveel verschillende achtergronden, in overeenstemming samenkomen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat het blok van de Islamitische landen tot overeenstemming kwam met de liberale humanistische landen, vooral Europese landen, in anti-Israël besluiten in de VN. Hoewel de humanistische landen en de religieuze Moslims zo verschillend zijn in hun wereldopvatting zijn ze toch in staat een eenheid te vormen tegen Israël.

Het tweede probleem is er een van focus: Hoe kunnen alle naties van de wereld gefocust zijn tegen één kleine stad? Hier zien we weer de drievoudige invloed van terrorisme, Islam en de Verenigde Naties. Terrorisme heeft invloed op alle landen van de wereld, maar de belangrijkste focus is Israël. Claims van de Islam op Jeruzalem als haar derde heiligste plaats (El Quds) en Palestijnse anti-Israël propaganda in de VN, hebben van Jeruzalem het brandpunt van internationaal conflict in onze generatie gemaakt.

Het derde probleem is er een van Christelijke Eschatologie: hoe kunnen Christenen over heel de wereld hun geloof in Jezus gelijkstellen aan de stad Jeruzalem? Zeker, een Christen die de profetieën in de Bijbel goed gelezen heeft, zal zich er altijd van bewust zijn dat de strijd van de Eindtijd gecentreerd is rond Jeruzalem. Hoewel, moderne gebeurtenissen dwingen Christenen ook het  verband tussen Jezus en het Israël van deze tijd te zien. Evenals sommige Christenen wortels zien in de VN van een één-wereld anti-Christelijke regering, zo zien zij ook de VN als een forum voor anti-Israël propaganda. Zoals de Islam in onze generatie het voornaamste obstakel geworden is voor wereld evangelisatie, zo is het ook de voornaamste motivator geworden voor anti-Israël gevoel. Het militante Islamitische terrorisme is niet alleen gericht tegen Joden, maar is ook de grootste oorzaak van Christen martelaren in de wereld van vandaag.

Het vierde probleem is een van de Joods messiaanse verwachtingen: terwijl veel religieuze Joden de Bijbelse profetie begrijpen van de komst van de Messias in de tijd van een grote apocalyptische strijd over Jeruzalem, zien ze die niet in verband met Yeshua. Hoewel, naarmate de landen van de wereld zich meer tegen Jeruzalem keren, zien de mensen in Israël dat onze enige bondgenoten vasthoudende evangelische Christenen zijn.

Het vijfde probleem is er een van moraliteit: als Yeshua terugkomt om de wereld te oordelen in gerechtigheid (Psalm 98:9), waarom zou Hij dan juist die mensen straffen die tegen Israël zijn, terwijl er zoveel kwaden in de wereld zijn die Hij moet straffen. Toch duikt zelfmoorterrorisme, vooral tegen Israël, op als een van de grootste kwaden die de wereld gekend heeft. We moeten nog het effect gaan zien van wat zelfmoord terroristen doen als zij klein nucleair spul in handen krijgen of biologische/chemisch wapens. Terrorisme en hoe het geïnterpreteerd wordt, wordt steeds meer een zaak die een morele scheidingslijn vormt tussen goed en kwaad. Iedere mens met hoge moraal moet zich tegen terrorisme keren. Aangezien in het wereldwijde terrorisme Jeruzalem de eerste focus is, wordt Jeruzalem de facto de morele verdeellijn van alle mensen.

Liberaal humanisme in de VN, religieuze strijdlust in de Islam en de toenemende stroom van zelfmoord terrorisme dwingen Christenen, het volk van Israël en gewoonweg mensen met moraal overal zich te verbinden. Dit samengaan legt de basis dat de profetieën over de Wederkomst van Yeshua vervuld gaan worden.


Geestelijke Ambassadeurs of Verspieders?

Sarah

In deze video spreekt Sarah Singerman over het belang van geleid worden door de Heilige Geests in het weten hoe je het Evangelie brengt.

Watch HERE!

Ondertiteling in– Nederlands, Deens, Portugees, Frans.


Terug