Terug naar de artikelen

logo

© 1/6/2018 Revive Israel

7 Waarheden om angst te overwinnen in de Eindtijd (Deel 1)

Cody Archer

end times

Brengen de woorden: antichrist, teken van het beest, builen, oorlogen, hongersnood…..   angstige emoties bij je naar boven? Zo ja, dan ben je niet de enige. Verkeerd geloof en met name over deze onderwerpen kan angst en verwarring teweegbrengen over de toekomst. Als dit gebeurt, zijn we geneigd het onderwerp maar helemaal te mijden.

Van Genesis tot Openbaring zijn er 150 hoofdstukken waar het voornamelijk gaat over de gebeurtenissen rond de eindtijd profetieën. God gaf ons expres heel veel informatie over de laatste dagen zodat wij verzekerd zouden zijn van Zijn uiteindelijke overwinning (Johannes 16:33) en van Zijn belofte om ons te helpen overwinnaars te zijn (Openbaring 12:11).

Deze 7 waarheden zullen je helpen staande te blijven met innerlijke vrede over de komende dagen van moeite.

1) Bekeer je van Gebrek aan Vertrouwen

De wortel van angst is gewoonlijk verbonden met ons gebrek aan vertrouwen in God. Als we dit in ons leven erkennen, moeten we ons bekeren, ervoor kiezen te geloven en God vragen ons geloof te vergroten (Lukas 17:5). Hij is een goede, betrouwbare Vader die graag voor ons zorgt. Hij zal het onmogelijke doen met ons mosterdzaadje van geloof.

2) Je bent Uitverkoren

God heeft je gekozen en jou eerst liefgehad (Joh. 15:16; 1 Joh. 4:18-19). Door geloof ontvangen we Zijn gift van genade en gunst (Efeze 2:4-9). Geen hoeveelheid menselijk werk of streven kan ons redden. Als God je kiest en verzegelt met Zijn Geest, is er niets wat je kan scheiden van Hem (Romeinen 8:35-39). Je bent zeker in Zijn omarming. ZIJN GENADE ALLEEN geeft ons de macht Satan te overwinnen, ons vlees, de wereld en de moeilijkheden van de eindtijd.

3) Het Leiderschap van Yeshua is Perfect 

 Woorden als “verleend” of “was autoriteit gegeven” komen herhaaldelijk voor in het boek Openbaring (22 keer). God staat Satan en de Anti-Christ toe hun slechte wil te doen (Openbaring 6:4; 13:5,14). God is nooit verbaasd of niet op Zijn hoede. Hij is alwetend, krachtig en zal de schema’s van Satan voor Zijn eigen doel gebruiken. Yeshua maakt nooit een fout in Zijn leidershap. Hij is onze goede Herder en je kunt Hem ten volle vertrouwen (Lukas 12:7). Zelfs de hoeveelheid verdrukking die Hij ons toestaat mee te maken zal niet meer zijn dan we kunnen dragen (1 Korinthe 10:13) en zal ons uiteindelijk voorbereiden en reinigen (Daniël 11:35; Openbaring 19:7) om met Hem te regeren in de komende eeuw (Openbaring 20:6).

4) De Kerk is de Hoogste Prioriteit van Yeshua 

In Openbaring hoofdstuk 1 wordt Yeshua gezien temidden van zeven kandelaars, die een symbool zijn van zeven kerken in Azië. In Zijn rechterhand waren zeven sterren, die de zeven gemeenteleiders van deze kerken symboliseerden (Openbaring 1:12-13; 20: 2-1). Voordat God de oordelen van de eindtijd, die eraan komen, openbaarde, openbaarde Hij eerst de nabijheid van Yeshua bij Zijn kerk (Ecclesia). Niet alleen is Hij in hun midden, maar Hij houdt ze in Zijn hand. Als we dit weten kunnen we voorbereid zijn op de rest van de gebeurtenissen door het boek Openbaring. De hoogste prioriteit van Yeshua is Zijn kerk (Mattheüs 16:18) en Hij zal ons nooit begeven noch verlaten (Hebreeën 13:15).


Verdelen van Satans Koninkrijk

Asher

In deze boodschap deelt Asher Intrater een belangrijk gebed om te bidden in geestelijke oorlogvoering: “het koninkrijk van Satan is verdeeld en gevallen!”

 Watch HER!

Ondertiteling in – Nederlands, Deens, Portugees, Koreaans, Frans


Terug