Terug naar de artikelen

logo

© 20/4/2018 Revive Israel Ministries

Je bent niet Gods Tempel!

Ron Cantor

running

Kun je mijn schok voorstellen in mijn eivormige machine, zweet liep over mijn wangen, ik zat te mediteren over 1 Korinthe 3, toen het me trof! Paulus heeft het niet over oefenen!

In dit gedeelte spreekt de apostel over beloning in de hemel en dan ineens gaat hij spreken over het feit dat ons lichaam een Tempel is van God. Ik vraag me af hoe komt hij daar? Het heeft zo te zien niets met elkaar te maken. Ik ging terug en las de teksten nog eens, ervoor en erna, en een woord viel me op dat ik daar nog nooit gezien had: Tezamen. En, boem het sloeg bij me in!

En, hoe ironisch dat ik zat te oefenen – zorgen voor de tempel – om het zo maar uit te drukken, toen ik me realiseerde dat het juiste eten, niet roken, en oefenen NIETS te maken had met waar Paulus het over had toen hij zei:

“Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u. [In de Eng. vertaling staat tezamen zijn jullie die tempel vert.] (1Korinthe 3:16-17)

Om duidelijk te zijn, in 1 Korinthe 6 verwijst hij naar ons lichaam dat een tempel is van de Heilige Geest, in verband met seksuele immoraliteit. Daarom is zonde op seksueel gebied bijzonder pervers, omdat de aanwezigheid van Jezus in ons lichaam is (1Korinthe 6:18-20).

Dit is anders dan hij bedoelt in hoofdstuk drie. In hoofd stuk zes zegt hij “tempels” meervoud. Hij bedoelt dat de aanwezigheid van God woont in iedere “individuele” gelovige. Maar in hoofdstuk drie zegt hij dat wij tezamen (meervoud), de Tempel (enkelvoud) van God zijn. Hij spreekt over het hele lichaam van de Messias als vervanging voor de Tempel in Jeruzalem, die spoedig vernietigd zal worden.

Waarom is dit Belangrijk?

Paulus maakt zich veel zorgen om de Korinthiërs die zeer verdeeld zijn (1Korinthe 1:12). Hij bestraft ze hiervoor in hoofdstuk drie (1Korinthe 3:3-4).

Wij denken “werelds” betekent luisteren naar seculiere muziek, maar werelds in de Nieuw Testamentische zin betekent leven naar het vlees – boosheid, ruzie, verdeeldheid, trots, jaloezie enz. De Geest vervulde gelovige wordt opgeroepen op een hoger niveau te leven. Nu, in vers 16 en 17 zien we dat Paulus veel meer bezorgd was over hun eenheid dan over hun dieet.

“Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u (gezamenlijk). 1Korinthe 3:16-17)

Het woord voor u in het Grieks is meervoudig in deze teksten, vandaar dat de NIV het woord “gezamenlijk” toevoegt aan het eind van vs. 17 om te benadrukken dat wij, het lichaam van Christus, tezamen, de tempel zijn van God, niet als individuen. Dit benadrukt iets dat uniek is en gevaarlijk; over de Engelse taal: we hebben geen 2e persoon meervoud voornaamwoord! “You” kan spreken van een individu of een groep. (Alleen in gesproken Engels in delen van het zuiden in de VS zeggen mensen “Y’all”). Helaas zijn er honderden – misschien wel duizenden – plaatsen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament waar de Schrift spreekt tot ons als volk, als een gemeente, als een collectief “u” maar alleen in de Engelse taal kan het klinken alsof Hij spreekt tot maar een, individueel “u”. Dus als hij zegt dat God de persoon re gronde richt die Gods tempel te gronde richt, dan heeft Hij het niet over individuen die sigaretten roken of te veel eten (zaken die ik niet aanbeveel) – dan heeft hij het over diegenen die verdeeldheid veroorzaken.

Scheuringen veroorzaken

Het Nieuwe Testament spreekt over de zonde van scheuringen of verdeeldheid in de sterkste bewoordingen: “Als iemand Gods tempel te gronde richt, zal God die persoon te gronde richten.” Te midden van verdeeldheid, raken mensen hun geloof kwijt, anderen worden misleid. Verdeeldheid en scheuring breken Gods hart omdat ze het lichaam van Jezus uiteenscheuren.

Soms zijn er legitieme redenen om uiteen te gaan: grove zonde, verkeerd onderwijs of een leider die de kudde misbruikt. Maar de meeste splitsingen komen voor uit trots en bezeerde gevoelens.

Eenheid betekent niet uniformiteit

In de brief van Paulus verwijst hij soms naar loyaliteit ten opzichte van Apollos, andere naar zichzelf en sommige naar Cephas (Petrus). We zouden dit te ver kunnen trekken en zeggen dat loyaliteit ten opzichte van een groep of afscheiding van het lichaam van gelovigen fout is. Maar dat zegt Paulus hier niet. Er was niets fout met het feit dat Apollos een groep discipelen had die hem volgden als leider.

Het punt is niet de groepen, maar de trots die binnenkomt. Zodra je denkt dat jouw team het beste is, kom je op gevaarlijk terrein. Paulus was verrukt dat Apollos vrucht droeg, hij was niet verrukt dat sommige van deze discipelen overdreven loyaal waren naar een man en oordelend keken naar andere leiders of bewegingen. Mijn verband met Tikkun International geeft me geen reden andere bewegingen te oordelen. Eerder nog, ik vier onze unieke gaven en roeping. We kunnen eenheid hebben zonder uniformiteit en we kunnen het werk van God in elkaar vieren.

Conclusie

God haat verdeeldheid—zo simpel is dat! Paulus pleit bij de Efeziërs: “Doe er alles aan om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van vrede.” We moeten voorzichtig zijn voordat we spreken tegen een broeder of zuster. We moeten er zeker van zijn dat we geleid worden door de Heilige Geest en niet door het vlees. In ons streven naar gerechtigheid kunnen we eindigen met het vernietigen van een broeder of zuster, of, nog belangrijker, een jong gelovige. Laten we streven naar vrede en eenheid en daarbij, nooit gaan voor het compromis.

Read Ron Cantor’s full article here!


Gave van Profetie

Asher

We zouden altijd de gave van profetie met nederigheid in praktijk moeten brengen daar we slechts ten dele profeteren, maar het is ook belangrijk ons te herinneren dat we allen kunnen profeteren! Als je wedergeboren bent en je gedreven voelt door de Heilige Geest om iets te spreken van het hart van God dat zegent, bemoedigt en de luisteraar versterkt, dan ben je bezig met de gave van profetie!

KIJK!

Ondertiteling in: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Koreaans en Portugees (br)!


Terug