Terug naar de artikelen

logo

© 13/4/2018 Revive Israel Ministries

Zeven Eigenschappen Van Heiligheid

Asher Intrater

clouds

Een van de meest belangrijke passages over heiligheid is de openbaring die Jesaja kreeg over de verheerlijkte Messias.

Jesaja 6:1-5

Ik zag de Heer zitten op een troon, hoog en verheven, en de zoom van zijn gewaad vulde de tempel. Serafs stonden boven Hem. En de een riep tot de ander: “Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!” De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: “Wee mij want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen; mijn ogen hebben namelijk de Koning, de Heer van de legermachten gezien”.

Laten we onze ogen op Yeshua richten en ernaar verlangen heilig te zijn zoals Hij. Er zijn zeven eigenschappen van heiligheid.

 1. Hoog en Verheven
  Er was iets hoog en voornaam aan dit visioen van heiligheid. Het gaat over leven op een hoger niveau. Het doet mij denken aan een persoon die in een helikopter vliegt ver boven de files van de ochtendspits. Jesaja realiseerde zich dat de persoon die hij in dit visioen zag iets had dat hijzelf niet had. Hij dacht bij zichzelf, “Ik wil dicht bij Hem zijn. Ik wil bij Hem zijn. Ik wil zijn zoals Hij. Ik wil heilig zijn.”
 1. Licht Schijnend
  Een wezen gevuld met goddelijke aanwezigheid schijnt licht. Dit heet de glorie van God. Heilig zijn wil zeggen gevuld zijn met glorie. Heiligheid is glorieus. De hele aarde zal op een dag gevuld zijn met de glorie van God door de kinderen van God. Als wij heilig worden, worden we ook gevuld met licht.
 1. Vol van Kracht
  Heiligheid is het tegenovergestelde van wereldgelijkheid. Om heilig te zijn moeten we “nee” zeggen tegen de wereld, het vlees, en de duivel. Maar heiligheid is meer dan alleen een lijst van dingen die je niet moet doen. Heiligheid bestond tenslotte al eerder dan wereldgelijkheid. Heilig zijn betekent in de kracht van God komen. Het is Zijn gave. In deze passage schudt Zijn aanwezigheid het hele gebouw.
 1. Schitterend in Schoonheid
  Deze heilige en glorieuze persoon is uitermate aantrekkelijk. Heiligheid is mooi. Het grootste plezier van de wereld die komen gaat zal simpelweg zijn het aanschouwen van de schoonheid van de Heer (Psalm 27:4). Deze wereld is ook gevuld met mooie dingen. We kunnen tot de dingen van de wereld aangetrokken worden door de lust van onze ogen. Maar, de schoonheid van de Heer in Zijn heiligheid is mooier en aantrekkelijker dan de dingen van de wereld. We hebben iets beters om naar te kijken. We kunnen de Heer aanbidden in de schoonheid van Zijn heiligheid (Psalm 96:9).
 1. Geestelijk Schoon
  Wanneer iemand heilig is, is hij vrij van schuld en schaamte. Hij is niet onrein vanbinnen. Jesaja, die waarschijnlijk de meest reine persoon was van zijn generatie, voelde zich onmiddellijk onrein toen hij keek naar dit volmaakt reine wezen. Hij voelde zich onrein en vroeg om gereinigd te worden. Om je onrein vanbinnen te voelen is een verschrikkelijk gevoel. Vrij te zijn van dat gevoel van onreinheid, rein van geweten te zijn, is al meer waard dan welk aards plezier of lust dan ook. We worden gereinigd door het bloed van Yeshua en door het vuur van de Heilige Geest.
 1. Moreel Zuiver
  Heiligheid is het hoogste niveau van zuiverheid. Het is het hoogste niveau van zedelijkheid. Een aspect van heiligheid is het hebben van zuivere motieven, maar zelfs deze zijn niet echt zuiver. Ook al doen mensen goede dingen, kunnen daar zekere egoïstische motieven aan ten grondslag liggen. Om echt zuiver te zijn, zouden al onze gedachten en motieven openlijk tentoongespreid moeten zijn, zodat iedereen ze kan zien. We kunnen alleen echt zuivere motieven hebben wanneer we ons overgeven aan de leiding van de Heilige Geest in ons, en handelen naar Zijn motieven.
 1. Helemaal Volmaakt
  Heilig zijn betekent volmaakt zijn. Onze Vader in de hemel is volmaakt, en Yeshua roept ons op om net als Hij volmaakt te zijn (Mat. 5:48). Na onze redding, komen we in een proces van volmaakt gemaakt worden door de Heilige Geest. Dat is het proces van heiliging. Door de belofte van God, reinigen we onszelf in geest en in lichaam om volmaakt in heiligheid te worden (2 Kor. 7:1). Hoewel we nog niet volledig geheiligd zijn, jagen we naar het doel om volmaakt heilig te worden (Fil. 3:12).

Waarom We Geloven in Yeshua

Asher

“Ik kies leven. Ik kies ervoor te geloven in goede dingen. Al zou het een leugen zijn, al zou ik het mis hebben. Dat is mijn keuze. Ik zou liever sterven terwijl ik in het goede geloof dan in het kwade.  

En onze keuzes maken de realiteit. Dus, kies nu. Wat kies jij?” – Youval Yanay

Kijk!

Ondertiteling verkrijgbaar in Chinees, Deens, Engels, Frans, Koreaans, Nederlands en Portugees.


Terug