Terug naar de artikelen

logo

© 16/3/2018 Revive Israel Ministries

6 Dingen die je moet doen als je geestelijk aangevallen wordt

Cody Archer

lightening

Als navolgers van Yeshua gaan we allemaal door perioden heen van toenemende geestelijke aanvallen, die ons van ons stuk kunnen brengen als we niet weten hoe we er mee om moeten gaan. Omdat Satan God haat, haat hij ook jou en mij. Zijn haat komt aan het licht door verzoekingen, leugens, angst, ziekte, verdeeldheid en nog meer. Van Gods perspectief, staat Hij deze aanvallen toe om ons te testen, sterk te maken en dan te laten overwinnen, zodat Zijn karakter en koninkrijk in en door ons naar voren kan komen.

Naarmate we dichterbij de terugkeer van Yeshua komen, zal geestelijke oorlogvoering toenemen tot een nog niet voorgekomen niveau (Openbaring 12:7-17), hetgeen inhoudt dat we nu in voorbereiding waakzaam en volhardend moeten zijn. Het goede nieuws is dat we samen met Yeshua de uiteindelijke overwinning zullen behalen! Intussen, als we onder heftig vuur van de vijand komen, zullen deze zes dingen ons helpen door “het dal van de schaduw van de dood” in overwinning te komen.

  1. Kom tot inkeer - Als we het eens worden met de vijand, dan geven we hem macht om chaos te veroorzaken in ons leven. Door onze zonden te belijden en de overeenkomst met de vijand te verbreken, sluiten we alle toegangspunten voor de demonische aanvallen. Maar houd daar niet op: bekering leidt tot vergeving, en vergeven van wie ons iets aangedaan hebben sluit nog meer van satans toegang tot ons leven af.
  2. Blijf in Gemeenschap - In Johannes 10, komt Satan als een wolf om de schapen te verstrooien en te isoleren. Er is veiligheid als we onderworpen en verbonden blijven aan het geestelijke gezin waarin God ons heeft geplaatst. (Hebreeën 10:25). Ik ervoer onlangs een enorme geestelijke aanval in mijn denken en vroeg twee van mijn leiders om met me te bidden. Door hun gebed kreeg ik een doorbraak, die ik alleen nooit gekregen zou hebben.
  3. Blijf in het Woord - Efeze 6:17 zegt ons dat het woord van God een zwaard is, een aanvalswapen. Het Romeinse zwaard dat Paulus bedoelt was een soort dolk die niet alleen effectief was tegen fysieke vijanden maar ook gebruikt werd om pijlen te verwijderen bij gewonde soldaten. Met andere woorden, we gebruiken het woord van God om te vechten en onszelf en anderen te bedienen. Mediteren over Gods woord reinigt ons (Efeze 5:26), verlicht ons pad (Psalm 119:105) en leidt ons in reinheid (Psalm 119:9).
  4. Spreek in Geloof - Vaak is het niet genoeg om in stilte te mediteren over Gods woord, maar in geloof moeten we de waarheid uitspreken in onze omstandigheden. We veranderen de atmosfeer om ons heen. We spreken de waarheid om de leugens van de vijand te bevechten. In geloof verklaren we wat God zegt over ons, voor ons gedaan heeft in het verleden en nog gaat doen.
  5. Blijf Aanbidden - Word niet afgeleid door de vijand en maak hem niet groter dan hij is. Houd God en Zijn grootheid in het centrum van je aandacht. Als je onder een aanval ligt, heb je niet de behoefte te aanbidden, maar doe het tegenovergestelde van hoe je je voelt! Kom tot Hem met dankzegging en ga Zijn tegenwoordigheid in met lof. (Psalm 100) Aanbid je erdoorheen in de waarheid. Bid veel in de geest. Lach in de vreugde van de Heer. Zing, dans en maak een vreugdevol geluid voor de Heer.
  6. Blijf Staan - Een van de belangrijkste teksten over het weerstaan van een geestelijke aanval is Efeze 6:10-18. We worden aangemoedigd de geestelijke wapenrusting aan te doen, zodat we staande kunnen blijven tegen de aanvallen van de duivel. Staan betekent dat we vastbesloten zijn geen grond op te geven. Als we ons omkeren en weglopen van de strijd, verliezen we niet alleen grond, maar laten ook onze rug onbeschermd voor meer vurige pijlen. Er zijn rustige momenten in de aanvallen en ze komen op verschillende manieren, maar als we stevig staan in de kracht van de Heer zullen we winnen!

Terug