Terug naar de artikelen

logo

© 23/2/2018 Revive Israel Ministries

Reinheid voor Macht

door Asher Intrater

sunset

In de verhalen van de geboorte van Yochanan (Johannes de Doper) en Yeshua (Jezus), krijgen twee mensen een bovennatuurlijk bezoek van de aartsengel Gabriel. De ene is Miriam (Maria), de moeder van Yeshua; de andere is Zacharia (Zacharias), de vader van Johannes. Aan beiden wordt verteld van de wonderlijke geboorte, die er zal gebeuren. Beide stellen eenzelfde vraag, "Hoe zal het gebeuren?" – Lucas 1:18 en 1:34.

Oppervlakkig verschijnen hun antwoorden aan elkaar gelijk, toch wordt Zacharia gestraft en Miriam gezegend. Wat was het verschil? Toen Zacharia zijn vraag stelde, drukte hij er twijfel uit of een dergelijke wonder zou kunnen plaatsvinden. Toen aan Miriam gevraagd werd over haar ontvangenis, zonder haar echtgenoot te “kennen”, was zij bezorgd over haar eigen zuiverheid. Ze twijfelde er niet aan, dat God macht heeft, dit te laten plaats vinden.

 Er is dus dit verschil. Miriam was bezorgd over haar eigen reinheid; Zacharias trok Gods macht in twijfel. Er is een groot verschil tussen onze reinheid en Zijn macht. Wij moeten bezorgd zijn over onze reinheid. We hoeven niet bezorgd te zijn over Gods macht.

Een vergelijkbare dynamiek vond plaats toen Yeshua door Satan werd verleid – Lucas 4:1-13. Satan verzocht Yeshua te handelen in Gods macht vanuit onzuivere doeleinden. Yeshua zegt eenvoudig, "Nee, Nee, nee." Wanneer Hij "Nee" zegt, tegen het onteren van Gods zuiverheid van hart, ontvangt Yeshua grote zalving van de kracht van de Heilige Geest – Lucas 4:14.

Het geestelijk principe is eenvoudig: Reinheid gaat vooraf aan Macht. Nu hebben we natuurlijk Gods macht nodig om in de eerste plaats in reinheid te wandelen. Maar het is een kwestie van prioriteiten. Elke tiran, criminele en terroristische, heeft een zekere mate van macht. Maar ze hebben op hun weg morele zuiverheid geschonden. Hun macht is onwettig. God is almachtig. Hij is op zoek naar mensen met een zuiver hart om die te vullen met Zijn kracht. Er is geen tekort aan goddelijke kracht; Er is een tekort aan menselijke reinheid.

Gods liefde is Zijn hoogste kwaliteit; daarna komt heiligheid; en ten derde macht. Er zullen vele tests in ons leven zijn– om te kiezen van reinheid boven macht; integriteit boven welvaart; loyaliteit boven succes. Laten wij als Miriam zijn. Laten we betrokken zijn bij het behoud van de reinheid in het midden van een onreine wereld; en op hetzelfde moment mogen we er zeker van zijn dat God alle macht heeft, die we nodig hebben.


Het Ruimer maken van Onze Harten voor de Ecclesia

Asher Intrater

De Ecclesia, of het internationale lichaam van de Messias, is een prachtig en ingewikkeld concept dat veel groter en veel rijker is dan we weten. En als gelovigen moeten we ons hart wijder maken om hen te ontvangen en van hen te houden als familie.

BEKIJK!

Ondertiteling beschikbaar in: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Koreaans, Pools, en Portugees (Br)!


Terug