Terug naar de artikelen

logo

© 2/2/2018 Revive Israel Ministries

Pence in de Knesset

door Asher Intrater

Mike Pence

Op 22 januari 2018 sprak de Vice President van de Verenigde Staten, Mike Pence, met een voltallig Huis van de Israëlische Knesset. Gelijk aan het begin braken een aantal leden van de Knesset, geïdentificeerd als Palestijnse of extreem Linksgeoriënteerden, naar buiten in een lawaaierig protest en ze werden uit het gebouw geleid.

De spreekstijl van Pence was formeel en zacht (in tegenstelling tot zijn President). Hij maakte herhaaldelijk op een bepaalde wijze verwijzingen naar de Bijbel tijdens de toespraak van 30 minuten. Sommige Israëlische commentatoren vermeldden zelfs dat hij meer als een evangelische christen sprak dan als politicus, welk onderdeel de hele interactie bijzonder maakte

Hij begon met het bevestigen van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël; en van Amerika 's standvastige steun. Hij sprak over het Joodse volk als over het "volk van het boek" en over de Verenigde Staten, zoals het weerspiegeld wordt in de gedachten van de christelijke "grondleggers". Hij sprak over Jeruzalem als de plaats van Abrahams Moria en van Davids Koninkrijk, waarbij hij opnieuw verwees naar een toespraak geboren uit de op het geloof gebaseerde waarden, meer dan alleen over "echte - politiek."

Hij sprak ook over betrokkenheid bij het proces van de vredesonderhandelingen, met inbegrip van een mogelijke twee-staten-oplossing. Hij sprak erover, dat nieuwe allianties in het Midden-Oosten worden gevormd, zoals Egypte en Saoedi-Arabië, die met de VS samenwerken tegen Iraanse agressie. Terwijl de Verenigde Staten zich toelegt op strijden tegen het regime dat terreur ondersteunt in Iran, riep hij de Iraanse "goede mensen" op vrienden te worden, en dat hun dag van bevrijding uit het onderdrukkende regime binnen handbereik was.

De reactie van de leden van de Knesset was ingewikkeld. Zoals gezegd, een klein contingent protesteerde. Alle anderen waren verbaasd over de mate van steun en bevestiging die ze hoorden. De gematigde linksen waren opgetogen over die steun, maar nog op hun hoede voor een dergelijke diep conservatieve agenda. De ultraorthodoxe, religieuze Joden waren ook opgetogen over zijn steun, maar bleven nog op hun hoede voor het feit dat hij sprak als een godsvruchtige gelovige in Jezus.

Al met al was het effect van een dergelijk verfijnde toespraak, op basis van sterk evangelische waarden, ondersteunend voor Israël vanuit een Bijbels wereldbeeld, voor Joodse Knesset leden, een niveau van vriendschap vertegenwoordigt en getuigt van wat nooit eerder gezien is, nu deze natie haar 70e jaar bereikt.  


Twee Types Leugens

Asher Intrater

Sommige leugens zijn gemakkelijker te identificeren wegens hun gehalte en ze kunnen worden geconfronteerd met de feiten. Maar er is een ander soort leugen die subtieler en veel gevaarlijker is.

BEKIJK!

Ondertiteling beschikbaar in het: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Koreaans, Portugees (BR), en Spaans!


Revive Live

Revive Live

In de aflevering van deze week bespreken Ron Cantor en Ariel Blumenthal de nuances van een nieuwe wet die onlangs in Polen is ingevoerd met betrekking tot de Holocaust. Het is een bron van controverse en is een drukmiddel op de relatie tussen Polen en Israël geworden. Schakel in om hun reacties te zien en hun mening horen! (Alleen in het Engels)  

BEKIJK!


Bediening in Polen. Reisverslag.

Peter May

flags

Asher & Betty vlogen samen met Tal Haroni en onze in Frankrijk verblijvende vertegenwoordigers Peter en Audrey May naar Krakow om deel te nemen aan deze inspirerende en visionaire Aglow conferentie.

Onze relatie met Aglow en onze vriendschap met Jane Hansen Hoyt is een zeer kostbare geschenk van de Heer — we zien de mooie vruchten van hun voorbeden over de hele wereld. Ze dragen diep het mandaat in zich om mannen en vrouwen met elkaar te verzoenen, om in liefde naar Moslimmensen uit te reiken en om zij aan zij met het lichaam van de Messias in het land van Israël te staan

Gedurende deze tijd onderwees Asher over de relatie tussen Joden en heidenen. Hoe Joden geen enkel nut hebben als het niet voor de heidenen was, en dat iedereen nodig is om te zien dat het Koninkrijk der hemelen naar de aarde komt. Er werden krachtige verklaringen afgelegd door de leiders van Aglow ten aanzien van het einde der tijden, het doel van Israël en de heidenen, wat bij ons doorbrak naar een tijd van aanbidding.

Audrey deelde de noodzaak om Ruth te roepen — hoe Ruth en Naomi, moeder en dochter, elkaar naar hun doel en roeping brachten. Zoals Aglow haar 50-jarig jubileum vierde, riepen de harten van deze prachtige baanbrekende Naomi’s het samen het uit, om Ruth te doen opstaan —en zo ruimte te maken voor de volgende generatie — lopend met elkaar.

Tal H. sprak vanuit Jesaja 19, hoe God Assur, Egypte en Israël wil samenbrengen. Hoe God Ismaël zag en hem opnam in Zijn plannen om zegeningen voor de Naties te brengen. Haar gepassioneerd hart voor verzoening leidde ons naar een gebed voor de eenheid voor de aanwezige naties.


Terug