Terug naar de artikelen

logo

© 19/1/2018 Revive Israel Ministries

3 Principes van Bijbels Leiderschap uit 1 Petrus 5

Ariel Blumenthal

sand

#1 Niet onder dwang, maar vrijwillig naar de wil van God... (1Petr. 5:2a)

In Joh. 21:15-17, gebiedt de opgestane Yeshua Petrus 3 keer: “Weid mijn lammeren... Hoed mijn schapen... Weid mijn schapen.” Petrus was een stoutmoedige, sterke man, voorbestemd een groot leider van Gods mensen te zijn. In zijn eigen kracht, had hij deze geboden van Yeshua kunnen accepteren, als “onder dwang.” Maar Yeshua wist dat niet Petrus, noch iemand anders, kan leiden zoals Hij leidt “naar de wil van God” in zijn eigen kracht. Hij begint misschien goed, maar zal uiteindelijk falen. Dit is de reden, waarom Yeshua in Johannes 21 voor elk gebod Petrus de retorische vraag stelt, “Petrus, hou je van mij?”

Zo is het met ieder van die leidt: indien we luisteren, vraagt de Heilige Geest ons constant dezelfde vraag: “Doe je dit omdat je het moet? Of omdat je van God houdt?” “Indien je van me houdt en dicht bij Me komt, dan kun je leiden met mijn hart, mijn liefde, mijn wijsheid...en zo niet... nou, veel geluk!”

#2 Niet uit winstbejag, maar bereidwillig... (1Petrus 5:2b)

We moeten allemaal in ons onderhoud voorzien, we hebben allemaal geld nodig voor familie, eten, kleding, een auto wellicht, enz. Er is niks mis met kerkleiders die betaald worden voor hun werk. Net als op iedere andere werkplek, verdienen degenen met een hogere autoriteit en verantwoordelijkheid een hoger salaris. Maar om een ware leider naar Zijn beeld te zijn, mag het verlangen naar geld (en naar meer geld!) nooit de bron van onze motivatie zijn. In 2 Korinthe 9, getuigt de apostel Paulus: Als ik het evangelie verkondig, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. En wee mij, als ik het evangelie niet verkondig! Ieder van ons met een leidinggevende functie binnen de kerk zou deze houding moeten bezitten: “Ik doe dit omdat God me geroepen heeft, Hij heeft me gaven gegeven, het is Zijn wil in mij... Wee mij als ik het niet doe! Het maakt niet uit of en hoeveel ik er voor betaald word, dit is niet zomaar een baan!” En dat geldt voor ons allemaal, of we nou kinderen hebben of werknemers – we moeten weten dat alle autoriteit een gave van God is (Romeinen 13:1) en iets dat we graag zouden moeten doen voor Zijn Glorie – niet voor geld of status! 

#3 Niet als heerschappij voeren over... maar als voorbeelden voor de kudde. (1 Petrus 5:3)

Voordat ik kinderen kreeg, volgde ik een ouderschaps-cursus, gegeven door een lokaal pastoraal echtpaar hier in Jeruzalem. 7 jaar later is er een ding dat ik me duidelijk herinner: Je kinderen zullen doen wat jij doet, niet wat je ze zegt te doen! Dit is een van de simpelste en meest universele van al de leiderschaps-principes – leidt door voor te doen. Dankzij macht en autoriteit zijn velen er in geslaagd te heersen door te dicteren (een dictator zijn!) over anderen. Maar hun heerschappij en invloed is gewoonlijk van korte duur: zodra de dictator sterft, stort het geheel in elkaar. Maar wanneer we van “onderen” heersen, niet van “boven”, door het voorbeeld van gehoorzaamheid en heiligheid in ons leven, dan kunnen we blijvende vrucht produceren in anderen die de generaties na ons kan blijven beïnvloeden wanneer wij er niet meer zijn. In 1 Korinthe 4:9 beschrijft Paulus apostelen als degenen “aan het eind van de optocht/wedren”, niet beroemd en prominent staand aan het begin van de stoet, maar naamloos, als mensen die ter dood veroordeeld zijn, zwak, zonder eer, veracht, enz. De grootste leiders zijn vaak onbekend, stilletjes velen leidend in hun nederig voorbeeld. Yeshua zei, “leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; Mijn juk is zacht/makkelijk, en Mijn last is licht.” (Mattheüs 11:29-30) 


Het Vuur Aanwakkeren

Cody Archer

Hoe wakkeren we het vuur voor God aan en keren we terug naar onze eerste liefde?

Kijk!

Ondertiteling beschikbaar in Deens, Engels, Frans, Koreaans, Nederlands, Pools en Portugees!


Drie Manieren Om Te Bidden Voor Iran

Brad Long

Citaat uit: Discerning the Times

flag

1. Blijf Bidden dat een Grote Golf van de Heilige Geest door zal gaan Moslims tot Geloof in Jezus Christus te Brengen in Iran.

Ik geloof dat de onrust in Iran blootstelling aan de onderdrukking en leugens van de Islamitische theocratie laat zien. Het zou goed zo kunnen zijn dat God een golf van de Heilige Geest heeft gestuurd om de Iraanse bevolking tot geloof in Jezus Christus te brengen.

2. Blijf Bidden dat de Doods Vervloekingen Uitgesproken over Amerika en Israël Verbroken en Omgekeerd Zullen Worden naar de Zegen van het Kennen van een Leven in Jezus Christus.

Al jaren leidt de Heer ons te bidden dat zij die scanderen “Dood aan Amerika” en “Dood aan Israël” geblokkeerd zullen worden.

De Heer beloofde Abraham in Genesis 12:3, “..en Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken: en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”

Gebaseerd op deze belofte, kunnen we bidden dat de mensen van Iran weer gezegend zullen zijn als zij Israël en het Joodse volk zegenen, in plaats van vervloeken.

3. Bid dat God De Woorden Gesproken Door Donald Trump in zijn Verenigde Naties Toespraak zal Gebruiken om de Gevangenen in Iran Vrij te Laten en een Rechtvaardige en Vrije Regerings-Orde In te Stellen.

De onrust in Iran is een opmerkelijke bevestiging dat God inderdaad werkt door de door Trump uitgesproken woorden. Onze rol als voorbidders is het te bidden dat zijn profetische woorden de werkelijkheid zullen vormgeven.

We kunnen bidden dat President Trumps woorden, die een visie voor Iran hebben gelanceerd, verenigd zullen worden met het doel van de Vader in de wereld. We kunnen God vragen erdoor heen te werken.


Terug