Terug naar de artikelen

logo

© 12/1/2018 Revive Israel Ministries

Overwinning en Vervolging in de Openbaring

door Asher Intrater

book

Een van de kostbaarste beloften in de Bijbel staat in Handelingen 2:17, dat "Ik, zegt de Heer, in de Laatste Dagen Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees." We begrijpen dat dit een belofte voor een wereldwijde opwekking aan het einde der tijden is. (Yeshua zei ook dat de "oogst de voleinding van de wereld is" – Mattheüs 13:39.)

Sommige mensen geloven niet in zo’n opwekking aan het einde der tijden.  Ze wijzen op de profetieën over vervolging en beproeving en de antichrist aan einde der tijden, en concluderen (redelijk genoeg) dat er geen wijdverspreide opwekking kan zijn.  

Zal het echt zo zijn? Opwekking of vervolging? Overwinning of verzoeking? Het antwoord is natuurlijk "beide." Er is opwekking te midden van vervolging, overwinning te midden van verdrukking.

Een manier om deze balans te zien wordt gegeven via een overzicht van het boek Openbaring. Daar zien we een duidelijke beschrijving van het kwade rijk van de antichrist en de massale moord van ware gelovigen, overal ter wereld (Openbaring 12, 13, 15).

Aan de andere kant is er geen boek in de Bijbel dat ons meer leert over overwinning en om te zegevieren. Ieder van de zeven kerken uit Openbaring 2-3 wordt bevolen te "overwinnen."  Vermoedelijk is deze geestelijke aanmoediging om een overwinnaar te zijn, zelfs vandaag relevant voor ons allen als gelovigen in Yeshua.

Yeshua is de Leeuw van Juda, Die overwint – Openbaring 5:5

De heiligen zijn verzegeld door de Heilige Geest als bescherming tegen de oordelen van God – Openbaring 7:4, 9.

Onze gebeden zullen kracht hebben (Openbaring 8:3-5); Bijbelse profetieën zullen de volkeren uitdagen (Openbaring 10:11); de gemeenschap van geloof zal verheerlijkt worden, zoals een moeder een kind ter wereld brengt, terwijl ze toch door een draak wordt aangevallen. (Openbaring 12 1-4). We overwinnen door het bloed van Yeshua (12:10). Er is een oogst zowel van het goede, als van het kwade aan het einde. (Openbaring 14). Aanbidding overwint de kwade macht van het beest (Openbaring 15:2-3).

He boek Openbaring beschrijft, als het laatste boek van de Bijbel, een periode van grote morele duisternis, terwijl er toch te midden van die duisternis een volk van heerlijkheid en zuiverheid zal zijn (Jesaja 60:1-3). Het wordt niet helemaal donker en zeker zal niet al het licht verdwijnen. Het licht wordt zuiverder; de duisternis wordt slechter.                             Beiden gebeuren op hetzelfde moment. Daarom heeft het boek Openbaring meer passages over overwinning en meer passages over vervolging dan enig ander.

Deze waarheid of balans kan aan beide zijden gemist worden.  Wanneer Yeshua terugkeert zullen de koninkrijken van deze wereld het koninkrijk van God worden (Openbaring 11:15).  Er zal voor die tijd geen totale heerschappij zijn.  Goedheid zal binnen het volk van God groeien, totdat het tenslotte deze aarde vult. Maar die volheid zal er niet komen, voordat Yeshua is teruggekomen.

In dit tijdperk is er een mooie progressie in het koninkrijk van God. We gaan een eenheid van geloof binnen. (Johannes 17); de Kerk komt tot haar volheid (Romeinen 11:25); Israël zal gered worden (Romeinen 11:26); de "bruid" zal klaar gemaakt worden (Openbaring 19:7).

Het feit dat het boek Openbaring zo vaak spreekt zowel over “overwinning” als over “vervolging” toont aan dat de twee tegenovergestelde aspecten blijkbaar op hetzelfde moment gebeuren.   Laten we ons vasthouden aan zo’n uitgebalanceerd inzicht.


Een Uitgebalanceerd Inzicht over de Apostolische Bediening

Asher Intrater

Laten we doorgaan met het onderwijs over het apostolisch en profetisch herstel in Israël, de controversie aangaande apostelen en profeten in onze tijd is terug in de schijnwerpers gekomen. Hier is wat wij geloven en wat wij niet geloven over de apostolische en profetische bediening.

BEKIJK.

Ondertiteling beschikbaar in het: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Koreaans, Pools, Portugees, en Spaans!


De Bezorger

door Ron Cantor en Asher Intrater

delivery man

Het woord Shaliach, שליח , heeft verschillende betekenissen in het Hebreeuws, zoals apostel, publiek ambtenaar, iemand met een gevoel van goddelijke missie of doel, en zelfs een bezorger.

Ron en Asher zaten onlangs in Ashers huis te praten over een paar tegenstellingen met betrekking tot de vernieuwing van de apostolische en profetische bediening in het Israël van vandaag,  toen Ron een telefoongesprek ontving van iemand, die probeerde een afspraak bij hem thuis te maken  De bezorger sprak zo luid, dat Asher het hele gesprek kon horen.

Ron had een nieuwe mixer voor zijn keuken besteld. De bezorger kwam bij hem thuis, maar uiteraard was Ron er niet. Dus belde hij op om een afspraak te maken en hij vroeg of hij het bij een buurman kon afleveren.  Ron stemde er mee in.

Toen de bezorger op de deur van het appartement van de buurman klopte, riep de buurman door de gesloten deur: "Wie is daar?" En de bezorger antwoordde luid met "Shaliach, Shaliach."

Ron en Asher keken elkaar aan en braken uit in gelach. Je hoeft geen profeet te zijn om dit goddelijk grapje te begrijpen, wat  ook een relevante boodschap inhield.  Er is vandaag veel te veel trots verbonden aan de titel apostel.

Laten we de hele zaak eens naar een lager niveau brengen: de niveaus van nederigheid. Aan het einde van de dag is een jongen die bezorgt zelfs een apostel, en een apostel is net als een jongen die bezorgt.


Terug