Terug naar de artikelen

logo

© 5/1/2018 Revive Israel Ministries

Help ons met het bouwen van onze Nieuwe Studio!

studio

We zijn in het opwindende stadium waarin we een prachtige studio bouwen en een uitrusting voor de komende wekelijkse “Revive Live” shows. Doe alstublieft met ons mee dat dit kan plaatsvinden! Om meer te horen over de visie voor de studio en de show van Asher Intrater en Ron Cantor, klik HERE!


God vertrouwen

Ron Cantor

trust

Wat een verandering zien we in Abraham van hoofdstuk 12 in Genesis tot hoofdstuk 13. In hoofdstuk 12 gaat Abraham (nou, Abram) naar Egypte vanwege een hongersnood. Daar wordt hij bezorgd dat zijn leven in gevaar is. Zijn vrouw, Sarai, is aantrekkelijk en hij denkt als Farao weet dat ze getrouwd zijn, dat hij dan Abram zal doden en Sarai als vrouw nemen. Hij zegt Sarai te verzwijgen voor Farao dat zij getrouwd zijn.

Het is behoorlijk verbazingwekkend dat Abram zo zwak in het geloof was dat hij goed vond dat zijn vrouw het bed deelde met Farao. In feite werd hij er rijk van. Farao dacht dat zij broer en zus waren, dus doodde hij Abram niet, maar zegende hem met “schapen en vee, mannelijke en vrouwelijke ezels, mannelijke en vrouwelijke dienaren en kamelen.” (Genesis 12:16)

En toch was Gods hand op Abram. Zelfs in hun zwakheid beschermde God hen beiden. Er kwam een plaag over het huis van Farao omdat hij de vrouw van een ander tot zich had genomen. Hij stuurde Abram weg met zijn vrouw en al het goede dat hij gekregen had.

In hoofdstuk 13 wordt hij zelfs nog rijker. Hij begon te zien dat dit “ding van God” solide was. Hij erkende dat de zegen op zijn leven bovennatuurlijk was en leerde God te vertrouwen.

Dan komt het probleem. Zijn arbeiders en die van neef Lot gaat ruzie maken:

Abram zei tegen Lot: “Laat er geen ruzie zijn tussen jou en mij, of tussen jouw herders en de mijne, want we zijn naaste familie. Is het hele land niet voor jou? Laten we uit elkaar gaan. Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik naar links. (Genesis 13:8-9)

Abram was op de plaats gekomen waar hij de zegen en de gunst van God over hem begreep. Hij was Gods vriend geworden. Hij wist dat het er niet toe deed welk deel Lot koos, omdat Gods zegen op hem zou blijven. Lot koos het weelderige deel in de buurt van Sodom. Het maakte Abram niets uit – als God besluit te zegenen dan zul je gezegend worden.

Toen ik net aan mijn bediening begon, 30 jaar geleden, was er een mede oudste tegen mij. Hij probeerde me in het openbaar te vernederen. Hij dacht dat we in een strijd zouden zijn totdat de seniorleider vervangen was en hij maakte het me moeilijk. Uiteindelijk zou ik hem bestraffen. Ik deelde het met een mentor, die zei: “Ja, dat zou je kunnen doen. Of je zou voor hem kunnen bidden en vasten.”

Och! Dat was niet wat ik wilde horen. Duidelijk riep God me de onderste weg te gaan. Ik vernederde mezelf en eerde hem, bad en vastte dat God hem zou zegenen. Binnen korte tijd verliet hij de bediening. Zolang ik beledigd was en de dingen in mijn hand hield, bleef de zaak duren. Op het moment dat ik begon te bidden voor hem, heeft God het opgelost – en snel. Jaren later heeft God mijn relatie met deze man hersteld.

Maar ik kwam op een plaats waar ik me realiseerde dat, als ik mezelf vernederde en God vertrouwde, niemand me kon afhouden van Zijn zegen en gunst. Dit principe heeft keer op keer gewerkt in mijn leven en mijn bediening. Abram leerde dit op een grote manier en, toen Lot hem had verlaten, vernieuwde de Heer Zijn verbond met Abram.

De Heer zei tegen Abram, nadat Lot hem verlaten had: ”Kijk om je heen waar je je bevindt, naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet zal Ik je geven, aan jou en je nageslacht, voorgoed. Ik zal je nageslacht maken als het stof van de aarde, zodat, als iemand het stof zou kunnen tellen, dan zou je nageslacht geteld kunnen worden. Ga, wandel over de lengte en breedte van het land, want Ik geef het jou.” (Genesis 14-17)

Zijn er terreinen in jouw leven die je nog niet hebt overgegeven aan de Heer, gebieden waarin je Hem niet vertrouwt? Leer te leven als Abram, en realiseer je “Als God voor je ie, wie kan dan tegen je zijn?” (Romeinen 8:31)


God de Glorie geven

Asher Intrater

Eer geven aan de naam van God is het eerste gedeelte van het Onze Vader, daarom is de belangrijkste motivatie van ons leven glorie aan God geven. KIJK.

Ondertiteling in Deens, Nederlands, Engels, Frans, Koreaans, Pools en Portugees.


Terug