Terug naar de artikelen

logo

© 22/12/2017 Revive Israel Ministries

Gods Profetische Timetable

Ron Cantor

Jerusalem

Het besluit van de VS om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël kwam precies 500 jaar na de Reformatie (1517) en 100 jaar na de Balfour Verklaring (1917). De Balfour Verklaring kwam aan het eind van de Tweede Wereldoorlog en bepaalde dat groot Brittannië een Joods thuisland wilde stichten in het oude Judea.

Het behaagt de regering van de Majesteit in Palestina een nationaal thuis te vestigen voor het Joodse volk en zij zal alle inspanningen doen om het verwerven van dit object te faciliteren, waarbij duidelijk verstaan moet worden dat niets gedaan zal worden dat een vooroordeel kan oproepen tegen de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-Joodse gemeenschappen in Palestina of de rechten en politieke statusgenoten door Joden in welk ander land dan ook.

 (Here is a video die ik maakte van de 100e verjaardag van Balfour.)

Daarbij komt dat de verklaring van Trump precies 50 jaar kwam nadat Jeruzalem herenigd was (1967) tijdens de Zes daagse Oorlog. Terwijl we niet weten wanneer het echte jubileum jaar zal zijn is het verbazingwekkend dat deze vier historische en profetische gebeurtenissen kwamen in het 50e jaar.

Is dit wat Yeshua bedoelde toen Hij Zijn discipelen antwoordde (nadat zij Hem vragen hadden gesteld over het herstel van Israël) “Het is niet aan jullie de tijden of data te weten die de Vader bepaald, heeft in Zijn autoriteit”? Het zou blijken dat God een tijd bepaald heeft voor het herstel van Sion en wij zullen er getuigen van zijn in de juiste tijd.

Helaas leren veel Bijbelleraren dat de discipelen dom waren door deze vragen te stellen. Johannes Calvijn zei van de vragen van de discipelen: “Deze vraag heeft net zoveel problemen als woorden.” Maar Yeshua antwoordde niet als Calvijn. Hij begreep dat dit een duidelijke vraag was voor iedere Bijbelstudent.

De discipelen waren bekend met passages als Zacharia 14:8-9 waar staat: “Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de Dode zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: ’s zomers en ’s winters zal het plaatsvinden. De Heere zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de Enige zijn en Zijn Naam de enige.”

Of misschien dachten zijn aan Jeremia 30:18: “Ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jacob en zal Mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn.”

Ja, het was de meest voor de hand liggende vraag om te stellen. Iedere sprong in het herstel van Israël brengt ons dichter naar het Duizendjarig rijk, als de Messias zal terugkomen. (Openbaring 19:11 en volgende) en vechten voor Israël (Zacharia 14:3-4) en Zijn internationale koningschap vestigen in Jeruzalem.


Doorbraak in de Arabische Wereld

Asher Intrater

De Arabische Christelijke wereld komt op een lijn met het messiaanse lichaam in Israël – de geprofeteerde opwekking en de gebaande weg uit Jesaja 19 komt eraan.

KIJK!

Ondertiteling in Deens, Nederlands, Engels, Frans, Koreaans, Portugees en Spaans!


Getuigenis van het Jeugdkamp

Katzir

Vorig weekend (14-17 december) stuurden we vier teamleden om te dienen in een nationaal jeugdkamp, Katzir (Oogst) genaamd. Drie keer per jaar komen 80 – 100 Messiaanse jonge mensen bij elkaar vanuit het hele land voor aanbidding, fellowship, dans, drama en onderwijs. Door deze speciale bijeenkomsten worden de toekomstige leiders van Israël gediscipeld om hun generatie te dienen! In het zomerkamp hebben er 25 hun leven toegewijd aan de Heer – velen voor de eerste keer!

Getuigenis

De groep van zes jongens van 16-17, die mij toegewezen waren, waren de – “Ik ben hier te cool voor, laten we op de achterste rij gaan zitten en doen alsof we niet geïnteresseerd zijn” jongens. Tijdens onze eerste ‘small group’ tijd samen, wist ik dat ik onder hun microscoop was. Ze probeerden me uit en keken om te zien hoe ik zou reageren. Was ik te vertrouwen? Konden zij open zijn voor mij? Ik wist dat, als de Heilige Geest me niet zou helpen, ik niet tot hen door kon dringen. Toch, door gebed, voelde ik dat ik kracht kreeg om hen te zien zoals God ze ziet.

De doorbraak kwam de tweede avond. Tijdens de tijd van bediening was Gods tegenwoordigheid voelbaar en de Heilige Geest was aan het werk. Sommigen huilden terwijl zij berouw toonden. Anderen hadden tranen van vreugde toen ze Gods liefde voelden op een nieuwe manier. Toen ik bad met een paar van mijn jongens, ontving ik profetische woorden voor hen.

Op de laatste morgen was iedereen er helemaal in voor de eerste keer. De twee gasten die de leiding hadden mij het leven zuur te maken, waren degenen die de anderen zeiden rustig te zijn en aandacht te hebben! Toen we afscheid moesten nemen kon ik bij allemaal in hun ogen een nieuw verlangen om God te zoeken zien en dat ik hun respect had gewonnen.

Bid alsjeblieft voor de jeugd, dat zij doorgaan te wandelen in hun hernieuwde passie en vuur voor de Heer.

Watch a short video recap from the camp!

en:

Hear more about the vision of the camp from Eitan Shishkoff


Terug