Terug naar de artikelen

logo

© 24/11/2017 Revive Israel Ministries

Maak Uw Relaties Groter

KTM (Kerry Merrit)

hugs

“Dat zij allen één  zijn, gelijk Gij  Vader, in Mij, en Ik in U; dat ook zij in Ons zijn, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.”  John 17:21

Werken met anderen kan vaak een uitdaging zijn. “IJzer scherpt ijzer, maar op hetzelfde moment kunnen de vonken eraf vliegen en ons diep raken. Onlangs leerde ik een van de moeilijkste, doch krachtige, lessen in mijn wandel met God. Tijdens een trainingssessie zei Dr. Jim Wilder van Life Model Works tegen me: “Eén kritisch teken van volwassenheid is het leren onze relaties groter te maken, dan onze problemen.” Die gemaakte opmerking, die door mijn geest ging, hielp mij om van gedachte te veranderen, want ik ervoer veel spanning in mijn relaties,  en ik was wanhopig op zoek naar Zijn hulp. Elke keer, wanneer ik op deze manier vastliep, kon ik de Heer horen zeggen: “Mijn kind, jouw problemen zijn tijdelijk, eens zullen ze verdwijnen. Jouw relaties zijn eeuwig; zij zullen eeuwig duren in Mijn koninkrijk. Maak daarom je relaties groter, dan je problemen.”

Ziet u, mijn patroon van zelfbehoud is eenvoudig zo geweest om de persoon die mij overweldigde van mij los te snijden en daarmee dacht ik, dat ik mijn probleem had opgelost, omdat ik dacht dat de persoon mijn probleem WAS. Ik moest leren mijn relaties gescheiden te houden van mijn problemen.

Ik herinner me een werkelijk moeilijke relatie binnen mijn bediening. Toen ik in gebed was, zei de Heer: “Ik heb een erfdeel in die persoon. Het is echt voor Mij belangrijk, dat Ik de glorie  ontvang, die hij verplicht is Mij via dat persoonlijk leven te geven. Door zijn manier van leven, zoals dat nu is, kan Ik het niet ontvangen. Ik heb een voorbidder nodig en Ik sta jou toe om voor hem “in de bres te staan”. Wil je voor hem in het geheim een kampioen zijn?  Wil je bidden, dat alles wat Ik voor hem bereid heb, zal plaats vinden?” Ik was nog steeds boos en hardvochtig. De Heer zei tegen me: “Houd je van Mij?” Hij pauzeerde een poosje in afwachting van het antwoord uit mijn hart. “Wil je bidden dat Ik de glorie zal ontvangen, die aan Mij gewijd is?”

Ik zei vanuit een verzacht hart en met tranen in mijn ogen, omdat ik zag hoe hard van hart ik geworden was: “Ja, Heer! Ik zal bidden voor de volheid van mijn broer.”

Is dat niet wat Yeshua met ieder van ons gedaan heeft? Wij zijn vol problemen en we zijn het herhaaldelijk niet eens met Hem. Toch maakt Hij Zijn relaties met ons groter dan de problemen. Dit is een manier om te groeien in intimiteit en rijpheid. Laten  we Hem om genade bidden, zodat we Hem op deze wijze zullen imiteren.


Het Ervaren van het Boek Openbaring Nu

Asher Intrater

Het is nu de tijd voor ons, als het wereldwijde lichaam van de Messias ons te richten naar de Openbaring van Johannes. De gegevens van de eindtijd zijn voor vandaag van toepassing, omdat de voorwaarden voor de eindtijd met deze tijd zijn verbonden.

BEKIJK.

Ondertiteling beschikbaar in het: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Koreaans, Pools, en Portugees!


Messiaanse Isra ëlische maakt indruk op jury bij Reality Singing Competition

Ron Cantor

Tsil

Vorige week verscheen er nog een Messiaanse Jodin op de Israëlische TV show “The Next Star” en maakte indruk op de jury. Tslil Goldman is een zeer rustige, bescheiden jonge dame. In feite was ze in eerste instantie voor de show afgewezen. Hoewel ze een stem heeft als van een engel, wilde ze alleen Gods wil.

De familie Goldman was verscheidene jaren in onze gemeente, en Tslil vertelde ons,  dat ze niet echt geïnteresseerd was in iets uit te proberen. De producenten van de show namen afgelopen jaar contact met haar op, maar ze zei “Nee”, omdat het niet goed voelde, als of God haar daar niet wilde hebben.

Ze riepen haar dit jaar weer op, zodat ze zich begon af te vragen, of God misschien een deur aan het openen  was. Ze weet dat God haar voor muziek en aanbidding geroepen heeft. Toen ze bad, ontving ze niet een duidelijk “Nee” of “Ja” van God. Dus ze besloot naar de  auditie te gaan en het eenvoudig in Gods handen te leggen.

Een dame van het programma riep Tslil op om haar te interviewen (zoals ze met iedere deelnemer doen). Zij en Tslil beëindigden het gesprek door ongeveer anderhalf uur over Yeshua te spreken. De dame bleef meer en meer vragen over het  Messiaans Judaïsme, en ze zei dat “ alles logisch" voor haar was en" dat ze dat haar hele leven al zocht". Ze zei dat ze eigenlijk geloofde, maar dat ze nooit iemand ontmoet had, die dat ook doet.         

Tslil ging het podium op voor enige van Israëls meest succesvolle zangers en waarschijnlijk voor meer dan een miljoen kijkers. Deze show wordt gebruikt door een combinatie van zowel juryleden door wie gestemd kan worden, als ook van het gehoor van de studio. Elk jurylid koos haar en het publiek duwde haar over de  top, zelfs voordat het laatste jurylid gestemd had!

Nu begint de echte competitie. Maar Tslil’s focus is niet gericht op  het winnen  van roem en fortuin, doch op het verspreiden van de naam van Yeshua. Bid voor haar als bescherming in uw gebeden.

Zie Tslil’s interview en prestaties HIER.


De Discipelschapsreis in Israël (DJI)

Jerusalem

Deze 8-weekse cursus is voor degenen die een hart voor Israël hebben en een diepere verbinding willen opbouwen. De eerste helft van het programma vindt plaats in Jeruzalem. U verblijft dan in de Jeruzalem Hills Inn. De tweede helft is bij het meer van Galilea. U verblijft dan op het Aliyah  Return Centrum. Het programma: dagelijkse  aanbidding, onderwijs door Messiaanse leiders, zoals Asher Intrater, Dan Juster, en anderen, praktische tijd om met de handen te dienen bij lokale Messiaanse gelovigen en bij families die Aliyah hebben gemaakt, plus excursies door Israël.

Data: 8 december 2017  tot 31 januari  2018.

Kosten: $4000 inclusief accommodatie, maaltijden, transport (alleen binnen Israël), en fooien bij de intree naar de sites.

Discount code: FoRI (Friend of Revive Israel) = discount of $500!

Contact: Chaim Singerman: [email protected].

N.B.: Dit is geen Revive Israel programma, maar het wordt  georganiseerd en  geleid door Messiaanse gelovigen en geliefde vrienden van de bediening.


Terug