Terug naar de artikelen

logo

© 17/11/2017 Revive Israel Ministries

Dringend wereldwijd gebed voor Libanon

Joni Koski

sticks

Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden. De luister van de Libanon zal naar u toe komen, Cipres, plataan en denneboom tezamen, om de plaats van Mijn heiligdom aanzien te geven, en Ik zal de plaats van Mijn voeten verheerlijken.  Jesaja 60:12-13

In het spel “pick-up-sticks” worden puntige stokken in verschillende kleuren in de lucht gegooid waarbij zij op willekeurige wijze neervallen. De winnaar heeft de meeste stokken uit de hoop weten te halen zonder deze te verstoren. Voorzichtigheid is echter wel geboden, omdat de stokken scherp zijn en misbruik kan letsel veroorzaken. Op dezelfde manier zijn de wedijverende geestelijke en politieke krachten in Libanon, -Sjiitische, Soennitische en Christelijke- deze maand in de lucht gegooid en nu is de tijd om te bidden dat ze op een manier vallen dat het Koninkrijk van God op een krachtige manier naar voren komt in het Midden Oosten. De katalysator voor het opwerpen van deze stokken was de controversiële aftreding van Saad Hariri op 4 nov. als Minister President van Libanon.

Libanon is ook wel omschreven als een “speeltuin voor buitenlandse machten” sinds de grenzen werden getekend volgens de in 1916 opgestelde Frans-Britse Sykes-Picot aslijn overeenkomst. Intern bepaalt Libanons delicate staatkundig evenwicht in de in 1926 opgestelde grondwet dat de president Christelijk is (op zijn minst cultureel), de vice president Soennitisch Moslim en de parlementair spreker Sjiitisch Moslim. Aanvankelijk functioneerde dat goed, en zoals in Jezus' gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe (Mat 13:24-30), werd goed zaad gezaaid en de Christelijke invloed overheerste voor een tijd. Later groeide een ogenschijnlijk 'gematigde' Soennitische invloed in de vorm van de familie Hariri, extern gesteund door olie rijk Soennitisch Saudi Arabië. Maar, in 2005 werd de Minister President wreed vermoord – klaarblijkelijk had de Vijand al lang geleden slecht zaad gezaaid! Zowel de Sjiitische (Alawite)  President Assad van Syrië (zie kaart) en het door Iran gesteunde machtige Libanese Sjiitische  terroristische militia leger Hezbollah, troffen niet afdoend blaam. Spring naar 2016 en Maronitische Christen Michel Aoun is tot president verkozen om een politiek vacuüm te vullen, naast de bestaande Minister President Saad Hariri- Rafiq's zoon. Cruciaal is dat Aoun zich verbond met Hezbollah,  belovend om grondgebied terug te eisen van Israëls Berg Hermon regio. De Sjiitische invloed  was aan het groeien ten koste van de Soennitische, en de delicate balans verstoord.

Het aftreden van Saad Hariri vanuit Saudi Arabië lijkt gemotiveerd te worden door angst voor een complot tot een moordaanslag en ook aangemoedigd, of zelfs gedwongen door Saudi Arabië om Sjiitische overheersing in Libanon te benadrukken via de door Iran gevolmachtigde Hezbollah. Iran wil regionale hegemonie en een doorgang over land naar de Mediterrane, een podium om Israël aan te vallen en vernietigen. Het fabriceert raketten in Syrië en nu ook in Libanon. Voorwaar, Hezbollah heeft een geschatte, nooit eerder vertoonde 150.000 raketten op Israël gericht staan.

Maar er zijn in Libanon 1.4 miljoen traditionele Christenen en 21.000 evangelische Christenen, 2.5 miljoen Moslims, 1 miljoen+ Syrische vluchtelingen die strijden voor hun rechten en voor werk. Libanon heeft een Bijbelse geschiedenis van samenwerken en handel met Israël, vooral in de tijd van Koning Salomo en Koning Hieraf van Tyfus (het  huidige Libanon). Tot 2000 werkte het voornamelijk Christelijke Zuid Libanese leger met Israël samen tegen Islamitische militie.

Hoe moet je bidden:

  1. Bid dat samenwerking tussen Israël en Libanon nieuw leven ingeblazen wordt, en dat de Christenen in Libanon bekrachtigd en verlost worden.
  2. Vraag de Heer om Syrische vluchtelingen in Libanon te helpen.
  3. Saudi Arabië heeft bloed aan haar handen en brengt al lang terrorisme voort – het houdt niet van Israël, maar ziet ons als een bondgenoot tegen Iran. Bid dat de Heer specifiek Saudi Arabië en haar jonge nieuwe leider zal gebruiken voor Koninkrijks doeleinden en relatie tot Libanon en Israël.
  4. Jezus zei dat “geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, kan standhouden”

Mat. 12:22-28). Bid dat het verdeelde huis van Islam, Sjiiet en Soenniet, buigt voor het Koninkrijk van God en de Zoon van wie Hij houdt – Yeshua!

  1. Psalm 83 beschrijft een nog niet vormgegeven alliantie van legers die Israël aanvallen, een daarvan is 'Tyrus' (vers 7) – synoniem voor Libanon, of misschien Hezbollah. In de psalm staat ook een gebed voor de vernietiging van die alliantie -verzen  13-18. We moeten gaan bidden voor de snelle en totale vernietiging van deze indringers en voor consequente openbaring van het Koninkrijk van God (vers 18).

De mensen van God

Asher Intrater

Wie zijn de mensen van God? Wat is de visie van de Apostelen hierover? Wat betekent dit voor Israël en de kerk?

KIJK!

 Ondertiteling beschikbaar in: Deens, Engels, Frans, Koreaans, Nederlands, Pools, Portugees (BR), en Spaans!


Polen Verslag

Henryk Wieja

flag

Het was ons een genoegen om onlangs deel te nemen aan een speciale conferentie in Polen. Poolse mensen van verschillende Christelijke achtergronden kwamen samen in Wisla om over Israël en de naties te leren. Als Jood en Pool, hebben we aanbeden, naar de Heilige Geest geluisterd, en gehoord hoe God aan het werk is in het Midden Oosten om Zijn mensen tot redding en bediening te roepen.

Gedurende de conferentie, deelde ik hoe de Heer het apostolische model van de Kerk in de  naties en in Israël aan het herbouwen is, opdat Hij de twee in Zichzelf tot één nieuwe mens  zou scheppen (Ef. 2:15).

Asher Intrater sprak over zijn eigen transformatie, van wrok tegen Poolse mensen tot erkennen van zijn Poolse komaf. Gods liefde maakte het hem mogelijk om de pijn die zijn familie heeft geleden onder de Polen, te vergeven, en zijn hart te openen voor een vernieuwde verbonds relatie tussen Polen en Joden.

Don Finto bemoedigde ons met hoe meer we van de Joden houden, hoe meer we voor ze gaan bidden. Hoe meer we bidden, hoe meer zij de Heer zullen leren kennen.

De Israëlische kunstenaar Rick Wienecke deelde over zijn beeldhouwwerk dat een sterke link laat zien tussen de Holocaust en de kruisiging. Onlangs heeft hij een replica vervaardigd in Brzezinka in Polen.

Wij geloven dat deze ervaring vrucht zal voortbrengen, en zal resulteren in een geweldige beweging van de Heilige Geest in Israël en over de naties.


Terug