Terug naar de artikelen

logo

© 6/10/2017 Revive Israel Ministries

Sukkot – Gastvrijheid voor de naties

Jonathan Moore

Sukkot

God beval Israël om bepaalde tijden in acht te nemen. Bij een van deze vakanties wordt van ons verwacht dat wij tijdelijke verblijfplaatsen creëren en opnieuw gedenken dat we Egypte moesten verlaten. Het is al heel lang geleden sinds wij Egypte verlieten. En we hebben al Pasen om onze bevrijding te herdenken Dus WAAROM?!

Waarom hebben we een Loofhuttenfeest (Sukkot) nodig en hoe relevant is dat voor jou en mij? Laten we er eerst eens aan denken dat het een paar bedoelingen had, zelfs in de tijd van Mozes:

1. Kwijtschelding van schulden

...“Na verloop van elke zeven jaar, op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding, op het Loofhuttenfeest” (Deuteronomium 31:10).

2. Voor God komen

Als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van Adonai uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen…..Roep het volk bijeen….. (Deuteronomium 31:11,12)

3. Het lezen van het Woord

.... u moet deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen (Deuteronomium 31:11).

In de gemeente Ahavat Yeshua waren we ieder jaar ten minste één maal bijeen tijdens Sukkot om het te vieren als gemeente. Maar dit jaar kwam er nog iets bij het samenkomen en de Tora rol lezen: we namen nog een stap om de Bijbelse betekenis van Sukkot te vervullen.

De profeet Zacharia voorspelde een tijd waarin alle naties elk jaar op zullen trekken naar Jeruzalem, om “de Koning der Koningen te aanbidden en het Loofhuttenfeest te vieren”. (Zacharia 14:16)

Verleden jaar merkten we dat er zoveel bezoekers kwamen om met ons mee te doen in deze speciale tijd dat we bijna niet meer in onze bijeenkomsthal pasten. Dus deden we dit jaar een sprong in geloof en huurden een ruimte die twee keer zo groot was…. Met groot succes! We schatten het aantal bezoekers op 300, waar het normaal 100-200 mensen was. We stapten af van onze gewoonte om Hebreeuws te spreken vanaf het podium en spraken Engels. Het was een bijzonder voorrecht de naties gastvrijheid te verlenen en te zien dat het begin van de profetie vervuld werd. Terwijl Israël dus niet nog een vakantie nodig heeft om eraan te denken dat we Egypte hebben verlaten zien we dat deze vakantie bedoeld is om de naties te verbinden met Israël en ons de gelegenheid te geven om al onze vrienden gastvrijheid te bieden!

We zullen zeker iedere Sukkot de naties verwelkomen. Misschien kom je volgend jaar ook?


De Kroning van Koning Yeshua

Asher Intrater

“Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.” We hebben veel waarde gehecht aan Mattheüs 23:39 maar kun je een heel theologisch standpunt bouwen op maar één tekst? Of zit er meer in?  

Om te kijken, klik hier!


“Welcome the King of Glory,” Loofhuttenfeest, 9-13 oktober 2017, Jeruzalem

crown

Een diverse groep Israëli, Messiaanse leiders, zijn bij elkaar gekomen om een overblijfsel uit vele landen te verzamelen voor “Welcome the King of Glory.”    

Bid alsjeblieft voor deze conferentie waarin de naties naar Jeruzalem komen voor deze speciale bijeenkomst gedurende het Loofhuttenfeest 2017.

Avi Mizrahi—Tel Aviv; Tony Sperandeo—Kfar Saba; Shmuel Birnbaum—Bat Yam; Israel Pochtar—Ashdod; Benjamin Berger, Asher Intrater, Eddie Santoro, en Ariel Blumenthal—Jeruzalem; Tal Robin—Maale Adumim

Alle info kun je lezen op wtkog.com


Terug