Terug naar de artikelen

logo

© 29/9/2017 Revive Israel Ministries

Tijd en Geografie

Asher Intrater

[Citaat uit “Alignment” hoofdstuk 10: Time and Geografie]

time

“De tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid.” (Joh. 4:21-23)

Om in geest en waarheid te aanbidden, is geen geografie of tijd nodig. Om internationaal te aanbidden, is geen enkele etnische identiteit nodig. Maar de erkenning dat redding van de Joden komt blijft een feit van het Goddelijke verbond.

Door een groot deel van de internationale Christelijke wereld, is weinig belang gehecht aan tijd en geografie gedurende de laatste twee millennia. In het Joodse wereldbeeld, zijn tijd en geografie van het grootste belang. Geografie wordt omschreven in termen van “Jeruzalem, Judea, Galilea en Diaspora.” Tijd wordt omschreven middels de kalender als Sabbatten, Nieuwe Manen en Heilige Dagen.

Yeshua gaf een basis strategie aan Zijn discipelen in Handelingen 1:5-8. Ze moeten in Jeruzalem blijven. Ze moeten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Dan moeten ze Jeruzalem verlaten. Jeruzalem zou vernietigd worden. Het was niet aan hen het tijdstip van haar wederopbouw  te weten.

Tijd is aan Jeruzalem verbonden.  Zolang Jeruzalem intact is, tikt de klok. Wanneer Jeruzalem vernietigd is, lijkt tijd dimensies te veranderen totdat de tijd van restauratie terugkeert. Daniel bestudeerde de geschriften van Jeremia om te bepalen wanneer het de aangewezen tijd was voor het herbouwen van Jeruzalem (Daniel 9:2). Het mysterie van tijd en non-tijd, van geografie en non-geografie, is deel van het mysterie van Israël en de Kerk, van Jood en Heiden.

In de eerste eeuw, had het evangelie een duidelijke richting: van Jeruzalem tot in de uithoeken van de wereld. Gedurende de volgende twee duizend jaar, lag er ietwat minder nadruk op richting. In deze laatste eeuw, komt een strategische nadruk terug, en de richting keert van de uithoeken van de wereld terug naar Jeruzalem.

Toen Yeshua Zijn discipelen zei dat het niet aan hen toekwam de tijden te weten die door de Vader ingesteld zijn, bedoelde Hij dat het niet de tijd was voor de wederopbouw van Jeruzalem, dus het was niet nodig dat zij dit wisten. God wil zeker wel dat we weten in welke tijd en seizoen we leven, op elk moment in de geschiedenis, zodat we Hem kunnen gehoorzamen in ons huidige seizoen. Wanneer de tijd komt om te gehoorzamen, zul je weten welke tijd het is en wat je moet doen.

Denk er aan dat een periode van 50 jaar enige symbolische waarde heeft in de Bijbel, en wordt een Jubileum genoemd wordt. Niemand weet de precieze data van de oorspronkelijke Bijbelse Jubileum jaren. Hoe dan ook, het is fascinerend om deze passage van tijd op te merken.

1517: Ottomaanse Rijk verovert Jeruzalem

1517: Start van Luthers Protestantse Reformatie

1917: Britse Protestanten veroveren Jeruzalem

1967: Joodse Natie verovert Jeruzalem

1967: Charismatische Vernieuwing

2017:  Wereldwijde Aaneensluiting

Laten we deze jaren eens samenvatten:

1517 was 500 jaar geleden of 10 jubilea

1917 was 100 jaar geleden of 2 jubilea

1967 was 50 jaar geleden of 1 jubileum

Israël werd een natie in 1948. Het jaar 2018 is 70 jaar daarna. Een periode van 70 jaar wordt omschreven als keerpunt data voor het herstel van het Koninkrijk naar Israël (Jeremia 25:11; 29:10; Daniel 9:2, 24). De periode van 70 jaar is om over te stappen in een nieuw paradigma van wat eerder is gebeurd. Het is om over te stappen in de volgende historische fase.

Het jaar 2018 is een 70-jaar voltooiing van de staat Israël. Nu is de tijd voor de volgende fase. Het is de tijd voor de spirituele restauratie om te verrijzen uit de natuurlijke restauratie. Het is de tijd voor de opwekkingsfase van de restauratie van de natie Israël. Het is de tijd voor het Messiaanse overblijfsel van Israël om haar plaats in te nemen.

(Ik denk niet dat we teveel nadruk op data moeten leggen, maar het is waardevol om wat historisch perspectief te hebben voor de tijd waarin we leven.)

Bestel uw exemplaar van Asher Intraters nieuwste boek “Alignment” vandaag; gebruik daarbij de coupon code LINEUP om 50% korting te ontvangen!

https://www.reviveisrael.org/store/alignment/


Tweede komst en de najaarsfeesten  

fall feasts

De Joodse feestdagen wijzen profetisch naar de eerste en tweede komst van Yeshua en schetsen Gods verlossingsplan voor Israël en de mensheid.  

Ondertiteling beschikbaar in Chinees, Deens, Engels, Frans, Italiaans, Koreaans, Pools en Portugees (BR)

KIJK!


Een Bericht Aan Jonge Moslims  

muslims

Bekijk de video die viraal gaat binnen de Moslim wereld. Tot nu toe heeft deze video in de Arabische, Duitse en Engelse versies in totaal 5,5 miljoen views.

KIJK!


Bethlehems Geheim

Sarah Singerman en Malek Gavris

food

In het nieuwe Verbond, net voor de kruisiging, gebruikte Yeshua niet alleen brood als een symbool voor Zijn vlees tijdens het Avondmaal, maar Hij vergeleek zichzelf ook met het manna dat God vanuit de hemel naar de Israëlieten stuurde in de woestijn (Joh. 6:32-33, 48-51).

Het vlees van de dierlijke offers van het Levitische priesterschap symboliseerde Yeshuas offer aan het kruis als vervulling van de Tora's vereiste voor kwijtschelding van zonde. Johannes de apostel zei over Yeshua  dat “Hij het Woord was dat vlees is geworden en onder ons heeft gewoond..”, dit maakt Yeshua zowel het brood uit de hemel als het Woord dat vlees geworden is.

De profeet Micha voorzei dat de geboorteplaats van de Messias in Bethlehem van Juda zou zijn (Micha 5:2). Terwijl Bethlehem in het Hebreeuws “Huis van Brood” betekent, betekent het in het Arabisch “Huis van Vlees”.

Toeval?


Terug