Terug naar de artikelen

logo

© 22/9/2017 Revive Israel Ministries

De Globale Richting

Asher Intrater

 [Samenvatting van “Alignment” Hoofdstuk 8: Global Alignment]

Een aspect van een bepaalde richting  is haar identificatie. Een verandering van de identiteit vindt plaats in de internationale Kerk en in het Messiaanse overblijfsel. De verandering is een omschakeling van "hen" naar "ons". Deze verandering van identiteit is tot op zekere hoogte een herdefiniëring van de Ecclesia. (of terugkeer naar de oorspronkelijke definitie).

Het is het identificeren van de Kerk en Israël met elkaar De Kerk had altijd de bedoeling  zichzelf te zien als een geestelijke uitbreiding van het volk van Israël. Het Messiaanse overblijfsel had tot doel om de internationale Ecclesia als de "nakomelingen" of het  "nageslacht." te zien.

Tijdens de  822-ste Homecoming Vergadering te Jeruzalem in 2014 was het Internationale Conventie Centrum stampvol. Sommigen van de Arabische en Joodse broers kwamen op het hoofd- platform samen. Ik had de leiding tijdens een tijd van bekering namens de Messiaanse Gemeenschap naar de Arabisch Christelijke Gemeenschap toe. We eerden hen als onze broeders. We beleden dat we  samen “getrouwd” waren door het geloofsverbond met Yeshua.

Toen riep David Demian de Arabische broeders op om hierop te antwoorden. Hij leidde hen tot een  geloofsverklaring dat aansloot bij het boek Ruth: "Jullie volk zal mijn volk zijn, en jullie God zal mijn God zijn." Een verbonds verbinding  was geformeerd. Een diepgaande herpositionering had plaats gevonden. Tot dat moment dacht ik, dat de roeping van "Ruth" uniek was en een ongewone roeping voor die paar Christenen die God zo had geleid dat ze met het volk van Israël verbonden werden. Toen ik al deze Arabische leiders die deze belofte deden, zag, veranderde mijn standpunt. Als Arabische Christenen dit kunnen doen, waarom doen alle Christenen dat dan niet?

Ik realiseerde me dat er werd verondersteld dat het voorbeeld van Ruth de normatieve was. Ruth is een model voor de hele Ecclesia gemeenschap. Ruth moet geen uitzondering zijn, maar de regel. Indien Yeshua zowel het hoofd  van de kerk, als de  Koning van Israël is, dan zijn wij  samengevoegd als één volk door het geloof in Yeshua.

In november 2016, tijdens de Global Gathering in de Arena van Jeruzalem, vroeg David Demian me of Ik de Samoa broeders toe zou laten mij op het podium op hun schouders te tillen om  symbolisch  een kroon aan Yeshua aan te bieden. Ik liep rond op zoek naar iemand anders die dat zou doen. David stond erop dat ik het zou doen als één van de Messiaanse vaders in het land. Mijn lieve (en sterke) Samoa broeders Sika en Vea  tilden me op. Ik kreeg een model van een gouden kroon. Ik voelde me zeer onhandig en verlegen, maar ik hief de kroon als een offer op naar Yeshua terwijl het hele stadion begon te verklaren "Baruch Haba" uit Mattheüs 23:39.. Mijn armen begonnen zwaar te worden. Plotseling zagen de Arabische broeders, dat ik moe werd, en ze renden omhoog om mijn armen te ondersteunen. Sommigen van hen die  uit moslimlanden kwamen riskeerden zelfs hun leven door met ons op het podium te staan. Ze zeiden: "Dit is onze rol: ter ondersteuning van onze Messiaanse broeders om namens het lichaam van Christus in het algemeen Yeshua uit te nodigen terug te komen." Er was een geweldige opstelling van christenen over de hele wereld.

Voeg deze dingen allemaal samen in een perfecte foto-puzzel. Op die avond in de Jeruzalem Arena waren vertegenwoordigers van deze richtingen op hun plek. De stukjes begonnen zich met elkaar te verbinden. We konden de aanwezigheid van God in het stadion voelen. Samen hieven we de kroon van Yeshua omhoog om Hem als onze Koning uit te nodigen.

Bestel uw exemplaar van het nieuwe boek van Asher Intrater "Alignment" vandaag en verzeker u ervan de couponcode LINEUP te gebruiken om uw 50% korting te krijgen!

button

 “Verwelkom de Koning der Heerlijkheid,” Het Loofhuttenfeest van 9 t/m 13, oktober 2017, Jeruzalem

crown

Een diverse groep van Israëlische, Messiaanse leiders zijn samengekomen om een overblijfsel uit vele naties te verzamelen om “de Koning der Heerlijkheid te verwelkomen.”

Om vele redenen geloven we dat dit jaar 2017  van profetische betekenis is.  Wij willen samen met een restant van gelovigen uit vele stammen, talen en naties, de Koning der Heerlijkheid in Jeruzalem nogmaals verwelkomen. Wij geloven dat we aan de vooravond van een nieuw seizoen van Zijn heerlijkheid staan, die woont in Zijn lichaam wereldwijd — volgens Jesaja 60. We geloven ook dat dit een nieuw seizoen  zal markeren van Gods aanwezigheid onder Zijn volk in Israël—en van het begin van een seizoen van de vervulling van vele gebeurtenissen uit de Eind Tijd’. (We verklaren  dit seizoen NIET  als de tijd van Zijn Tweede  Komst!)

We willen u, uw familie, uw stammen en naties, uitnodigen om naar Jeruzalem te komen voor deze speciale samenkomst tijdens het Loofhuttenfeest 2017.

Sta op en wordt verlicht, want Uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de  aarde bedekken  en  donkerheid de natiën. Maar over u zal de Here opgaan en Zijn hee4rlijkheid zal over u gezien worden  Volken en hun koningen zullen opgaan naar uw licht.  (Jesaja 60:1-3).

Avi Mizrahi—Tel Aviv;  Claude Ezragouri—Tiberias;  Tony Sperandeo—Kfar Saba; Shmuel Birnbaum—Bat Yam; Israel Pochtar—Ashdod;  Benjamin Berger, Asher Intrater, Eddie Santoro, en Ariel Blumenthal—Jeruzalem; Tal Robin—Maale Adumim

U kunt alle info vinden  op wtkog.com


Genève: Heropleving van hoop

We staan aan de vooravond van een grote beweging van God in Europa. Gateways Beyond GENEVA zendt een dringende oproep uit aan iedereen in heel Europa om zich in Genève te verzamelen om de 500e verjaardag van de Reformatie aan te grijpen om te danken voor het verleden  en te strijden voor de toekomst.

Op 30 september, op Yom Kippur, wordt u OPGEROEPEN voor een dag van vasten en gebed —REVIVING HOPE—van 10 am tot 10 pm.

The School of Reformation zal van 2-4  oktober plaats vinden met Dan en Ben Juster, vergezeld van vele andere  internationale sprekers.

Als u in Europa bent, raden we u om deze gebeurtenissen bij te wonen. Voor meer info:

www.hopegeneva.com


Wie is een Jood?

Zijn Messiaanse Joden echt Joods? Wat hebben de rabbijnen hierover te zeggen? Zijn Israëlische filosofen, intellectuelen, wetenschappers, en wetgevers  het hiermee eens?

Om te kijken, klik hier!

Ondertiteling beschikbaar in: Deens, Nederlands, Engels, Koreaans, Pools, en Spaans!


Terug