Terug naar de artikelen

logo

© 8/9/2017 Revive Israel Ministries

Gebed en Politiek

Door Asher Intrater

Misschien heb je de clip gezien van president Trump van de VS, waarin hij vraagt om een dag van nationaal gebed met betrekking tot de verwoesting door de overstroming in Houston. Het is misschien wijs een paar basisveronderstellingen te verduidelijken:

Als er helemaal geen God is, dan heeft een dag van gebed absoluut geen zin.

Als er een God is, dan is het de moeite waard je tot Hem te wenden in goede en slechte tijden.

God en gebed staan boven de politiek, of die nou rechts of links is.

Uiteindelijk is de oplossing niet politiek, maar geestelijk en ethisch.

Als er een God is, dan moet men zich afvragen wie Hij is en wat voor soort God Hij is.

Uit alles dat ik kan onderscheiden, en na een leven van onderzoek en studie, ben ik tot de vaste conclusie gekomen dat de ware God de God van de Bijbel is, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van wie Yeshua (Jezus) de aangewezen en gezalfde redder van de mensheid is.

Als dat het geval is, of je nou politiek rechts of links bent, en ongeacht wat je denkt over VS President Trump of Vicepresident Pence, dan is een oproep voor een dag van nationaal gebed niet anders dan een goede zaak. Misschien wel een hele goede zaak!

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 1 Timotheüs 2:1-5

Laten we ons verenigen in gebed voor de Verenigde Staten, voor de huidige crisis in Noord- en Zuid Korea, voor de miljoenen vluchtelingen uit het Midden Oosten en voor alle landen, inclusief Israël. Als er een ware God is, dan is Hij de Vader en schepper van alle mensen.

Om te kijken, CLICK HERE!


De eerste knoop

Don Finto

Eerste dingen eerst! 

Ik zal nooit de illustratie van Bob Benson vergeten over de knopen aan een overhemd. Doe je de eerste knoop goed, dan zitten de andere ook goed. Gaat die eerste fout, dan zit je hele shirt scheef.

Sommige dingen van God zijn belangrijker dan andere. Als we de eerste dingen eerst doen, dan gaat het leven correct. Zo niet, dan is ons leven uit balans.

Jezus zei dat als we eerst Zijn koninkrijk zoeken en Zijn gerechtigheid, dan komt alles in het leven in orde (Mattheüs 6:25-33) – voedsel, kleding, huizen, banen. Gaat er in jouw leven iets scheef? Kijk dan eens naar je “eersten”.

Een paar voorbeelden van de juiste richtlijn voor “eerste dingen eerst”:

Jezus geeft ook de raad dat - als we met onze offergaven en tienden in aanbidding komen, als we ons herinneren dat iemand iets tegen ons heeft (als we iemand niet goed behandeld hebben), dat we dan eerst dat goed gaan maken en dan onze gaven geven (Mattheüs 5:23-24). Dat is behoorlijk radicaal. Doen we dat? Willen we dat?

Hij zei ons ook dat, als we echt groot in de Heer willen zijn (en ik hoop dat je dat wilt) we dienaren moeten worden – een omgekeerde driehoek van de structuur van autoriteit (Mattheüs 20:24-28). Is dat mijn verlangen? Laten mijn daden dienstbaarheid zien? En jouw daden?

En deze dan? Toen Jezus gevraagd werd naar commentaar op de 613 geboden die gegeven worden in de Wet, welke de meest belangrijke is, antwoordde Jezus zonder aarzelen: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.” (Mattheüs 22:34-40)

Makkelijk gezegd, maar hoe doen we dat? Johannes geeft ons dat antwoord in zijn eerste brief: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.” (1 Joh. 4:19) Met andere woorden: mediteer over hoeveel God van je houdt en overpeins dat en antwoord Hem dan met je hele wezen en je verlangen ook van Hem te houden.

Zet die eerste knoop van je leven op z’n plaats en je hele leven komt in orde.


Verslag van de Zoe Ministries Conference

Deze week heeft het hele team van Revive Israel deelgenomen aan een conferentie gesponsord door Zoe Ministries uit Korea. Pastor Minho Kim geeft leiding aan een netwerk van meer dan 50 kerken in Korea, en nog zo’n aantal over de hele wereld. Alles bij elkaar kwamen er zo’n 400 mensen naar Jeruzalem voor vier dagen van gebed, aanbidding en onderwijs gefocust op het boek Efeze. Onder hen was de directeur van Revive Israel Korea, Jacob Lee, die naar de conferentie kwam om te dienen als tolk. Op maandag sprak Asher over onze visie uit Handelingen 1&2, en de noodzaak om de ervaring te beleven van de vervulling met de Heilige Geest. Daarna bad ons team voor de meesten van de groep. Dan Juster sprak later over de gezamenlijke bestemming van de Kerk en Israël, en Ariel Blumenthal gaf les over de Ene Nieuwe Mens. We zijn erg enthousiast over de voortgang in de samenwerking met het team van deze 5-Voudige Bediening uit Korea en de hele wereld.


Hoe Preek je het Evangelie

Hoe leren we jonge mensen een boodschap doorgeven in de samenkomsten en les te geven uit de Bijbel?

Om te zien: CLICK HERE!

Ondertiteling in: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Pools, Portugees (BR) en Spaans.


Gelovige eenoudergezinnen in Israël en hoe je kunt helpen

Paarden Therapie gebruikt paarden om fysieke en mentale gezondheid te bevorderen bij kinderen en volwassenen. Bij Revive Israel ontdekten we dat deze unieke ervaring heel positieve resultaten bood voor gelovige kinderen in onze gemeenschap die uit gebroken gezinnen en eenouder huishoudens komen. Klik op de button hieronder om het getuigenis te horen van een paar moeders over de verandering bij hun kinderen en help ons dit jaar nog 40 kinderen te sponsoren!

Om te kijken, CLICK HERE!

Ondertiteling in: Chinees, Deens, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Pools, Portugees (BR), en Spaans.


Terug