Terug naar de artikelen

logo

© 28/7/2017 Revive Israel Ministries

Wees Perfect!!! – Grapje???

Asher Intrater

Het Griekse woord teleios vinden we 19 maal in het Nieuwe Testament, en is meestal vertaald als “perfect”. Het heeft hetzelfde voorvoegsel als telescoop of telefoon, met de betekenis “ver weg, op afstand”. Het betekent: “einddoel, resultaat, ideaal, een cyclus voltooien”.

Mattheüs 5:48 – Weest U dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.(HSV)

Dit komt uit de Bergrede, waar Yeshua leert over de kernbetekenis van de Wet en over de eigenschappen van het koninkrijkskarakter. Dan zegt Hij, “Om het even samen te vatten, wees gewoon perfect, zoals God”. Het herinnert ons aan het gebod “Wees heilig, want Ik, de Heer, jullie God, ben heilig” – Leviticus 19:2.

Dit is een beetje moeilijk te bevatten voor ons omdat we allemaal weten dat we niet perfect zijn. Toch roept God ons op tot een zeker soort van geestelijke “volmaaktheid” in Zijn ogen.

Mattheüs 19:21 – Als je volmaakt wil zijn, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen... kom daarna terug en volg Mij.

Dit is Yeshua's laatste instructie aan de rijke jongeling. Hier krijgen we een inzicht dat perfectie komt van het wandelen op een pad. Het is het volgen van Yeshua op een reis. Aan het eind van de reis, worden we als Hij. Hij is perfect. Als we omgevormd worden naar Zijn beeltenis, worden we geperfectioneerd.

1 Korinthe 2:6 – We spreken wijsheid onder hen die perfect zijn

1 Korinthe 14:20 – in begrijpen, wees perfect

Filippenzen 3:15 – zoveel als perfect zijn, wees eensgezind

Hebreeën 5:14 – … aan hen die perfect zijn, …...om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.

Dit verwijst naar relatief normale gelovigen vandaag – zij die volwassen zijn in geloof, en die een begrip hebben van het woord van God. Het verwijst naar hen die zich geoefend hebben in godvruchtigheid en discipline in hun leven.

Efeze 4:13 – …totdat wij allen samen een eenheid vormen... tot de perfecte mens

Het werk van de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren bestaat uit het het toerusten van de heiligen en opbouwen van het lichaam. Het uiteindelijke doel is om ons te brengen tot eenheid, heelheid, volheid, en het zijn als Jezus. Perfectie is het meer worden zoals Hij Die perfect is.

Kolossenzen 1:28 – … om iedereen tot volmaaktheid in Yeshua de Messias te brengen

Kolossenzen 4:12 – ...dat u als volmaakte mensen …

Jacobus 3:2 – zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming

Het doel van discipelschap is het geestelijk perfect en compleet worden. Dit compleet zijn komt voort uit het zijn IN Yeshua. We zijn compleet wanneer we compleet IN Hem zijn. Niets ontbreekt er in ons van het karakter van God en de vrucht van de Geest.

Jacobus 3:2 – wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen.

Het hart en de tong zijn verbonden in geloof. Indien we geen verkeerde woorden spreken, zit ons hart op de juiste plaats.

1 Johannes 4:18volmaakte liefde drijft de vrees uit... wie vreest is niet volmaakt in de liefde.

Volmaaktheid van geest en ziel is het gevuld zijn met liefde en reinheid: niet beschadigd of vervormd door haat of angst. Volmaaktheid betekent het totaal gemotiveerd zijn door liefde. Volmaaktheid heeft meer te maken met onze houding dan onze prestaties.

Perfectie is als het bereiken van het einde van de weg, het finishen van een race, je doel behalen, je bestemming bereiken, ….. Het is eenvoudig zijn zoals God ons oorspronkelijk bedoeld heeft te zijn: “geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis” (Genesis 1:26).

Wanneer je jezelf dat ten doel stelt, ben je al perfect in hartsgesteldheid. Je moet alleen doorgaan. Dat is wat God wil. Het is mogelijk. Je bent al “onderweg”.


Tempel Berg Metaal Detectors met Dan Juster

Kort na het maken van deze video werden de metaaldetectors verwijderd van de Tempel Berg, hoewel de problemen, besproken in deze video, blijven.

Ondertiteling beschikbaar in het Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Pools en Portugees (BR)!

KIJK!


Synergy

Je kunt meer bereiken met je bediening als je jouw energie combineert met die van anderen, zelfs als dat inhoudt dat je jouw doelen op de tweede plaats zet.

Ondertiteling beschikbaar in het Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Pools en Portugees (BR)!

KIJK!


Terug