Terug naar de artikelen

logo

© 21/7/2017 Revive Israel Ministries

Een Nieuwe Mens: Het Geheim van de Messias

Ariel Blumenthal

Paulus sluit zijn onderwijs af over de Ene Nieuwe Mens in de eerste 6 verzen van Efeze hoofdstuk 3. Hij noemt het een “geheimenis” en vervolgens het “geheimenis van Christus”, dat hem toevertrouwd was door Gods genade. Hij verklaart zelfs dat dit geheimenis iets is dat niet geopenbaard was (ten minste niet op deze manier) aan de profeten in het Oude Testament, maar dat het nu geopenbaard wordt aan/door de apostelen van het Nieuwe Testament en de profeten. Hij besluit: om precies te zijn, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie…. (Efeze 4:3-6)

Hier gebruikt de Apostel drie samengestelde woorden om het geheimenis te omschrijven: synkleroma, sysoma, synmetoka – die allemaal beginnen met het voorvoegsel “syn”, waarvan we Engelse woorden als synchronize, synthesize en synergy ontlenen. Nieuw testamentische Griekse geleerden zeggen dat het moeilijk is om de kracht van deze drie woorden in andere talen te vatten.

Het eerste is synkleroma – “mede-erfgenamen”. Deze legale term suggereert niet zomaar een gelijkheid aan gedeeld privilege, zoals bij twee zakenpartners of familieleden die profiteren van een erfenis; niet gewoon ‘gezamenlijke erfgenamen’ als de twee broers in het verhaal van de Verloren Zoon – “we hebben een gemeenschappelijke vader, ik krijg mijn deel en jij het jouwe”; maar in plaats daarvan is het meer als twee “bloed-broeders” die uiterlijk zich aan elkaar verbonden hebben, volkomen afhankelijk van elkaar voor wat ze dan ook: erfenis, hoop en succes kunnen verwachten te ontvangen van hun gemeenschappelijke vader. In de Messias zullen wij, Joden, onze uiteindelijke erfenis van de Vader niet ontvangen voordat de naties die van hun krijgen – en vice versa!

Het tweede is sysoma—“één-lichaam” mensen, “van één lichaam”. Zoals in Romeinen 12:5 of 1 Korinthe 12:27, beschrijft de Apostel de ecclesia met een organische, biologische term – we zijn een levend lichaam en Christus is het hoofd. Nu, in het Evangelie van de Messias, zijn Joden & Heidenen een levend organisme geworden, met hetzelfde geestelijke bloed van Christus dat ons samenbindt; we hebben hetzelfde hemelse DNA, we behoren tot dezelfde familie/huisgezin.

(Johannes 1:13) Wat een deel van het lichaam overkomt heeft effect op het hele lichaam.

Het laatste is synmetoka –“deelnemers aan dezelfde belofte” in Jezus Christus. “Belofte” staat in het enkelvoud, niet “beloften”. Als we meegaan met de rest van wat Paulus heeft geschreven, dan begrijpen we dat hij speciaal refereert aan de voorafgaande Evangelie belofte, gedaan aan Abraham, zoals te lezen is in Romeinen 4, 8:17 en Galaten 3:26-29. Romeinen 4:11-17 brengt deze denkbeelden uit Efeze 3:6 en andere hoofdstukken in dit boek bij elkaar.

Abraham werd een belofte gedaan (enkelvoud), beschreven op twee manieren: dat hij de “erfgenaam van de wereld” zou zijn en een “vader van vele volken.” Het ongelofelijke geheimenis van het Evangelie is dat samen in Jezus Christus (de grootste zoon van Abraham)

Joden & Heidenen mede-erfgenamen zijn van dezelfde belofte aan Abraham; we zijn leden van hetzelfde Messiaanse gezin (het lichaam van de Messias) en dit alles is gebaseerd op precies dezelfde belofte, gedaan aan de nu onze gemeenschappelijke vader/voorvader- Abraham.


“Ik zal je Vissers van Mensen maken”

Greta Mavro

Ik ben net terug van een geweldige reis naar het land. Ik heb tijd doorgebracht met het Tikkun-Revive team in Jeruzalem en met speciale vrienden. De Heer heeft ook voorzien in bijzondere goddelijke contacten om het evangelie te delen.

Toen ik in Haifa was, ontmoette ik een jonge Italiaanse Jood in een Christian guesthouse die al jaren de wereld over trok en aan yoga en meditatie deed. Hij vertelde me dat hij verbaasd was toen hij langs het guesthouse kwam omdat hij dat in een droom gezien had, dus hij ging naar binnen. Ik vertelde over Yeshua en over de ware meditatie over het Woord van God. Hij vertelde dat hij in Jeruzalem aan een Yeshiva gestudeerd had, maar daar plotseling is weggegaan toen ze afschuwelijke dingen gingen zeggen over Yeshua en hij een verrassend diepe pijn in zijn ziel begon te krijgen. Hij stond open om te horen over de Heer, dus ik opende de Bijbel en later bad hij om de Messias aan te nemen en ontving hij een Bijbel. Daarna verlieten we allebei het guesthouse om ons eigen weg te gaan. Toen ik, voor ik het gebied zou verlaten, langs de zee liep, zag ik hem onder een boom zitten en hij las de Bijbel die ik hem gegeven had. Hij zei “Ik zat net aan jou te denken!” Hij vroeg me te komen zitten en vertelde dat hij een paar dagen geleden een droom gehad had waarin iemand hem een groot zwart boek liet zien en hem zei daarin te gaan lezen, precies als de grote zwarte Bijbel die ik hem gegeven had in het guesthouse!

Lieve vrienden, evangelisatie en redding is bovennatuurlijk! De Heer doet het allemaal door Zijn Geest. Hij zegt: “Volg Mij en Ik zal je vissers van mensen maken.” We gooien het net uit naar Zijn woord en Hij vult het met vissen.


Verslag Watchmen Gathering Montreal 2017

God gaat dóór de Watchmen for the Nations te gebruiken om de volken te zegenen en één te maken door verschillende groepen mensen bijeen te brengen om hun gezamenlijke bestemming na te jagen als het Lichaam van de Messias; Arabische Christenen en Messiaanse Joden in het bijzonder.

Zie ons korte verslag HERE!

Ondertiteling in: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Pools, en Portugees (Brazilië)!


Terug