Terug naar de artikelen

logo

© 30/6/2017 Revive Israel Ministries

Apostel in de originele context (deel 2)

Cody Archer

Lees deel 1: Hier !

Gedurende de afgelopen 50 jaar, is er sprake van een versnelling in het herstel van het apostolische en profetische leiderschap in het lichaam van de Messias over de hele wereld. Er zijn vele spirituele principes die we kunnen verzamelen via de oorspronkelijke betekenis van “apostel”, die de rol van de apostelen vandaag zullen verduidelijken. Ja, we zijn allen uitgezonden door Koning Jezus, maar niet iedereen is de genade en de gave gegeven om als apostel leiding te geven ( Ef. 4:11 ).

Jezus is de oorspronkelijke apostel die door de Vader in de hemel gezonden werd naar het “buitenlands gebied”, aarde genoemd, met de opdracht de aarde te transformeren naar het hemelse beeld. Net zoals de Romeinse apostelen vanuit Rome gezonden werden, en net zoals Jezus Zijn apostelen 2000 jaar geleden vanuit Jeruzalem had gezonden, zo is God vandaag nog steeds apostelen aan het uitzenden van over de hele aarde om zijn kerk te leiden in de missie van het Koninkrijk dat komt.

Het Vijfvoudige Team

Van de wereldwijde kerk wordt verondersteld dat ze wordt geleid door apostelen, die samenwerken met ervaren teamleden als profeten, evangelisten, herders en leraars. Samen doen ze veel “kolonies” (ecclesia - gemeenten) ontstaan, die allemaal dezelfde missie hebben: de aarde te maken als de hemel ! De functieomschrijving van het apostelschap omvat zijn team één te doen zijn en het gericht te houden op de missie waartoe zij werd gezonden, zonder afbreuk te doen aan de opdrachten en wensen van de Koning.

Apostelen moeten worden verbonden met en zich wederzijds onderwerpen aan andere apostelen. Ze kunnen hun missie niet alleen voltooien. Wanneer de unieke en gevarieerde gaven van de profeet, evangelist, herder en leraar aan het apostolisch leiderschap worden onderworpen, wordt ze een onstuitbare, Koninklijk voortschrijdend team die de poorten van de hel niet kunnen overweldigen ( Matth. 16:18 ).

De Profeet blijft er op gefocust, dat hij in de regelmatige communicatie met de “thuis regering” (hemel!) moet zijn, En hij moet het team op de hoogte houden van wat hij in de Geest hoort. De evangelist blijft gericht op het uitnodigen van iedereen in het “buitenlands gebied” om het Koninklijk burgerschap te omarmen, dat vrij kan worden aangeboden. De Herder blijft gericht op het dienen, het geven van voeding en het één maken van de burgers. De leraar blijft gericht op het onderwijzen van de grondwet (het Woord van God) en de cultuur van het Koninkrijk. De apostel blijft gericht op het grote geheel en zorgt ervoor dat zijn teamleden, samen met zichzelf, de burgers opzettelijk toe te rusten voor het uit te voeren werk van “ koloniseren” van de aarde met de cultuur van de Hemel.

Gericht op generaties

Niet alleen is de apostel gericht op het leiden van zijn team, maar ook op het zich aansluiten van de generaties. De kern van iedere ware apostel is het hart van een vader ( 1 Kor 04:15 ).  Het vermenigvuldigen van zichzelf en deze Koninkrijk visie voor de volgende generatie is er niet alleen in de laatste jaren van zijn leven, maar het is een levensstijl, die door de jaren heen uitgeleefd wordt. Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament hadden geen probleem het woord apostel in hun tijd te gebruiken, ja, waarom hebben wij dat dan wel?


Lege Vaten

Harold Walker

We hebben het gevoel dat de Heer bijzondere de nadruk legt op het belang van "wachten op de Heer." Maar wij kunnen alleen volledig op de Heer wachten wanneer we ophouden met te geloven in de waarde van onze eigen inspanningen. De discipelen hadden vóór de dag van Pinksteren er geen idee van, hoe lang ze zou moesten wachten voordat de Geest naar beneden op hen kwam, zoals beloofd was. Jezus zei gewoon: "Wachten!" Dan kwam "opeens" een luid geluid als van een wind in het huis, waar ze waren en zij werden allen vervuld met de Geest.

God is vele soorten van gebedsgroepen over de hele wereld aan het oprichten die de plaatsen zullen zijn, waar deze "plotselinge" wind uit de hemel gelijktijdig over de hele wereld zal neerdalen. Het uitgieten op de eerste Pinksterdag was slechts een voorbeeld van het grote uitgieten op alle vlees, wat in deze laatste dagen zal gebeuren

We moeten ons hier nu al op voorbereiden door:

  1. Volhardend gebed
  2. Anderen aan te moedigen om gebedsgroepen te vormen, die regelmatig voor dit doel samenkomen
  3. Mensen te stimuleren zich leeg te maken van ijdele gedachten en zich te vullen met overdenkingen over Gods geschreven Woord.

Ik werd ook herinnerd aan de aansporing van Eliza aan de weduwe van de profeet zoveel mogelijk lege vaten te gaan verzamelen en vervolgens de deur te sluiten en te beginnen er olie in te gieten. En de olie stopte met stromen, toen ze helemaal geen lege vaten meer had. Dus, als we geloven dat deze grote uitstorting er aan komt, moeten we samen zo veel mogelijk lege vaten verzamelen, zodat, wanneer het komt, het niet zal stoppen met stromen!


Wederzijdse Onderwerping – Ariel en Jeremiah

In deze video beschrijven Ariel en Jeremiah hun ervaring met het dienen van de gelovigen in Japan en de boodschap die God door hen heen sprak, over hun gedeelde ervaring als leiders in wederzijdse onderwerping, de een aan de ander.

Om dit in het Engels te zien, klik.

Ondertiteling is beschikbaar in het Deens, Nederlands, Frans, Koreaans, Pools, en Portugees.


We Willen met U in Contact komen !

Iedere maand ontvangen we giften zonder adres, telefoon nummer of e-mail gegevens. Dit betekent dat we geen manier hebben om u te bedanken of in contact met u te komen. Als u aan Revive Israel gedoneerd hebt en niets van ons terug gehoord hebt, neem dan a.u.b. een minuutje en laat het ons weten.

Email Ons!


Terug