Terug naar de artikelen

logo

© 23 de juni 2017 Revive Israel Ministrie

Apostel in de Originele Context (Deel 1)

Cody Archer

Heb je je ooit afgevraagd wat het woord “apostel” betekende voor diegenen, die leefden in de tijd waarin het Nieuwe Testament geschreven werd? Ik geloof dat begrip van de oorspronkelijke betekenis en het gebruik van het woord “apostel” zal helpen de rol van apostelen vandaag te verduidelijken. Hier een paar dingen die ik heb ontdekt:

Voordat het Nieuwe Testament geschreven werd, ontwikkelden en gebruikten de Feniciërs en de Grieken het woord apostel, en later adopteerde het Romeinse Rijk het woord en ontwikkelde de betekenis ervan steeds verder. Apostel, in de meest eenvoudige vorm betekent iemand die gezonden is. Maar als we dieper graven en vragen wie de zender was en met welk doel de boodschapper gezonden was en wat de boodschap was die hij bracht, dan komen we bij lagen met een diepe betekenis en waarheid, die wijzen op het Koninkrijk van God.

Mogelijke Missie

Tweeduizend jaar geleden was apostel geen religieus woord of titel, maar werd gebruikt in seculiere taal om te beschrijven dat een koning een vloot oorlogsschepen uitzond (maar niet alleen schepen) op een speciale missie. Hun missie was te zeilen naar buitenlands gebied met als doel dat nieuwe gebied te koloniseren en het te transformeren naar het gebied vanwaar ze uitgezonden water. De hoofd kapitein op het leidende schip werd apostel genoemd.

Naast de apostel reisde een team van bekwame vaklieden, bij voorbeeld leraren in taal en cultuur, architecten en bouwers, soldaten om te vechten en de orde te handhaven, doctoren en nog veel meer fundamentele beroepen voor het succes en de uitbreiding van de nieuwe kolonie. De apostel werd gezonden met de exclusieve autoriteit van de koning als opzichter en leidinggevende in de ontwikkeling van de nieuwe kolonie. Het uiteindelijk doel van de apostel was om zich ervan te verzekeren dat, als de koning ooit de nieuwe kolonie zou bezoeken, hij onmiddellijk het gevoel zou hebben alsof hij nooit zijn hoofdstad had verlaten. Van de manier van leven, de cultuur, taal, architectuur, opvoeding enzovoorts, werd verwacht dat die net zo zou zijn als in Rome.

Grootse Uitspraak

Ik heb de rol van een Romeinse apostel van 2000 jaar geleden in een positief licht gezet, maar in werkelijkheid was hun koloniale missie vol bloedvergieten, corruptie en misbruik van macht. Desondanks, toen Jezus macht en autoriteit gaf aan Zijn discipelen en hen apostelen noemde, was dat in de taal en context van die tijd een GROOTSE uitspraak.

In deel 2 ga ik een paar geestelijke principes delen die we kunnen halen uit het begrip van de oorspronkelijke betekenis van het woord “apostel” en het duidelijke verband met de vijf-voudige bediening benadrukken. (Efeze 4:11)


Bijbels Geloof

In deze boodschap deelt Asher Intrater zeven belangrijke woorden als vertrouwen, integriteit en trouw, die komen uit de wortel van het Hebreeuwse woord "emunah" – geloof – en geeft een duidelijk oproep en uitdaging aan de kerk om te leven vanuit echt Bijbels geloof met morele moed.

Om te zien in het Engels klik hier.


Bovennatuurlijke genezing in de straten van Tel Aviv

Yehudit

We kwamen twee echtparen tegen van middelbare leeftijd. Camilla vroeg een van de dames of ze leed aan pijn in haar lichaam en, als dat zo was, of we mochten bidden om genezing. De vrouw antwoordde dat ze pijn in haar rug had. Ik vroeg of ik mijn hand op de pijnlijke plek mocht leggen en bidden. Prijs God, dat vond ze goed!

Ik legde mijn hand op haar rug en beval de pijn te haar te verlaten. Ze sprong op en riep: “Wat heb je gedaan?” Ze keek totaal verbaasd en Camilla vroeg haar of de pijn helemaal weg was. “Bijna” zei ze. Dus ik heb mijn hand opnieuw op haar rug gelegd en de pijn bevolen haar te verlaten – wat dan ook gebeurde!

Een andere vrouw zei ons dat ze niet in God geloofde. Toch gaf ze toe dat ze pijn in haar rug had. Ik vroeg of ik mijn hand op haar rug mocht leggen. Ik beval de pijn haar te verlaten en ze sprong op en vroeg: “Wat is er gebeurd?” De pijn was weg! Halleluja! Ze zei dat ze, als ze dit niet had zien gebeuren, het niet geloofd zou hebben.

Ik vertelde haar dat het Yeshua, de Messias was die haar genezen had en vertelde haar over de gemeente Tiferet Yeshua. Ze schreef alle informatie op en belde haar man om ook te komen. Ze ging helemaal uit haar dak. Ze vertelde ons dat ze ook pijn in haar onderbuik had. Ik vroeg of het een infectie was. Ze antwoordde: “Ja, erg pijnlijk.”

Ik legde mij hand op die plek en beval de pijn te verdwijnen en de pijn ging weg! Glorie aan Yeshua! Ze was een en al glimlach. Het leek wel alsof het horen over Yeshua heel natuurlijk voor haar was na de wonderen die ze had ontvangen.

Er gebeurden die dag nog veel meer bijzondere dingen. Yeshua zei ons dat we op zieken de handen moesten leggen en dat ze genezen zouden – dat dit een teken zou zijn voor de ongelovige. Het woord van God is bewezen waar te zijn in Tel Aviv.


Revive Israel op Facebook

Volg je ons op Facebook? Revive Israel zet dagelijks iets op Facebook om je op de hoogte te houden van ons werk als bediening. Blogs, onderwijs, nieuws en recente gebeurtenissen kun je allemaal vinden op onze Facebook page. Om ons te volgen op Facebook, bezoek ons op www.facebook.com/reviveisraelmedia


Terug