Terug naar de artikelen

logo

© 16 de juni 2017 Revive Israel Ministrie

Verstrooiing van de schapen?

Asher Intrater

Een van de verbazingwekkende vormen van genade die we door Yeshua van God ontvangen, samen met vergeving van zonden, eeuwig leven en de Shekina tegenwoordigheid van de Heilige Geest, is de macht en autoriteit om zieken te genezen en demonen uit te drijven. Hoewel demonen uitdrijven neergezet wordt in de wereld van het amusement als een soort vreemd, verraderlijk, duister ritueel, is het iets dat vaak voorkomt in het leven van echte navolgelingen van Yeshua, zolang het gepaard gaat met echt berouw en een toewijding tot een rein een eerbaar leven daarna.

Terwijl het opwindend is te denken over het vermogen demonen uit te drijven, is er ook een geestelijke oorlogvoering tegen de werken van de duivel op een wijder, meer gezamenlijk niveau. Individuele demonen veroorzaken zonde en ziekte, maar grotere machten van het kwade zijn bestemd om de geloofsgemeenschap als geheel uit te roeien. De gemeenschappelijke aanval op de Ecclesia komt op drie niveaus:

  1. Aanklagen van de broeders
  2. Verdeling van de kerk
  3. Verstrooien van de schapen.

Ironisch genoeg, worden diegenen die het meest enthousiast zijn over genezing en demonen uitdrijven soms door de duivel gebruikt om veel grotere schade toe te brengen aan de geloofsgemeenschap als geheel.

Israël en de Kerk worden beschreven als een glorieuze bruid die aangevallen wordt door de slechte draak Satan (Openbaring 12). Het centrale gedeelte van die aanval wordt beschreven als:

"het aanklagen van onze broeders…" – Openbaring 12:10

De “broeders” hier zijn natuurlijk de mede gelovigen in Yeshua. Beschuldiging komt gewoonlijk in de vorm van roddel en klagen onder het mom van schijnbaar oprechte “correctie”. En hoewel “broeders” op iedereen kan slaan, is de demonische aanval meestal gericht op de leiders. Als we bemerken dat we zelf roddelen en klagen over voorgangers en andere leiders, is er de mogelijkheid dat we in feite een demonisch aangestuurde beschuldiger van de broeders zijn zonder dat we het weten.

De tweede aanval is zelfs nog erger: niet alleen leiders beschuldigen maar een scheuring veroorzaken in het Lichaam. Toen Hij sprak over geestelijke oorlogvoering zei Yeshua:

"Ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest …" – Lukas 11:17

Soms zijn mensen er zo van overtuigd dat ze gelijk hebben, dat ze bereid zijn een scheuring in het Lichaam te veroorzaken. De schade die veroorzaakt wordt door “verdeeldheid in de kerk” is dikwijls veel erger dan de schijnbaar rechtvaardige context die de scheuring veroorzaakt. (Natuurlijk, er is morele discipline en verantwoordelijkheid voor gemeenten en leiders. In het geval van zonde kan een splitsing gerechtvaardigd zijn. Maar dat is niet hetzelfde als een splitsing veroorzaken vanwege verschil van mening.)

Het ergste niveau wordt door Yeshua genoemd als het werk van de dief, de vernietiger of de wolf. Yeshua is de Goede Herder, maar de vijand komt om:

de schapen te stelen en uiteen te drijven….” Johannes 10:12

Er is een ernstig bedrog, gepromoot door sommige van de meest ambitieuze gelovigen, dat er geen reden is om bij een kerk of gemeente te horen. Er worden voor deze leugencampagne allerlei soorten geestelijke redenen gegeven, maar uiteindelijk laat het zwakke gelovigen achter blootgesteld aan en onbeschermd voor de “poorten van de hel” (Mattheüs 16:18) en verstrooit de schapen van de schaapskooi en de herders.

Zo enthousiast als we zijn om de zieken te genezen en demonen uit te drijven, zo enthousiast zouden we moeten zijn om in te gaan tegen de demonische aanvallen op de geloofsgemeenschap als geheel.


Zoon van het gebod: een getuigenis

Moti Cohen

Een paarweken geleden schreven we iets over het belang van de Bar Mitzwah en beloofden een getuigenis te delen van hoe één zo’n Bar Mitzwah het leven van een Israëli in het bijzonder veranderde.

Een van de meest gebruikelijke manieren om het evangelie te verkondigen is het houden van evenementen in de gemeente die open zijn voor iedereen. In Israël, met name in de gemeente van Tiferet Yeshua zijn velen van ons de enige gelovigen in onze familie. Sommigen hebben misschien nog een of twee familieleden die geloven, maar dat is het dan ook wel. Daarom baden wij, toen we de onlangs gehouden Bar Mitzwah voorbereidden, dat God een deur zou openen tot de harten van alle familieleden die naar de bijeenkomst zouden komen. Zoals in veel gevallen geeft dit ons een zeldzame gelegenheid om het evangelie te verkondigen aan mensen die ervan gehoord hebben maar nog steeds niet naar een gemeente willen komen. Dus in de week voorafgaand aan de Bar Mitzwah hebben tijd genomen om voor deze families te bidden.

Op z’n minst tien ongelovigen kwamen, samen met de families die de Bar Mitzwah kwamen vieren. Nadat de twee kinderen die hun Bar Mitzwah deden uit de Torah hadden gelezen en de preek voorbij was, kwamen de ouders van D, een van de kinderen die Bar Mitzwah deed, naar me toe. Blijkbaar had God ons gebed verhoord en de vader van D, die de liefde gezien had die de gemeente had voor zijn familie, zei dat hij graag wilde leren over de betekenis van de doop in d naam van Yeshua en dat hij gehoorzaam wilde zijn aan deze daad van geloof en gedoopt worden. Zijn vrouw had 15 jaar voor hem gebeden en God heeft uiteindelijk antwoord gegeven, dat haar man zijn leven aan de Heer zou geven!


Einde van de aarde

In deze video deelt Youval over een paar heel bijzondere gasten die wij onlangs mochten ontvangen.

Om deze video in het Engels te zien, klik hier.


Shekel en Shemesh

In deze korte lering spreekt Asher over een heel noodzakelijk principe hoe wij zouden moeten leven met betrekking tot hoe we de mensen zien met wie we iedere dag omgaan.

Om deze video te zien in het Engels klik hier.


Terug