Terug naar de artikelen

logo

© 12 de mei 2017 Revive Israel Ministrie

Verborgen profetie over de naam van Yeshua

Door Asher Intrater

Soms krijgen we de vraag van mede Israëli’s “Als Yeshua de Messias is, waarom is er dan geen profetie over het feit dat dat Zijn naam is in de Tenach?” Dat is een goede vraag. Aan de ene kant, als er een rechtstreekse profetie zou zijn die zei “De naam van de Messias is Yeshua”, dan zou iedere Joodse moeder haar kind Yeshua genoemd hebben en daarmee de naam onbetekenend maken.

Aan de andere kant zou er een soort profetische aanwijzing zijn. Het zou deels verborgen en deels geopenbaard zijn. In die zin zijn er veel teksten die de naam van Yeshua in verborgen vorm aangeven. Bij voorbeeld: “YHVH is mijn Yeshua geworden” Exodus 15:2. (niet zo vertaald in het Nederlands, vert.) Dan is er nog Mozes, die de naam van Hosea verandert in “Yehoshua”  (Jozua) in Numeri 13:16. En Jesaja 33:22 dat zegt: “De Here, onze Rechter, de Here, onze Wetgever, de Here, onze Koning, Hij zal ons verlossen. (Eng. “YHVH onze Koning, Hij zal Yoshianu zijn”.)

Er zijn veel dergelijke profetische aanwijzingen. Maar er is ook een directe profetie over de naam Yeshua.  Laten we er aan denken dat Yeshua een verkorte vorm is van Yehoshua, wat weer een verkorte vorm is van “YHVH Yoshia”. Laten we ook bedenken dat het woord “Twijg, Spruit”,  צמח Tsemakh, een code woord is of een symbool van de Messias (Jeremia 33:15-16; lees ook Jesaja 11:1, 53:2).

De profetie over de naam van Yeshua komt uit drie eenvoudige delen:

  1. Zacharia 3:8 - Jozua de hogepriester wordt beschreven als symbool van de Spruit. Daarom is Jozua een symbool van de Messias.
  2. Zacharia 6:12 – De naam Jozua is een symbool van de naam van de Spruit. Daarom is de naam Jozua een naam voor de Messias.
  3. Ezra 3:8 – De naam Jozua, de hogepriester, is verkort van Yehoshua tot Yeshua in de tijd van het einde van de Oud Testamentische periode. Yeshua is de naam van de Spruit.

We kunnen het op deze manier samenvatten:

  1. Yehoshua  (Jozua) de hogepriester is een symbool van de Messias, de Spruit
  2. Yehoshua is de naam van de Spruit
  3. Yehoshua is de naam van de Messias
  4. Yehoshua is Yeshua
  5. Yeshua is de naam van de Messias.

Jeruzalem Syndroom

Asher spreekt over wederzijdse onderdrukking en de gevaren onder geestelijke autoriteit te komen.

Om in het Engels te zien, klik hier
[https://www.youtube.com/watch?v=FuzRR-9zYtw]


Uitnodiging voor Shavuot

Doe mee met ons jaarlijkse bidden en vasten op 30 mei 7pm- 1am (Israel tijd).

Om te zien in het Engels, klik hier [https://www.youtube.com/watch?v=FJ1RbmMBV4o]


We willen contact met jullie!

Elke maand ontvangen we donaties zonder adres, telefoonnummer of emailadres. Dat houdt in dat we jullie op geen enkele manier kunnen bedanken voor jullie contact met ons. Als je gegeven hebt aan Revive Israel en niets van ons gehoord hebt, neem er dan even een minuutje voor en laat het ons weten. Email Us!


Revive Israel op Facebook

Volg je ons op Facebook? Revive Israel zet dagelijks iets op Facebook om je op de hoogte te houden van ons werk als bediening. Blogs, onderwijs, nieuws en recente gebeurtenissen kun je allemaal vinden op onze  Facebook page. Om ons te volgen op Facebook, neem een kijkje op www.facebook.com/reviveisraelmedia


Terug