Terug naar de artikelen

logo

© 21 de april 2017 Revive Israel Ministrie

Jeruzalem en Eden zijn Een

Asher Intrater

Aangezien Johannes de laatste schrijver van de Schrift was, bevatten zijn geschriften een uniek uitzicht op het hele spectrum van de Schrift, vanaf het begin tot het einde. Johannes sprak vaak in termen van "begin tot aan het eind" (Johannes 1:1; Openbaring 1:8, 17).

Dit perspectief van "begin tot aan het einde" komt vooral aan het licht in de laatste hoofdstukken van Openbaring. De eerste twee hoofdstukken van Genesis beschrijven de schepping en Eden; terwijl de laatste twee hoofdstukken van  Openbaring het herstel van de schepping en Eden beschrijft.

In deze laatste twee hoofdstukken, is er een speciale toevoeging over  het "hemelse Jeruzalem" (21:9-22:3). Het verheerlijkte Jeruzalem wordt het middelpunt van de restauratie van het paradijs. Hemel en aarde komen er samen als het hemelse en aardse Jeruzalem er samenkomen. De glorieuze bestemming van zowel Eden als Jeruzalem zijn één en dezelfde.

Openbaring  21:1-2 –  “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde …de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalend uit de hemel…”

Openbaring  22:1-2 –“… de rivier van water des levens, ontspringend uit de troon van God en van het Lam. Midden op de straat van de stad en aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens.”

Openbaring  22:14 – “Ze zullen recht hebben op het geboomte des levens en zij zullen de stad ingaan…”

Openbaring  22:19 – “…zijn deel van het geboomte des levens en van de heilige stad…..”

De eenwording van Jeruzalem en Eden wordt samengevat in de laatste openbaring van de Schrift. De laatste twee hoofdstukken van Openbaring verenigen de twee grote Bijbelse thema's van Eden en van Jeruzalem.  Dit nogal schokkend perspectief verenigt het plan van de Bijbel vanaf het begin tot aan het einde.

In de hof van Eden maakte God Zijn plan voor de vermenigvuldiging de mensen: Vul de aarde, en vorm uiteindelijk een perfecte samenleving met een perfecte Koning.  De hoofdstad van dat Koninkrijk zou in het midden van het paradijs liggen. De tuin (de hof) van het paradijs en de hoofdstad van het Koninkrijk zijn één en dezelfde.

Adam werd uit Eden naar het oosten verbannen; Abraham werd westwaarts naar Kanaän teruggestuurd. Adam zondigde bij de boom in Eden; Yeshua  moest aan een boom in Jeruzalem worden opgehangen om de zonde van de mensheid te vernietigen. Abraham moest zijn zoon Isaac op dezelfde plaats offeren en David moest daar zijn tempel bouwen. Vanaf deze plaats steeg Yeshua op naar de hemel, en daar zal Hij terugkeren om er Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen.

Uiteindelijk wordt Eden hersteld, samen met de hele schepping, met Jeruzalem in het midden. De restauratie van het paradijs, de verheerlijking van Jeruzalem en de eenwording van hemel en aarde komen samen aan het einde van Gods plan.


Help!

Don Finto

Ik ben blij dat ik me niet veel kan herinneren van de omstandigheden, maar ik herinner me dat ik enkele jaren geleden zo bezorgd was over een heleboel dingen, dat ik de hele nacht  naar God bleef schreeuwen: "Help!"

Ik ging echter nooit de troonzaal binnen! De hele nacht lang waren mijn gedachten, mijn problemen en mijn behoeften op mijzelf gericht.

Wij moeten niet “zijn poorten” binnengaan met het uitschreeuwen van "Help!" Wij moeten zelfs niet zijn poorten binnengaan  met het belijden van onze zonden. We weten niet eens welke zonden we moeten belijden totdat we voor Hem staan.

We betreden zijn poorten met dankzegging en lofprijs (zie Psalm 100). Dit kan wellicht eerst moeilijk zijn, maar dan krijgen we  de ruimte om binnen te gaan naar de Glorie van Wie God is, wat Jezus voor ons gedaan heeft, het werk van Zijn Geest in ons leven, en  verloren te zijn in een zee van hoop en vertrouwen. We worden ons opnieuw bewust van Zijn goedheid, Zijn genade, Zijn liefde en Zijn vergiffenis.

Bijvoorbeeld, misschien rijd je elke ochtend naar het werk, of als je net wakker wordt en je uit bed stapt, dan kan je de Heer zeggen dat je Hem dankbaar bent: "Heer, dank U wel dat het gisteren zonnig was", of  "Heer, ik heb echt genoten van de lunch met mijn vrienden. Dank U wel dat U me toestaat contact met hen te hebben." Zelfs de kleinste dagelijkse dingen die binnen en buiten ons leven vallen (of gebeurtenissen van mensen vanuit hun aard)  zijn het waard de Heer daarvoor te danken.

Wat onze omstandigheden, onze ernstige behoeften ook zijn, laten we kijken, van onszelf afzien en kijken naar Hem in dankbaarheid! En lof! Het beste moet nog komen! Voor ieder van ons die Zijn volgelingen zijn!


Dan Juster onderwijst in Korea

Dan Juster geeft les in Korea gedurende een Paasconferentie.

Om hiernaar in het Engels te kijken met Koreaanse vertaling:  klik hier.


Yeshua Chai TV

Yeshuchai.TV is een internet Tv-zender die in Hebreeuwse 24/7 uitzendt De Messiaanse inhoud wordt geproduceerd door verschillende bedieningen in Israël, samen met onze eigen producties. Onze visie is het om de waarheid van Yeshua aan de  Israëli’s te brengen door evangelische materialen van uitstekende kwaliteit uit te zenden in samenwerking met  het hele lichaam van de Messias.

Dank u wel voor het samen bidden voor het succes van de zender, en dat we samen zullen zien, dat veel Israëli's het Koninkrijk binnengebracht zullen worden. Als u geïnteresseerd bent in om meer informatie over financieel partnerschap met ons te ontvangen, bezoekt u dan onze partners-website: www.ycpartners.tv   Om te kijken naar de uitzending, bekijk ons kanaal www.yeshuachai.tv.


Kadosh Elohim

Luister naar een lied van het Esther Vasten gebed 2017.

Kijk hier.


Terug