Terug naar de artikelen

logo

© 3 de maart 2017 Revive Israel Ministrie

De kernwaarde van verzoening

Door Asher Intrater

Verzoening gaat twee kanten uit: een naar God en een naar mensen. Verzoening naar God is het Evangelie. Yeshua stierf aan het kruis om opofferende liefde te tonen en de prijs te betalen voor onze vergeving. Op die manier zijn we verzoend met God (II Korinthe 5).

Er is ook verzoening tussen mensen. Als God vrede met ons gesloten heeft, dan past het ons ook vrede te sluiten met anderen. Het principe van verzoening is dat wij er altijd op uit zijn eenheid te brengen en stappen te zetten om gebroken relaties te herstellen.

Als een relatie stuk gegaan is, komt dat omdat er iets verkeerds gedaan is, of verkeerd opgevat, door de ene partij naar de andere. Yeshua leerde ons “pro-active” te zijn naar beide richtingen. Wij moeten naar de ander toegaan, of we hen nu bezeerd hebben of zij ons of als er alleen maar een eenvoudig misverstand is.

De kinderlijke reactie van “hij begon” (daarom is het niet mijn fout en ga ik er niets aan doen) is zeker een natuurlijke reactie van ons allemaal. Maar Yeshua leert ons die neiging te overwinnen en door geestelijke volwassenheid de ander op te zoeken in een poging de relatie te herstellen.

Mattheüs 5:23-24

Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder….

Berouw en verzoening hebben voorrang, zelfs boven aanbidding.

Liefdevolle confrontatie is ook een deel van genade en geloof:

Mattheüs 18:15

Als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen.

In het eerste geval “heeft een broeder iets” tegen jou; in het tweede geval heb jij iets “tegen hem”. In beide gevallen is het onze verantwoording om eerst te GAAN. De kernwaarde van verzoening houdt in dat we altijd iedere mogelijke poging doen om de relatie te herstellen, wie de schuld ook heeft.


Derde soort liefde

Door Malek Gavris en Asher Intrater

Onlangs reisden Malek en Susanne Gavris met Betty en mij naar Brazilië. Het was een vreugde met hen te zijn en onze liefde te tonen als Messiaanse Joden en Arabische Christenen. Malek en Suzanne werken met ons bij het Revive Israel team. Ze zijn geliefde “geestelijke kinderen” voor ons en een deel van het uitgebreide gezin van Revive.

Op een moment deelde Malek een “profetische openbaring” die hij “de derde soort liefde” noemde. In Deuteronomium 6:5 krijgen we de opdracht “De Heere, onze God lief te hebben met heel ons hart.” In Leviticus 19:18 wordt ons opgedragen “Heb uw naaste lief als uzelf.” Toch leerde Yeshua over een derde soort liefde, veel moeilijker te begrijpen. In Mattheüs 5:44 zei Hij “Hebt uw vijanden lief.”

"Je vijand liefhebben” gaat heel diep voor Arabieren en Joden, zowel in termen van evangelisatie en verzoening. Onze volken hebben zichzelf al bijna vier millennia gezien als vijanden. Toch zijn we door de opofferende liefde van Yeshua in staat de enorme rassen- en politieke obstakel te overwinnen om elkaar lief te hebben. Alleen die liefde kan echte en duurzame vrede brengen (Lukas 2:14).

"Onze zwaarden omsmeden tot ploegscharen” (Jesaja 2:4) begint niet met een politieke overeenkomst, maar met een verandering van hart. Om eerlijk te zijn, geloven wij niet dat er een politieke oplossing is voor het Israëlisch - Palestijns conflict, of het nou een of twee staten is. Onze boodschap is allereerst geestelijk.

Door het Evangelie kennen we de liefde van God. Die liefde kan ons hart veranderen en elke situatie overwinnen. Er is geen andere boodschap, geen andere kracht, geen ander persoon die harten genoeg kan veranderen zodat voormalige vijanden elkaar gaan liefhebben.


Het kennen van je profetische seizoen

Cody Archer spreekt over het belang van het kennen van je eigen profetische seizoen in je leven; hij deelt zijn persoonlijke getuigenis.

Om dit onderwijs te zien in het Engels klik hier.


Discipelschaps reis

Dit programma van 8 weken (14 april -8 juni, 2017), georganiseerd en geleid door Chaim & Ruti Singerman (dit is geen Revive Israel programma, maar wij helpen om het bekend te maken) omvat Bijbels onderricht, excursies naar de belangrijke plaatsen in Israël en praktische dienstverlening binnen de Messiaanse gemeenschap en is bedoeld voor Engels sprekende gelovigen van alle leeftijden.

Neem voor meer informatie contact op met Chaim Singerman [email protected], of bezoek hun  website.

Om de intro te zien klik hier.


Terug