Terug naar de artikelen

logo

© 17 de februari 2017 Revive Israel Ministrie

Gericht op Sion

Door Asher Intrater

In de eerste eeuw was de bediening van Yeshua en Zijn discipelen erg verbonden aan tijd en plaats. Maar toen het Evangelie doordrong in de landen, de afgelopen 1900 jaar, was er onder de Christenen weinig nadruk op tijd en plaats. Het Evangelie kan altijd en overal gepredikt worden; de Geest van God kun je altijd en overal ontvangen. De Heilige Geest heeft geen specifiek lichaam, maar woont in ieder van ons.

Maar naarmate we de terugkeer van Yeshua naderen, gaan tijd en plaats weer belangrijk worden. Yeshua zal fysiek terugkeren op een bepaalde plaats en een bepaalde tijd. De plaats zal zijn de Olijfberg (Zacharia 14:4; Handelingen 1:11). De tijd zal zijn als de volken Israël aanvallen (Zacharia 14:2; Lukas 21:20) en Israël uitroept: “Baruch Haba” (Psalm 118:28; Mattheüs 23:39).

In de Tora worden de feestenמועד  mo'ed genoemd, wat betekent “afgesproken tijd”. In de Profeten is iedere geestelijke belofte verbonden met de fysieke belofte van het Land bezitten. In Christelijk oogpunt is geest universeel en tijdloos; In het Joodse oogpunt is geest verbonden aan tijd en plaats. Beide zijn waar. Het “twee-gezichten” Bijbelse perspectief wordt in deze tijd hersteld om ons een 3-dimensionale visie te geven.

Om klaar te zijn voor de wederkomst van Yeshua, moet de aandacht van de hele wereld gericht zijn op de juiste richting. Een theaterstuk kan niet beginnen, het gordijn kan niet omhoog en de ster kan niet opkomen totdat iedereen eerst naar het podium kijkt. Jeruzalem is het podium. Jezus is de ster.

Het Hebreeuwse woord voor Sion is ציון in de betekenis van wegwijzer. Sion is een merkteken, een wegwijzer die wijst in de juiste richting. Geen wonder dat de Verenigde Naties en het Islamitisch Extremisme zo “anti” Zionisten zijn. Iedereen zal gewezen worden op Sion; ten goede of ten kwade. Degenen die in de oppositie zijn worden “haters van Sion” genoemd. (Psalm 129:5).

Gericht zijn is urgent. Het is als een behandeling van een chiropractor voor het “Lichaam van de Messias”. Als de nek en de rug in één lijn komen, dan wordt genezing en bewegingsvrijheid vrijgezet. Het brengt een juiste orde en patroon voor Gods plan teweeg.

  1. Grote Opdracht – Yeshua zond Zijn discipelen uit om het Evangelie te brengen vanuit Jeruzalem tot het einde der aarde (Handelingen 1:8); nu komt het terug.
  2. Eenheid van het Lichaam – Als Christenen Sion in hun hart hebben, dan  komen zij in harmonie van gebed en geest (Psalm 133, Johannes 17).
  3. Internationale Kerk (Ecclesiologie) – Als Christenen geënt zijn in de “Olijfboom”, dan zijn ze verbonden met de wortels van hun geloof  (Romeinen 11:17).
  4. Eindtijd (Eschatologie) – Alle profetieën over de terugkomst van Yeshua wijzen naar de gebeurtenissen in Israël en het Midden Oosten (Ezechiël 38-39).
  5. Tweede Pinksteren – In de eindtijd zal de Heilige Geest uitgestort worden op alle vlees in een grote opwekking met geweldige wonderen en tekenen (Handelingen 2:17-21).
  6. Duizendjarig Rijk – Na de terugkeer van Yeshua zal er een wereldwijde regering zijn van vrede en voorspoed met Jeruzalem als hoofdstad (Jesaja 2:1-4).
  7. Nieuwe Schepping – In het eind van de Bijbel zien we het paradijs hersteld in een volmaakte wereld als het hemels Jeruzalem neerdaalt op aarde (Openbaring 21:22).

Bidt alstublieft met ons dat dit gericht zijn op Sion vervuld wordt.


Gezin van God

Asher deelt over het driedimensionale patroon dat de Heer bedacht heeft – Het evangelie, het koninkrijk en het gezin van God. Om het te bekijken in het Engels klik hier.


Esther Vasten 2017 – Houd de datum vrij!

Schrijf in je agenda! Op donderdag 9 maart komen we weer bijeen voor 8 uur aaneen aanbidding, gebed en vasten. Waar je ook bent op de wereld, je zult met ons mee kunnen doen via onze Livestream. Meer informatie volgt gauw! Om de trailer in het Engels te zien, klik hier.


RESTORE Tikkun Family Conference

De registratie is open voor de RESTORE Tikkun Family Conference, die gehouden wordt van 2-4 juni in Ellicot City, MD USA. Sprekers zijn o.a. Mike Bickle, Asher Intrater, Eitan Shishkoff, en Daniel Juster met aanbidding onder leiding van Paul Wilbur en Misty Edwards! Internationals zijn welkom! Er is beperkt plaats, dus geef je snel op! sign up  Bekijk hier de promo in het Engels.


Discipelschap Reis in Israël

Dit 8 weken durende programma (14 april – 8 juni 2017), georganiseerd en geleid door Chaim & Ruti Singerman (Dit is geen Revive Israel programma, maar we helpen het bekend te maken), omvat Bijbels onderwijs, excursies naar belangrijke plaatsen in Israël en praktisch dienen binnen de Messiaanse gemeenschap en is bedoeld voor Engels sprekende gelovigen van alle leeftijden.

Je verblijft 4 weken in Jerusalem Hills Inn in de omgeving van Jeruzalem en sluit je ’s morgens aan bij het Revive Israël team voor aanbidding en onderwijs door onze plaatselijke Messiaanse leiders als Asher Intrater en Dan Juster. De volgende vier weken ben je in de buurt van het meer van Galilea en verblijft in het Aliya Return Center en werkt met Return Ministries. Daar ga je helpen met het klaarmaken van kamers in Beit Zerah, een pas verworven faciliteit waar veel aan moet worden gedaan voor Joden die Aliah maken.

Voor meer informatie, neem contact op met Chaim Singerman op [email protected], of bezoek hun website.


Terug