Terug naar de artikelen

logo

© 27 de januari 2017 Revive Israel Ministrie

Een Nieuw Tijdperk van de Handelingen der Apostelen

Asher Intrater

Aan het begin van het jaar 2017, tijdens onze conferentie in Brazilië, voelde ik, terwijl we aan het bidden waren, de Geest van de Heer in mijn hart zeggen "terug te keren naar een nieuwe eeuw van de Handelingen der apostelen." 

Nu hebben we tientallen jaren naar het boek "Handelingen der Apostelen" gekeken als het patroon voor de bediening. Reeds in 1984 voelden wij dat de Heer ons leidde, om een Messiaans Joods apostolisch team te herstellen.  Op  Revive Israel houden we Handelingen 1 als onze leidende visie, om wat het eerste apostolische team in Jeruzalem begon te voltooien. Op Ahavat Yeshua hielden we Handelingen 2 als onze leidende visie op de gemeente in Jeruzalem. Via Tiferet Yeshua hebben we de belofte voor het grotere gebied van Tel Aviv gezien om gered te worden in overeenstemming met Handelingen 9 en om een zendingsgemeente te worden, zoals Antiochië in Handelingen 13.  Bij Tikkun International zoeken wij naar een coöperatieve eenheid met andere apostolische netwerken, gebaseerd op de gezamenlijke ontmoeting van de apostelen en oudsten in Handelingen 15.

De meeste op herstel georiënteerde bedieningen kijken naar het boek Handelingen als een model voor hun werk.  Maar ik ontving dit woord om "terug te keren naar een nieuwe eeuw van de Handelingen der apostelen" in een heel andere betekenis: niet slechts als een patroon, maar een "eeuw" – zoals in I Corinthiërs 10:11 – "voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is.”

In Handelingen 2, was de Heilige Geest uitgestort, ongeveer in het jaar 33 AD. De apostel Paulus was naar verluidt in circa 67 na Christus onthoofd. De stad Jeruzalem werd in 70 na Christus verwoest. Terwijl Johannes bleef wonen en schrijven tot ongeveer 90 AD, was het explosieve werk gedurende de tijd van het boek Handelingen al klaar. Terwijl de apostolische opwekkingen zeker over de hele wereld doorgingen, was er een betrekkelijk korte tijdsruimte, kort na 30 AD en vóór 70 AD, waarin alle "acties" van het boek Handelingen hebben plaatsgevonden.                                                           

Wat was "het einde der eeuwen" voor Paulus en de andere discipelen?  In hun generatie was het de verwoesting van Jeruzalem in 70 AD. Er zou nog een "het einde der eeuwen" komen, voor de Wederkomst. (vermoedelijk in onze generatie). Er was een eerder "het einde der eeuwen"  bij de vernietiging van Jeruzalem in 586 v. Chr. en een ander vóór Noachs tijd (2 Petrus 3:5-10). Er zal  nog een ander komen aan het einde van het Duizendjarige Koninkrijk (Openbaring 20-21).

Yeshua, Petrus, Paulus en  Johannes, zij hebben allemaal te maken met een dubbel "eind," één tijdens hun eigen generatie en  één over wat weldra gebeuren zal (Mattheüs 24:3). Om deze reden is er een overlapping van profetieën wanneer we spreken over het einde der tijden. De eerste eeuw van de apostelen vond plaats vlak voor het "einde der tijden" in hun tijd. Deze nieuwe eeuw van de apostelen zal plaats vinden precies voor het "einde van het tijdperk" in onze generatie. Beide hebben betrekking op de verwoesting van Jeruzalem.

Het eerste apostolische tijdperk vond plaats kort nadat Yeshua vanaf de aarde naar de hemel was opgevaren. Wij zijn nu in de periode kort vóór zijn neerdalen vanuit de hemel naar de aarde. Een unieke factor in deze twee tijdsperioden is de overlapping van de internationale ecclesia en de Messiaanse Gemeente in Israël. Vóór 33 AD was er geen ecclesia.  Na 70 AD was er geen Israël. Tijdens deze éne generatie kwamen zowel de ecclesia als het overblijfsel op hun plaats. Voor het eerst in 2000 jaar is de co-existentie van de twee op zijn plaats terugkomen.

We weten niet precies hoe we mogen tellen vanaf het huidige raamwerk van mogelijkheden. Begon het in 2000 AD en zal het eindigen in 2040? Start het nu in 2017 en eindigt het ergens in deze generatie? Ik weet het niet.

De voorwaarden van het boek Handelingen zijn echter weer in lijn als nooit tevoren in de geschiedenis. De uitlijning tussen een opleving  van de apostolische ecclesia in alle naties en een opleving onder het apostolisch Messiaans overblijfsel in Israël vindt nu voor de eerste keer plaats. Er was geen mogelijkheid dat deze afstemming in de vorige generaties kon plaatsvinden.

Dit is een versnelling naar omhoog van de tijd voor de Naties, voor Israël, voor de kerk, voor de communicatie, voor openbaringen, voor opwekking, voor vervolging, voor de voltooiing van de grote Opdracht van Handelingen 1:8, voor de uitstorting van de Geest op alle vlees volgens Handelingen 2:17, en voor het herstel van alle dingen zoals in Handelingen 3:21 staat. Het jaar 2017 vertegenwoordigt een doorbraak, een "herstart", om de apostolische en apocalyptische profetieën te doen plaatsvinden.


Het Oordeel | Dan Juster

De profeten leren dat voordat het Koninkrijk van God in volheid komt, er een oordeel over de hele aarde zal zijn. Om in het Engels er naar  te kijken: klik hier.


Het Esther Vasten  2017 – Houdt de datum vrij!

Zet in uw agenda! Op donderdag 9 maart zullen wij opnieuw samenkomen voor 8 rechtstreekse uren van aanbidding, gebed en vasten. Waar u ook in de wereld bent, u zal in staat zijn om hieraan mee te doen via onze Livestream-uitzending. Bekijk de video voor meer info.

Kijk in het Engels.


HERSTEL Conferentie van de Tikkun Familie

De registratie is open voor de Tikkun familie conferentie die gehouden zal worden in Ellicot City, MD USA  van 2 tot 4 juni. Sprekers zijn Mike Bickle, Asher Intrater, Eitan Shishkoff en Daniel Juster, met aanbidding door Paul Wilbur en Misty Edwards! Buitenlanders zijn Welkom! Zitplaatsen zijn beperkt beschikbaar, dus Meld u snel aan!


Terug