Terug naar de artikelen

logo

© 13 de januari 2017 Revive Israel Ministrie

4 Sleutels om tegen Seksuele Zonde Weerstand te bieden

Cody Archer

Er zijn vele verslagen van seksuele zonden in de Bijbel, en we kunnen veel leren van zowel de verhalen van succes, als van die van mislukking. In mijn ogen heeft Jozef een van de meest inspirerende overwinningen op seksuele verleiding behaald.

Tegen de tijd dat de zeventienjarige Jozef werd verkocht aan Potifar in Genesis 39, had hij waarschijnlijk leren omgaan met intensieve trauma, afwijzing, woede, bitterheid en wanhoop door wat zijn eigen broers hem hadden aangedaan. Als een Hebreeuwse slaaf in een vreemd land met geen waarneembare mogelijkheid om naar huis terug te keren, moet hij ongelooflijk eenzaam geweest zijn en relationeel geïsoleerd. Wanneer we kijken naar de lange lijst van uitdagingen die hij onder ogen moest zien, zou het gemakkelijk te begrijpen zijn, wanneer Jozef had toegegeven aan de dagelijkse seksuele avances van Potifars vrouw                                     

Ik weet dat ieder mens op een andere wijze wordt aangetrokken, maar tenzij Potifars vrouw de lelijkste en onaangenaamste vrouw op aarde was, zou dit een enorme verleiding voor iedere man zijn geweest. Dus wat waren de sleutels die Jozef behoed hebben om in te gaan op seksuele verleiding?

  1. Weten dat God met je is. (Gen 39:2-3)

Jozef was zich ervan bewust dat God met hem was en dat Hij Degene was, die achter zijn bovennatuurlijke succes stond. Voor ons als Nieuw Testamentische gelovigen in Jezus, is God niet alleen met ons, maar Hij woont in ons door de Heilige Geest. Zich bewust zijn en verbonden weten met de inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest is cruciaal om te overwinnen. Wij hebben toegang tot de oneindige kracht en moed om weerstand te bieden tegen de zonden en ze te overwinnen, wanneer we weten dat God altijd met ons en voor ons is!

  1. Weten wat aan je is toevertrouwd. (Gen 39:8-9)

Toen hij verleid werd tot seksuele zonde, reageerde Jozef door weer op zijn verantwoordelijkheid te zien die aan hem was toevertrouwd. Niets in Potifars huis werd hem onthouden, behalve Potifars vrouw. Door zijn gezonde vrees voor de Heer was Jozef zich ervan bewust, dat het kiezen voor een kortstondige sensuele ervaring zijn toenemende succes en gewaardeerd vertrouwen en waardigheid ontmanteld zou worden.                                                                 

"Hoe kan ik dit grote kwaad doen, en zondigen tegen God?" - Gen 39:9

Als burgers in het Koninkrijk van God, zijn we ambassadeurs van koning Jezus en is aan ons gegeven de enorme verantwoordelijkheid om Hem opnieuw te vertegenwoordigen en Zijn wil op de aarde te doen. Overspel, pornografie en alle vormen van geheime seksuele zonden zal leiden tot vernietiging in ons leven, het leven van degenen die het dichtst bij ons zijn, en in botsing komen met onze mogelijkheid om een goede rentmeester te zijn van wat  ons is toevertrouwd.

  1. Weigeren. (Gen 39:8,10)

Jozef weigerde ronduit op te geven. Hij zou niet luisteren naar haar dagelijkse vragen of zelfs tijd aan haar besteden. Hij was vastbesloten om  de smalle en kronkelige weg te nemen en hij was onwankelbaar in zijn besluit.                Wat zou er gebeuren, als we in dezelfde situatie waren? Wat als we van nu af aan zouden weigeren ons te vermaken met overspelige gedachten, weigerde  tijd te besteden aan lust vol fantasie, als we ons er toe dwingen te weigeren om naar porno te kijken en weigeren deel te nemen aan enige vorm van seksuele bevrediging buiten het huwelijk?

  1. Vluchten (Gen 39:11-12)

Op het juiste moment, toen niemand thuis was, deed Potifars vrouw de warmte oplaaien via een lichamelijke aanraking. Maar opnieuw, net als iedere andere keer, stond Jozef klaar met zijn vooraf bepaald antwoord- "Nee, nee en Nee!" Zijn Nike  sprintschoenen waren strak gestrikt en hij ging er onmiddellijk vandoor, toen ze naar hem greep. Te vaak trekken we een verkeerde conclusie, dat wanneer niemand aanwezig is, we op eigen kracht seksuele verleiding kunnen verdrijven. Vluchten kan eruit zien als een fysiek verlaten van een plaats, uw computer uitzetten, een telefoonoproep om voor gebed te vragen... Ik noem dit “proactieve zuiverheid”. Als u er niet van houdt uw zonden aan anderen te belijden, train dan jezelf te vluchten, voordat de zonde gebeurt!                          

God sprak jaren geleden door een profeet, toen Hij zei: "Aan een volk zonder vermenging, ik zal Mijn Geest geven zonder maat!" Ik geloof, dat Jozefs streven naar zuiverheid een profetische voorbeeld is, dat onze generatie oproept om seksuele compromissen kost wat kost te verwijderen en de zuivere vlekkeloze bruid te worden, voor wie Jezus zal komen.


Verslag van de reis naar Brazilië

Asher Intrater

Betty en ik reisden samen met Malek en Suzanne de afgelopen week naar Brazilië.  Wij dienden samen in een verscheidenheid van conferenties en gemeenten in het gebied van Sao Paulo en Rio De Janeiro. Het was een zegen voor de mensen daar om ons te zien, samen met twee Messiaanse Joden en twee Arabische Christenen in hetzelfde team. Bovendien demonstreerde het onze stijl van toerusting van jongere leiders en ons motto "mensen voor projecten."

We hadden krachtige samenkomsten en onze vriendschappen werden vernieuwd met onze geliefde partners bij Impacto, Beit Tefila, Convergencio, Churches in Defense of Israel  = Kerken ter Verdediging van Israël, Terra Fertil en vele anderen.  Er waren ongeveer 15 bijeenkomsten op een aantal locaties.  De meeste mensen die aanwezig waren, waren midden twintigers en dertigers.  Een paar van de belangrijkste thema’s die aangeroerd werden, waren: de eenheid van de Ecclesia, onze spirituele familie relaties, persoonlijke heiligheid, voorbereiding van de kerk om naast Israël te staan, een terugkeer naar de Eeuw van de Handelingen der Apostelen, de doop in de Heilige Geest, en een oproep tot totale overgave aan de heerschappij van Yeshua.                                   

We beseffen dat deze kwesties met betrekking tot Israël, de kerk en het Laatste der Dagen niet zaken van een bepaalde theologische kant zijn, maar dat het om een centrale geestelijke strijd gaat n.a.v. de oprichting van het Koninkrijk van God in onze generatie.  Elk aspect van de reis was heel gezegend en gezalfd door de genade van God.  We vertrokken met veel liefde voor al onze lieve vrienden in Brazilië


De Laatste Opwekking – Dan Juster

In dit onderwijs spreekt Dan Juster over de Laatste Opwekking in Israël en onder de volken en hij beantwoordt de vraag: "Zullen er alleen een paar mensen behouden worden, of velen?"

Om het in het Engels te bekijken, klik hier.


Ontmoet het Team – Bill

Ontmoet ons volgend teamlid – Bill Wallace

Om het in het Engels te bekijken, klik hier.


Terug