Terug naar de artikelen

logo

© 6 de januari 2017 Revive Israel Ministrie

Bezetting en Nederzetting

Door Asher Intrater

In het licht van de recente resolutie van de Verenigde Naties tegen Israël wordt vaak herhaald dat het voornaamste probleem dat vrede in het Midden Oosten tegenhoudt de “bezetting” door Israël is en de “nederzettingen” op het Palestijnse land. De redenering is, als wij maar van die Israëlisch bezetting en nederzettingen af zouden zijn, dan zou er wel vrede komen. Het punt is wie bezet wiens land? Bezet Israël het land van een ander of bezet een ander het land van Israël?

Geografie – Er zijn meer dan 20 Arabische- en Moslimlanden die Israël omringen. Als er enig land voor het Joodse volk moet zijn, dat moet dat op de huidige locatie zijn. Een korte blik op de kaart van het Midden Oosten maakt dit vanzelfsprekend. De grens in centraal Israël, naast Kfar Saba, tussen een Palestijnse Staat en de Middellandse Zee, naar de internationale eisen, zou minder dan 10 mijl zijn.

Geschiedenis – Het Joodse volk heeft al in het land gewoond vanaf 1000 voor Christus. De meeste jaren tussen 1517 en 1917 werd het land bezet door het Turks Ottomaanse Rijk. Van 1917 tot 1947 heerste het Britse mandaat in het land. Vandaag willen Islamitische extremisten de archeologische plaatsen vernietigen met als doel de historische waarheid in het Midden Oosten te niet te doen. Dit jaar, 2017, markeert 500 jaar vanaf het begin van de Turkse regering, 100 jaar vanaf het Britse Mandaat en 50 jaar na de bevrijding van Jeruzalem. Het is weer een keerpunt.

Terrorisme – Jihadisten willen vandaag Israël overwinnen en vernietigen, niet naast elkaar wonen in vrede. Ze proberen de nederzettingen op de West Bank te gebruiken als een excuus om onschuldige mensen te vermoorden over heel de wereld. Maar niet de nederzettingen zijn de oorzaak van de Jihad. In de controversiële nederzetting Amona wonen 30 gezinnen in woonwagens. Dertig gezinnen! Net voorbij de grens met Israël zijn 450.000 mensen vermoord door radicale Moslims, 10 miljoen zijn hun huis kwijt en ontelbaar vrouwen zijn verkracht. De Christelijke samenleving in ieder land in het Midden Oosten is venijnig en gewelddadig gedecimeerd.

Diplomatie – Misschien is het hebben van “Twee Staten” de oplossing: een voor de Arabieren en een voor de Joden. Als alle Joodse dorpen verwijderd zouden worden van de Arabische kant, betekent dat dan ook dat alle Arabische dorpen verwijderd worden van de Joodse kant? Waarom zouden Joodse nederzettingen op de Palestijnse kant een probleem zijn? Feit is dat de Palestijnen geen twee staten willen. Aan de kant van de PLO, als Israël haar veiligheidstroepen terugtrekt, zal Hamas hun leiders vermoorden, dat is wat er gebeurde bij het terugtrekken in de Gaza. En Hamas wil geen twee staten. Zij willen alleen een Palestijnse staat en helemaal geen Israël.

Geestelijk – Er schijnt geen enkele levensvatbare, praktische politieke oplossing te zijn, op welke manier dan ook. De wortels van het probleem zijn geestelijk. Israël neemt geen land van een ander in bezit, noch heeft daar nederzettingen. Ze nemen het enige land weer in bezit waarin het Joodse volk door de geschiedenis heen gewoond heeft. Die geschiedenis is opgetekend in de Bijbel. Het weer settelen is ook geprofeteerd in de Bijbel. De buitensporige en onevenredige tegenstand tegen de Staat Israël valt logisch niet te verklaren. Psalm 2 zegt dat de volken woeden tegen God, tegen de Messias en tegen Sion (Jeruzalem). Ezechiël 38 en Zacharia 14 beschrijven een geweldige oorlog waarin de naties van de wereld Israël zullen aanvallen. In Jesaja 2 zien we dat het komende Messiaanse Duizendjarig rijk zijn hoofdstad in Jeruzalem zal hebben.


Verslag -  Katzir Chanuka Jeugdkamp 2016

Sarah Zingerman

In het driedaagse kamp werden de Messiaanse jongeren vanuit heel Israël aangemoedigd om gezonde relaties met elkaar te creeren en te versterken door competitieve activiteiten, buiten hiken en Chanuka spelletjes. Maar meer dan plezier en samenzijn was het thema van het kamp “Smaak en zie!” Ons doel was de jongeren te leiden in het streven naar en cultiveren van persoonlijke en intieme ervaring met Yeshua door tijden van aanbidding, onderwijs en hun eigen interacties met elkaar.

Muriel, een jonge meid die problemen had op school had het etiket “buitenbeentje” gekregen van haar klasgenoten en dacht dat zij de enige gelovige was op haar school. Maar, een paar uur nadat we gebeden hadden en God gevraagd haar nog een gelovige te sturen, leerde ze een nieuwe vriendin kennen in Katzir, die ook bij haar op school zat! Andere jongeren deelden getuigenissen van persoonlijke ervaringen met de Heer, die hun kracht gegeven hadden en hen eraan herinnerden dat ze voor hun nood volledig van Hem afhankelijk waren; om niet alleen op zichzelf, maar juist op anderen gericht te zijn en om door de Heilige Geest iedere dag verleidingen te weerstaan. 


De Universele Wet

Dan Juster spreekt over het verschil tussen de wet die van toepassing is op het Joodse volk in het bijzonder en de wet die geldt voor de hele mensheid.

Om te zien in het Engels: klik hier!


3 Sleutels om angst voor spreken in het openbaar te overwinnen

In deze korte video deelt teamlid van Revive Israel Media  Jakob Lundvall over zijn persoonlijke ervaring als het gaat om wat hij ontdekt heeft als de sleutel tot het overwinnen van podiumvrees.

Om te zien in het Engels, klik hier!


Terug