Terug naar de artikelen

logo

© 30 de december 2016 Revive Israel Ministrie

God straft zonde (GPS)

Door Asher Intrater

Er is een boodschap die als een gemeenschappelijke basis fungeert voor bijna alle andere boodschappen uit de Schrift: "Bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij." Dit kan als een samenvatting gezien worden van alle Israëlische profetieën. (Jeremia 25:5) Het gaat vooraf aan de komst van  Yeshua (Mattheüs 3:2); het vormt het eerste deel van het evangelie (Handelingen 2:38, 17:30-31); en wordt herhaald voor de eindtijd-Apocalyps (Openbaring 2:5, 14:7).

De logica is dat bij de komst van het Koninkrijk, elke persoon zal worden geoordeeld, er een morele verantwoording wordt gegeven ten aanzien van wat hij gedaan heeft. Hij zal worden beloond voor het goede en gestraft voor het kwade. De beloning zal groter zijn, dan wij ons kunnen voorstellen, en de straf zal erger zijn dan wij kunnen bedenken. De hoop op beloning inspireert een positieve motivatie naar het doen van het rechtvaardige. De straf inspireert een angstige motivatie om te stoppen met het verkeerde te doen.

Het is die angstige motivatie die een “bottom line” (het belangrijkste deel) vormt, "zonder franje", om de rest van de boodschappen van het Koninkrijk te begrijpen. Deze kern van de waarheid is subtiel moeilijk te begrijpen. Ik noem het eenvoudig, "GPS"... niet een wereldwijd positioneringssysteem... maar...  GOD STRAFT ZONDE. (God Punishes Sin)

De eerste leugen van de duivel was Adam en Eva vertellen dat God de zonde niet zal straffen. "Je zal niet sterven" (Genesis 3:4).  De eerste leugen is: "U kunt zondigen en niet gestraft worden."  Het is de vader van alle andere leugens. Er zijn duizenden subtiele lagen van bedrog die die leugen bedekken. De profeten vertelden gewoon de waarheid, "de ziel die zondigt, zal sterven" (Ezechiël 18:20).

Er zijn verschillende types van straf voor de zonde.  Het ergste is eeuwige verdoemenis in het meer van vuur (hellevuur) (Lukas 12:5).  Maar er zijn andere straffen van geringere zwaarte. Sommige vinden plaats in dit leven en andere in de komende wereld (Lukas 12:46-48). Yeshua leert dat de vreze Gods is gebaseerd op verschillende soorten straffen voor verschillende soorten zonde.

Wij, menselijke wezens, hebben een moeilijke tijd wanneer we onze eigen zonden zien. Het is makkelijker voor ons om de verkeerde daden van anderen te zien. We hebben een afschuwelijke neiging om onszelf te bedriegen dat, wanneer we iets verkeerd doen, we er niet voor gestraft worden. De kunst van het verschuiven van schuld en het maken van excuses gaan terug tot de tuin van Eden. Het concept dat God zonde straft is logisch en moreel duidelijk. Onze neiging tot zelfbedrog maakt het echter moeilijk dit te begrijpen.

Laten we naar God, onze vader, die houdt van ons, toerennen. Laten we ons snel bekeren van onze zonden; kap zelfbedrog af; leer de zuivere en mooie Vreze des Heren; laten we onze reiniging door Yeshua’s bloed ontvangen; laten we vervuld worden met de Geest van heiligheid, wijsheid en openbaring; en wandelen in de vreugde van onze Redding.


Genezing voor Een-ouder-Families

De stallen van koning David in de mosjav Yad HaShmonah, een familie paarden ranch, biedt therapeutisch paardrijden aan voor kinderen van de alleenstaande ouders.

Zie hoe uw financiële giften een effect hebben op het leven van gelovige Israëlische kinderen. Dank u dat u met ons meedoet, om met ons te ondersteunen wat God in Israël doet!

Ondertiteling in het Frans, Deens, Pools, Spaans, Chinees, Nederlands, Italiaans en Portugees.

Kijk op.


Apostelen en Profeten

De rollen van de vijfvoudige bediening, evangelist, herder of leraar worden herkend en zijn  vandaag in gebruik, maar wat is er gebeurd met de rollen van de apostel en profeet? Wat voor soort mensen zijn ze en hoe functioneren deze rollen vandaag in het lichaam van de Messias?

Kijk op.


Een woord voor 2017

Youval deelt met ons een woord voor uw 2017 vanuit het verhaal van de wijzen.

Kijk op.


Terug