Terug naar de artikelen

logo

© 25 de Novembre 2016 Revive Israel Ministrie

Gods bestemming voor Arabieren en Joden

Asher Intrater

Elke keer als we een ontmoeting hebben met Arabische Christen leiders, of het nu lokaal, hier in Israël is of in het verband van Global Gathering, is er een nieuw niveau van openbaring over Gods bestemming voor Arabieren en Joden. In de afgelopen Gathering in Jeruzalem gaf een van de Arabische pastors aan dat er maar vier mensen in de Bijbel waren die al een naam kregen voor hun geboorte: Ismaël, Izaäk, Johannes de Doper en Yeshua.

Hij zag een parallel tussen Izaäk en Yeshua, en daarom een parallel tussen Ismaël en Johannes de Doper. Met andere woorden, de bestemming van de Arabische Christen gemeenschap diende om de weg te banen voor de opwekking in de eindtijd, het Messiaanse overblijfsel in Israël en de tweede Komst, op een gelijke manier waarop Johannes de weg baande voor de eerste komst van Yeshua,

Focus op het Positieve

Er waren veel zonden en fouten in de persoonlijke biografieën van onze voorouders, inclusief Hagar en Ismaël en Abraham en Sara. Ondanks deze zonden en fouten heeft God nog steeds een bestemming voor het Joodse volk en ook voor de Arabieren. We hebben een grote uitdaging om over de negatieve geschiedenissen van onze volken heen te kijken om Gods positieve bestemming van elk ervan te vinden.

Zelfs de gedachte dat de Arabische volken een positieve bestemming hebben is voor sommigen van ons als Joden aanstootgevend; misschien op dezelfde manier waarop de bestemming van het Joodse volk aanstoot geeft voor sommige Christenen en Arabieren. De bestemming van Ismaël en de Arabische volken is verbonden aan het Joodse volk vanwege het Messiaanse verbond dat gekomen is door Isaäc. Messiaanse Joden en Arabische Christenen hebben elkaar nodig.

Voorbestemd Plan

Ismaël was besneden in het verbond van Abraham nog voordat Izaäk zelfs maar geboren was. God beloofde hem te zegenen; en gaf hem zijn naam vóór zijn geboorte omdat Hij een voorbestemd plan had voor hem. Iemand uit Egypte vertelde me dat Ismaël, en daarmee de Arabische volken vandaag waren bestemd om Isaäcs beschermende “grote broer” te zijn. Ismaël was sterk, als een strijder, en voorspoedig.

Vandaag beginnen Arabische Christenleiders iets te zien van een goddelijke roeping om de Messiaans Joodse gemeenschap in Israël te helpen en het doel van Gods verbond te erkennen voor de natie Israël. Laten we bedenken dat  in iedere natie Gods bestemming niet gevonden wordt in de “niet gelovende meerderheid”, maar in de “gelovende minderheid”. Dat geldt voor Europa, voor Azië, voor Amerika, voor Afrika, voor de Arabieren en de Joden.

De Arabische volken hebben een positieve bestemming, die was voorbestemd door God. Die bestemming is niet te vinden in het Islamitisch extremisme of de politiek, maar in de Christen Arabische gemeenschap; het wedergeboren, Geest vervulde, Bijbel gelovende overblijfsel dat te vinden is in elk land. Wij hebben een verbond met hen door ons gezamenlijk geloof in Yeshua, en we geloven dat zij met ons en onze natie zullen staan in de komende moeilijke tijd.


Messiaans Leiderschaps Ronde tafel conferentie

Evan Levine

In november dit jaar hield de Jewish Voice Ministries haar jaarlijkse Messiaans Leiderschaps Ronde Tafel conferentie – MLR in het kort. Het is een jaarlijkse gebeurtenis die diegenen bijeenbrengt die leiders zijn in de Messiaanse beweging in de hele wereld. Er waren veel leiders uit Israël aanwezig, evenals uit Europa en natuurlijk Amerika. Ook Ahavat Yeshua was vertegenwoordigd door leden van ons leiderschapsteam. Het thema van de conferentie was hoe je kunt uitbreiden en vertrouwen opbouwen als leider met diegenen die met jou dienen. Het was echt een boodschap voor deze tijd en belangrijk voor onze beweging. We werden erop gewezen dat vertrouwen opbouwen een leven lang duurt maar in een ogenblik vernietigd kan worden.

We werden aangemoedigd om een stijl van leiderschap aan te nemen, die open, eerlijk en betrouwbaar is. Ik geloof dat de boodschap echt ontvangen werd en ik hoop dat hij veel vrucht zal dragen binnen onze beweging. Denk je eens in hoeveel meer we zouden kunnen bereiken als al onze relaties geworteld en gegrondvest waren in wederzijds vertrouwen!


De Chinezen komen eraan

Ariel Blumenthal deelt over de doorgaande opwekking in China en de beweging om met het evangelie door het Midden Oosten terug te gaan naar Jeruzalem. Watch in English.


Evangelie van Redding of Evangelie van het Koninkrijk?

Youval Yanay verklaart de betekenis van “Koninkrijks evangelie” in verband met het evangelie van redding. Watch in English.


Terug