Terug naar de artikelen

logo

© 4.11 2016 Revive Israel

Zeven Modellen van Apostolische Teams

Asher Intrater

Veel geestelijke actie in de Bijbel komt door het werk van apostolisch-profetische teams. Ik heb zeven soorten apostolische teams gevonden die voor ons vandaag als model kunnen dienen.

  1. Groep Evangelisten – De oorspronkelijke groep van twaalf van Yeshua deden niet veel aan profeteren of gemeente stichten. Ze deelden het Evangelie (en genazen de zieken). Dit was de echte groep apostelen onder leiding van Simon Petrus, zoals we die vinden in Handelingen 1-12. Joden voor Jezus geeft ons een beeld van het vermenigvuldigen van evangelisten teams.
  2. Groep Profeten – In het oude Israël waren er profeten als Samuël, Elia en Elisa die leiding gaven aan groepen jongere “studenten” profeten (1 Samuël 10:5). Het vroege team apostelen begon met samen bidden en profeteren (Handelingen 1:14, 2:17). Waarschijnlijk heeft een groep jonge visionairs zich aangetrokken gevoeld tot Johannes, die zijn profetische groep vormde. IHOP-KC is een bron voor anderen gebedshuizen geweest over de wereld.
  3. Moeder Gemeente – In Handelingen 13 waren er leraars en profeten in de gemeente te Antiochië. Ze zonden Paulus (Saulus) en Barnabas uit. Ze werden de steun basis voor het team van Paulus en anderen. De gemeente in Jeruzalem was de moeder van alle apostolische basis gemeenten. Beth Yeshua (Philadelphia) en Tents of Mercy (Haifa) zijn voorbeelden van Messiaanse gemeenten die zich vermenigvuldigd hebben.
  4. Training School – In Handelingen 19 zien we dat Paulus elke dag onderwijs geeft op de school van Tiranus. De school was meer dan zomaar een trainingscentrum. Het onderwijs voorzag in de basis voor het verspreiden van de boodschap van het koninkrijk van God over het hele gebied van Klein Azië (Handelingen 19:10). Moderne dag Bijbelscholen, zoals YWAM, CFNI, Gateways, ICOB en MJBI zijn apostolische centra voor uitbreiding van het koninkrijk.
  5. De staf van Paulus – Een groep mensen begon zich te verzamelen rond Paulus als support groep. Sommigen van hen waren leiders in training, sommigen assistent apostelen voor Paulus, anderen helpers, secretarissen, organisatoren enz. Titus werd een apostel in de plaats van Paulus. Gaius kopieerde de brieven van Paulus. Ze dienden als de staf van een team gemeenteplanters. Twaalf jaar lang heeft het Revive Israël team gewerkt volgens dit model.
  6. Vijfvoudige Bediening – Toen het team van Paulus uitgroeide van zijn staf tot zelfstandige leiders, ontstond het patroon van een apostolisch leiderschapsteam bestaande uit vijf verschillende soorten roeping. Efeze 4:11 beschrijft deze als “apostel, profeet, evangelist, herder en leraar.” We zijn opgewonden te zien dat veel van onze staf bij Revive Israel komen op het niveau van zelfstandige leiders op het niveau van Efeze 4.
  7. Senior Advies Raad – In Handelingen 15 kwamen diverse senior leiders, inclusief Petrus, Paulus en Jacobus bijeen om de strategie te bepalen en de werkwijze uit te zetten, en problemen op te lossen. Er was geen “Paus” maar eerder een groep leiders, die zich aan elkaar onderwierpen, dialogen hadden en samen baden. We hebben dit soort relatie in ons senior adviesteam bij Tikkun International, met Dan Juster, Eitan Shishkoff, Paul Wilbur en David Rudolph.

Moge deze Bijbelse modellen ons helpen meer vrucht te dragen als we de Heer willen dienen in deze generatie!


Weerzinwekkende Donald

Trumps opmerkingen over vrouwen waren weerzinwekkend en zouden de vrouwen in de Verenigde Staten heel wat schade kunnen berokkenen. Aan de andere kant zou de schade, toegebracht aan de gezinsstructuur door een agressief pro -homoseksualiteit, pro -abortus Hooggerechtshof, duizend maal erger zijn!

Trumps houding wat zaken betreft is die van een kapitalist, een magnaat, een bullebak van een opperbevelhebber. Aan de andere kant zou het negeren van de 20 miljard dollar schuld in de Verenigde Staten er de oorzaak van zijn dat de wereldeconomie in een tolvlucht komt waardoor en miljoenen zullen lijden over heel de wereld.

Trump heeft zijn gevoelloze opmerkingen over Moslim grenzen over racisme en demagogie. Aan de andere kant, een politiek correcte houding ten opzichte van het Islam terrorisme heeft er al voor gezorgd dat 10 miljoen mensen hun huis zijn kwijtgeraakt, 450.000 mensen zijn vermoord en ontelbaar vrouwen verkracht. Het blijven weigeren te vechten tegen het extremisme van de Jihad is een gevaar van historisch gezien nog nooit voorgekomen proporties.

De race om het presidentschap in de Verenigde Staten is cruciaal voor mensen in ieder land. Laten we als nooit tevoren bidden naar Mattheüs 16:19, dat God op bovennatuurlijke wijze tussenbeide komt in deze komende verkiezingen!

Bekijk de gedachten van Asher over de Verkiezingen in de VS  HIER!


Nieuwe Wet tegen Porno in Israël

Afgelopen zaterdag was er in Ahavat Yeshua een sterke, vrijmoedige boodschap van Oded Shoshani over de vernietigende effecten van pornografie en de noodzaak om een transparant leven te leiden. We waren verbaasd toen we de volgende morgen het nieuws zagen dat er een nieuwe wet tegen pornografie unaniem gepasseerd was in het wetgevend ministerie op weg naar de Knesset.

De wet vereist dat internet leveranciers automatisch pornografische of schadelijke sites blokkeren tot de gebruiker specifiek vraagt om opening van die site, en alleen als de gebruiker een volwassene is. De wet zal pornografie niet illegaal maken, maar helpen de verspreiding ervan te filteren. De wet is voorgesteld door Shuli Mualem van de Joodse Home Party. Huidige statistieken vermelden dat 60% van de kinderen in Israël in de leeftijd van 9 tot 15 kijken naar internet porno.


Verslag California Outreach

We hebben onze internationale directeur Cody Archer en Matias, een jonge aanbiddingsleider naar Californië gestuurd. Ze kwamen terug en hier is een bemoedigend verslag van hun reis. Kijk HIER!


Global Gathering

Deze week helpt het Revive Israel team om gastvrijheid te verlenen aan de Global Gathering gebeds- en aanbiddings viering in Jeruzalem, met gelovigen uit de hele wereld. De hoofd bijeenkomsten vinden plaats in de Arena Pais arena met naar schatting 10.000 verwachte deelnemers. Volg ons gedurende de week op Facebook en doe mee aan gebed voor deze gebeurtenis. Om te kijken naar de LIVE WEB-STREAM click HERE!


Weer bijeen voor de Opwekking

In deze boodschap van de healing Rooms in Santa Maria, Californië laat Cody Archer zien hoe het weer bijeenkomen van het Joodse volk leidt tot een enorme eindtijd opwekking in Israël voordat Yeshua terugkomt. Om te zien in het Engels: Click HERE!


Terug