Terug naar de artikelen

logo

© 28.10 2016 Revive Israel

De wonderbaarlijke ‘timing’ van de ontdekking van de Dode Zee Rollen

Ron Cantor

Een Bedoeïenen geitenhoeder ontdekte de Dode Zee rollen bij toeval in 1947. Ik stel me zo voor dat de Joodse gemeenschap in Qumran, toen ze ze verborgen, omdat Jeruzalem op het punt stond vernietigd te worden in de late jaren 60 NC, zich afvroeg wie ze op een dag zou vinden. Wat zij niet wisten –noch de geitenhoeder, noch de Essener Joden – was dat God het gepland had vanaf het begin!

Op het eind van 1947 moesten de Verenigde Naties stemmen voor wat de Afscheiding genoemd werd. Zij zouden de overgebleven 20% van het land dat Groot Brittannië had beloofd aan het Joodse volk in de Balfour verklaring van 1917 – 80% was al gegeven om de nieuwe Arabische staat Jordanië te creëren en nog een staat voor Arabieren en een heel klein staatje voor de Joden. (Tussen haakjes, als iemand je vertelt dat er een thuisland voor de Palestijnen moet komen, dan kun je antwoorden dat dat geschapen is in 1921 en Jordanië genoemd wordt!) In ieder geval….. de stemming werd gepland op 29 november.

Om terug te komen op de rollen, de schaapherder had geen idee waarop hij gestuit was. Hij kwam in aanraking met een antiekhandelaar in Jeruzalem, die Kando heette. Toen de professor aan de Hebreeuwse universiteit Eliezer Sukenik van de ontdekking hoorde, was hij geïntrigeerd. Met gevaar voor zijn leven, vanwege de Joods/Arabische spanning over de stemming van de V.N. zorgt hij ervoor Kando te ontmoeten en na een korte inspectie gaat hij naar Bethlehem om de andere rollen te zien. Hij is overweldigd als hij zich realiseert wat hij misschien wel zal lezen.

“Mijn handen beefden toen ik begon een ervan uit te pakken. Ik las een paar zinnen. Het was geschreven in prachtig Bijbels Hebreeuws. De taal was als die van de Psalmen, maar de tekst was voor mij onbekend. Ik keek en keek nogeens en ineens had ik het gevoel dat ik het voorrecht had om te kijken naar een Hebreeuwse rol die al meer dan 2000 jaar niet gelezen was.”

Na wat onderhandelingen gaat hij weg met de rollen. Hij neemt de bus terug naar Jeruzalem. Hij was omgeven door Arabieren en was behoorlijk nerveus. Zou hij wel thuis komen met deze kostbare lading? Ja, en zodra hij thuiskwam stortte hij zich op de rollen om alleen maar meer overtuigd te worden van zijn historische ontdekking. En hier gaat het helemaal los! Ik citeer de professor:

Terwijl ik deze kostbare documenten in mijn studeerkamer onderzocht, kondigde het late nieuws op de radio aan dat de Verenigde Naties die avond zouden stemmen – of Israël al dan niet een staat zou worden. Mijn jongste zoon Mati zat in de kamer ernaast aan de knoppen van de radio te rommelen, in een poging New York te krijgen…. Van tijd tot tijd hield hij me op de hoogte van wat er gezegd was. Het was al voorbij middernacht dat de stemming werd aangekondigd. En ik was in beslag genomen door een fascinerend gedeelte in een van de rollen, toen mijn zoon binnen kwam rennen en riep dat de stemming over de Joodse staat erdoor was. Deze geweldige gebeurtenis in de Joodse geschiedenis werd dus in mijn huis in Jeruzalem gecombineerd met een andere gebeurtenis, niet minder historisch, de een politiek en de ander cultureel.

De timing hiervan is duidelijk profetisch. De rollen bleven bijna 2000 jaar voor iedereen verborgen. En juist op die dag, dezelfde dag dat de wedegeboorte van Israël werd bevestigd, bevestigt een Joodse professor het bestaan van het oude Israël. Intellectueel gezien moet je er dus wel heel erg naast zitten als je beweert dat God niet stond achter de dramatische wedergeboorte van Israël.


De Zegen van Israël is jouw Zegen

In deze boodschap in de Alledag kerk in Arroyo Grande, California, spreekt Cody Archer over de geestelijke zegeningen die God gegeven heeft aan de landen naarmate het Joodse volk en het fysieke land Israël geleidelijk aan het herstellen zijn.  Watch, HERE!


Jeruzalem – De bestemming van Iedereen

Asher Intrater spreekt over het Loofhuttenfeest. In de Laatste Dagen zal iedereen naar Jeruzalem gaan, of om te strijden tegen God of om Hem te aanbidden. Aan welke kant sta jij? Luister!


Wachters voor de naties: Wereld Bijeenkomst Jeruzalem

We nodigen je uit bij ons van 7-11 november, 2016. Gelovigen uit de hele wereld zullen  naar Jeruzalem komen, samen met velen van het plaatselijke Lichaam van de Messias, zowel Joods als Arabisch.  Learn More

Als je als buitenlander erbij wil zijn, Register Here

We zoeken ook 200 vrijwilligers om deze bijeenkomst mogelijk te maken. Vrijwilligers krijgen een gratis dagpas voor de bijeenkomsten. Om je op te geven als vrijwilliger: Register Here

Contact: [email protected]


Intensieve Winter Discipelschap

Deze winter zal er vanaf 1 December 2016 tot 25 januari 2017, een 8-weekse intensieve discipelschap plaats vinden door onze vrienden in het Jerusalem Hills Inn voor Engels sprekende gelovigen van alle leeftijden. Deelnemers zullen tijd doorbrengen met het Revive Israel team in het gebied van Jeruzalem en met het Return Ministries in Noord-Israël om op reguliere tijden deel te nemen aan aanbidding, gebed en onderwijs. Deelnemers zullen het plaatselijke Lichaam dienen op praktische wijze  en elke week zal er een excursie zijn naar locaties door Israël heen.

De kosten van $2000 omvat accommodaties in slaapzalen (-kamers), alle maaltijden, vervoer binnen Israël en toegangsprijzen voor de wekelijkse excursies. De start van het programma komt snel, en er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar

Voor meer informatie of aanvragen over een aanvraag, neem contact op met:

[email protected]

Kijk hier naar de uitnodigings-video . https://www.youtube.com/watch?v=abrYY7rtztk


Verkiezingen in de VS en het Hooggerechtshof

Door Elhanan Ben Avraham

Ik wil diegenen die geen Amerikaans ingezetene zijn aanmoedigen om te bidden voor de komende verkiezingen in de VS en de Amerikanen aanmoedigen te bidden èn te stemmen. Uiteindelijk zijn we rentmeesters in deze wereld om het goede te bevorderen en het kwade tegen te gaan.

Een van de sleutel zaken heeft te maken met de afspraken van het Hooggerechtshof in de komende jaren. Hier zijn twee citaten, van beide kandidaten een, die gaan over hun visie op besluiten van het Hooggerechtshof over abortus en de rechten van homoseksuelen.

Hillary Clinton:

"...Voor mij betekent dat, dat we een Hooggerechtshof moeten hebben dat zich sterk zal maken voor de rechten van vrouwen, voor de rechten van de LGBT gemeenschap. Ik ben het volkomen oneens met mijn tegenstander over deze zaken en andere die voor het Hooggerechtshof zullen komen. Maar ik voel dat het op dit punt in de geschiedenis van ons land belangrijk is dat we niet de gelijkheid in het huwelijk terugdraaien, dat we niet Roe v. Wade terugdraaien, dat we opkomen tegen Citizens United…”

Donald Trump:

"I voel dat de rechters die ik ga benoemen – en ik heb er al 20 genoemd – pro life zullen zijn. Ze zullen naar de conservatieve kant neigen. Ze zullen het Tweede Amendement beschermen. Ze zullen in alle gevallen grote geleerden zijn en enorm gerespecteerd. Ze zullen de Grondwet interpreteren op de manier waarop de oprichters wilden. En ik geloof dat dat heel, heel belangrijk is. Ik denk niet dat we rechters zouden moeten benoemen die besluiten wat men wil horen. Het gaat allemaal over de ….Grondwet, hoe die bedoeld was.”


Terug