Terug naar de artikelen

logo

© 14.10 2016 Revive Israel

Heer van Vergeving

Door Asher Intrater

De 40 dagen vanaf het begin van de maand Elul tot Yom Kippur op de 10e van Tishrei staan bekend in de Joodse traditie als een tijd van berouw en vergeving.

Er zijn speciale gebeden in deze tijd סליחות "selichot" genoemd die vergeving betekenen. Een heel bekend gebed is het אדון הסליחות "Adon HaSelichot" in de betekenis van De Heer van Vergeving. Elke zin van dit gebedsgedicht begint met een opeenvolgende letter van het Hebreeuwse alfabet. De eerste zinnen zijn:

"Heer van Vergeving, Doorzoeker van de harten, Die Openbaring geeft over diepe dingen, Spreker van gerechtigheid….”

Het refrein na iedere strofe is:

"We hebben gezondigd tegen U; Vergeef ons…”

Dit gebedsgedicht wordt meestal gezongen en de melodie is aardig populair geworden bij moderne Israeli’s, zowel religieus als seculier, Sefardisch en Ashkenazi.

Het is de glorie van het Evangelie dat iedereen berouw kan hebben, kan vergeven en weten dat hij of zij vergeving ontvangen heeft van God – elke dag op ieder moment! Deze antwoorden vormen een basis voor alle gebed en geloof. Aangezien we allen hebben gezondigd en er tegen ons gezondigd is, moeten we allemaal berouw hebben en vergeven. Berouw en vergeving zijn de twee “voeten” van onze geestelijke reis. Dat is waar ons geloof ”de grond raakt.”

Yeshua leerde het op deze manier: “Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven” – Mattheüs 6:12. Wij hebben berouw over onze zonden en vergeven degenen die tegen ons gezondigd hebben. Hoe fundamenteel! Hoe eenvoudig! Hoe duidelijk!

God is de bedenker van vergeving. Hij is de Heer van Vergeving. Laten we niet vergeten deze twee basisstappen van het geloof in praktijk te brengen: berouw en vergeving. En laten we eraan denken voorbede te doen voor het Joodse volk in deze tijd, dat er nog veel meer gaan beseffen dat er volkomen vergeving is, zekerheid en vrede die we hebben met God door de volmaakte verzoening van Yeshua!


Verslag: Gezamenlijke Viering Dag van de Trompetten

De viering van de Dag van de Trompetten (Yom HaTeruah) in Jeruzalem bleek al gauw een groot succes te worden en bijna iedereen zei dat ze het gevoel hadden dat we echt een historische doorbraak ervaren hadden. Onder de aanwezigen op zaterdagavond, 1 oktober, waren ook vertegenwoordigers van 6-7 Arabische gemeenten en 9-10 Joodse gemeenten. De grote zaal en het Paviljoen zaten vol.

Het feest werd gezamenlijk geleid door Arabische Christenen en Messiaanse Joden, alles in het Arabisch en Hebreeuws vanaf het podium, met vertaling via koptelefoons voor de internationale mensen. Deze samenwerking in zowel leiderschap als de plaatselijke taal was op zich al een doorbraak.

We prezen samen de Heer bijna een uur lang in Arabische en Hebreeuwse liederen. Toen kwamen de Arabische en de Joodse voorgangers het podium op, hielden elkaars hand vast in eenheid en begonnen spontaan te bidden, een half uur lang. Er was een korte boodschap in het Arabisch, een korte in het Hebreeuws. Toen bliezen we samen de trompet met de roep van “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer” (Mattheüs 23:39).

We hadden het gevoel dat er drie speciale geestelijke doelen waren bereikt:

  1. Eenheid: met de samenwerking van Arabieren en Joden in Jeruzalem, was er een nieuwe richtlijn uitgezet die voorziet in verzoening door het Lichaam van de Messias wereldwijd. (Johannes 17). 
  2. Koninkrijk: door het proclameren van “Gezegend is Hij” en “Het koninkrijk van deze wereld is het koninkrijk van onze Heer geworden…” (Openbaring 11:15), werd er een nieuw niveau van geestelijke autoriteit geproclameerd om de terugkeer  van de Heer te verwelkomen.
  3. Openbaring: toen we samenkwamen op de door de Bijbel bestemde heilige dag, en de trompet bliezen, kwam er een nieuwe dimensie van profetische openbaring over de eindtijd vrij. Toen we baden en de trompet op aarde lieten horen geloofden we dat er in de hemel ook een reactie was.

Het leek meer dan toeval dat we bijeenkwamen op de dag nadat wereldleiders in Jeruzalem samenkwamen om het overlijden van de voormalige president Shimon Peres te gedenken. Peres was zeker een groot historisch persoon voor het moderne Israël. Toch kwamen wij bijeen om de Koning der Koningen te eren, Messias Yeshua, die vanuit dezelfde hoofdstad eeuwig zal regeren.


Intensieve Winter Discipelschapstraining

Deze winter, van 1 december, 2016 – 25 januari 2017, zal er een 8 weekse intensieve discipelschapstraining gehouden worden bij onze vrienden in de  Jerusalem Hills Inn voor Engels sprekende gelovigen van alle leeftijden. Deelnemers zullen tijd doorbrengen met het team van Revive Israel in de omgeving van Jeruzalem en Return Ministries in noord Israël voor regelmatig tijden van aanbidding, gebed en onderwijs. Deelnemers zullen het plaatselijk lichaam dienen met hand-en-span diensten en elke week is er een excursie naar plaatsen in Israël.

De kosten van $2000 zijn inclusief accommodatie in slaapkamers, alle maaltijden, vervoer binnen Israël en toegang voor de wekelijkse excursies. Het begin van het programma is al snel en er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie of het aanvragen van een inschrijfformulier, neem dan contact op met: [email protected]

Bekijk HERE.

Watch the invitation video HERE.


Help Yeshua Chai TV promoten

Om Israeli’s te bereiken met het Evangelie van Yeshua, zijn we Yeshua Chai begonnen, een 24/7 internet TV kanaal dat materiaal uitzendt, gemaakt door verschillende Messiaanse Bedieningen in Israël.

Om dat te kunnen blijven doen hebben we een veel groter aantal “likes” nodig op onze Facebook pagina. Bezoek alsjeblieft onze  Facebook page, en like die en nodig je vrienden uit dat ook te doen. Ons doel is 2000 likes in de komende maand.

Dank voor je partnerzijn en je gebeden voor ons!


Houd de data vrij: Baruch HaBa Israel Tour 2017

De registratie voor de tweejaarlijkse Baruch Haba Voorbede Conferentie en tour (9-18 mei, 2017) is begonnen. Het gaat hard, dus sign up snel! Deze unieke reis heeft als doel om persoonlijk in contact te komen met de bedieningen van Tents of Mercy, Revive Israel & Tikkun International terwijl je reist door Israël. In aanvulling van de professionele gidsen zullen leden van onze bedieningen teams met je in de bus zijn en op de plaatsen die we bezoeken, om onderwijs te geven en samen te zijn.

Voor meer informatie en in te schrijven, click HERE!


Terug