Terug naar de artikelen

logo

© 9.9 2016 Revive Israel

De Verzoening van de Wereld aan het Einde der Tijden

Ariel Blumenthal

De Bijbel heeft veel te zeggen over de opstanding uit de doden — zowel van Yeshua, als van ons aan het einde van de tijd. Dat de doden in volle glorie tot leven komen is iets waar de hele schepping naar verlangt (Romeinen 8:18-23). Wij zullen in een opstandingslichaam opgewekt worden dat zo verschillend is van dit lichaam, zoals de volledig volwassen tarwe plant zo veel meer "heerlijkheid" heeft, dan een eenvoudig korreltje tarwe.  Dit nieuwe, Hemelse lichaam is onvergankelijk, glorieus, krachtig en geestelijk. Yeshua  Zelf is de opstanding, Hij is Gods "eersteling van de oogst uit de dood" (Johannes 11:25; 1 Cor. 15:23-44).

Wat kan eventueel vergeleken worden met deze ongelooflijke hoop, deze ontzagwekkende macht, die de kern is van ons geloof? Wat zou het betekenen te zeggen dat er iets werkelijk bestaat, zoals de opstanding uit de doden? Eigenlijk is er één plaats in de Schrift waar een dergelijke vergelijking wordt gemaakt, zoals het de restauratie van het geloof van het evangelie onder het Joodse volk beschrijft in Romeinen 11:15: "Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?"

Leven uit de dood

In Romeinen 11:12 en 11:15 zegt apostel Paulus in wezen hetzelfde op twee verschillende manieren: de verwerping van Yeshua  door de meerderheid van het Joodse volk in de 1e eeuw wordt beschreven als "overtreding", "gebrek" en "verwerping."  Maar in het geheim van Gods plan, vanwege Zijn verbondstrouw, zelfs ondanks deze verschrikkelijke verharding en beoordeling van Israël, is het resultaat een verbazingwekkende "rijkdom" en "verzoening" voor de Naties (heidenen).  En toen, wanneer Paulus  in een profetische tijdstunnel naar het einde der  tijden kijkt, voorzag hij de tijd van Israëls herstel en "acceptatie," en verklaart hij dat dit signaal alleen kan wijzen op een "hoe veel meer" periode van rijkdom en verzoening voor de wereld die in de ontzagwekkende tijd van macht en drama zit - verwant aan "leven uit de dood," een soort opstanding!

Geliefden, dit is precies wat we hebben ervaren. Toen Israël - de Joodse natie - in de afgelopen 130 jaar  geleidelijk hersteld werd, zowel lichamelijk als ook geestelijk door het evangelie van Yeshua, zijn we getuige geweest van de grootste uitbreiding wereldwijd van het Christendom sinds de 1e eeuw.  Zending, kerkgroei, Bijbelvertalingen en verschillende gebedsbewegingen zijn sindsdien met een exponentiële snelheid uitgebreid. Dit alles heeft te maken met het “hoeveel te meer” van de verzen 12 & 15.

We leven in een verbazingwekkende tijd van herstel

In de afgelopen jaren hebben we in de Gathering beweging deze bijzondere genade voor "de verzoening van de wereld" ervaren. Zoals Asher Intrater de afgelopen twee weken (deel 1, deel 2), heeft geschreven, heeft  dit zelfs zeer diepe kwesties in de 4000 jaar oude relationele dynamiek binnen de Abrahamitische familie in het Midden-Oosten aangeraakt.  Vorige week gingen hij en ik en verschillende anderen uit Israël naar Londen, UK, om er drie dagen door te brengen in aanbidding, gebed en gemeenschap met vele leiders, vooral uit Egypte. Onze focus was niet gericht op verzoening, maar op het samenkomen om de Koning te aanbidden. Maar toen we dat deden, bewoog de Geest  krachtig, vooral onder de jeugd, om ons naar nog een diepere plaats van verzoening, eenheid en een gevoel van een gedeeld lot te brengen (Efeziërs 3:6).

Als u mij enkele jaren geleden had verteld dat wij dergelijke bijeenkomsten met zoveel Egyptische leiders zouden houden, en dat de Heilige Geest ons samen zou leiden om profetisch bolwerken te verwijderen die onze volkeren en de regio voor duizenden jaren hebben geteisterd, zelfs van uit de tijd van Abraham, Sarah, Hagar, Ismaël en Isaac - goed...dan zou Ik zou gezegd hebben: “ Je bent gek! “ Maar het gebeurt!  We leven in deze verbazingwekkende tijd van herstel (en verzoening!) van alle dingen die door de heilige profeten gesproken zijn (Handelingen 3:21), zoals Jesaja's belofte voor Egypte, Assyrië, en Israël, aan het begint staat vervuld te worden door een restant van elke natie (Jesaja 19:23-25).  

Dit alles is als een  soort  “warming up” voor de komende Global Gathering die in Jeruzalem zal plaats vinden —November 7-11.  Wij verwachten er duizenden uit het Verre Oosten te zien, en vele honderden uit het Midden-Oosten, en veel, veel meer van over de hele wereld wanneer we ons in de Arena van Jeruzalem verzamelen. Zoals bij elke samenkomst zal ons focus gericht zijn op de vreugde om Hem te aanbidden in liederen,  dans en proclamaties.  Hoe zal de Heilige Geest ons precies  leiden?  We weten het niet, maar wij zijn vol verwachting en wij nodigen u uit om te komen en mee te doen.  Voor meer informatie over deze volgende bijeenkomst, klik hier!


Geest der Heiligheid

In dit onderwijs toont  Asher Intrater hoe we kunnen groeien in heiligheid door het werk van de Geest en hij roept ons op te leven zonder compromissen. Om te kijken in  het Engels, click HERE!


Overzicht van de Najaarsfeesten

Neem a.u.b. deze maand met ons deel  aan verschillende belangrijke gebeurtenissen.

Een groep  jonge mensen in Israël en over de hele wereld zijn een spontane 40 dagen periode van vasten en voorbede begonnen, vanaf het begin van de maand van Elloel (2 September) door de Grote Verzoendag (11 oktober).  Het thema van het gebed is "Het keren van de harten der vaderen tot de kinderen” (Maleachi 4:6).

Tijdens deze periode er zal ook een unieke samenkomst plaatsvinden om het Feest van Trompetten, op zaterdag 1 oktober te vieren. Het evenement zal worden geleid in het Hebreeuws en Arabisch met Engelse vertaling via hoofdtelefoons. Hier zal zowel de Bijbelse betekenis van het blazen op de sjofar  als de betekenis van de verzoening tussen de Arabische Christenen en Messiaanse Joden in Israël in de eindtijd gecombineerd worden.

Op de Grote Verzoendag zelf, 11 oktober,  houden wij onze jaarlijkse dag van vasten, gebed en onderwijs met onze broeder en zuster gemeenten in Jeruzalem en Tel Aviv.


 Ontmoet het Team: Roni

Deze week ontmoeten we het lid van het Revive Israel team en pastor van Beit Yeshua: Roni Rejuwan

Ondertiteling is beschikbaar  in het Chinees, Deens, Frans, Pools, Portugees en Spaans. Om te kijken, klik HIER!


Terug