Terug naar de artikelen

logo

© 12.8 2016 Revive Israel

Bijbelse Normen voor Scheiding en Hertrouwen

Dan Juster

Onder degenen die in de Bijbel als onze absolute norm geloven, blijft de kwestie van echtscheiding en hertrouwen een bijzonder kwellend probleem.  Verschillende interpretaties over hoe het Bijbels onderwijs begrepen moet worden heeft zeer moeilijke verdeeldheid in het lichaam van de Messias veroorzaakt.

De context van Yeshua's onderwijs over echtscheiding en hertrouwen wordt met het debatteren tussen de twee basisscholen van de Farizeeën vergeleken: Hillel en Shammai. Hillel werd als meer gematigd beschouwd, hoewel de strengere school voor Shammai in de eerste eeuw waarschijnlijk dominant was. Hillel leerde dat een man om welke reden dan ook van zijn vrouw kon scheiden, waartegenover Shammai leerde, dat alleen overspel een legitieme grond voor echtscheiding was. In dit geval stond Yeshua's onderwijs dichter bij de strengere opvatting van Shammai (Mattheüs 19:9).

De opvattingen onder de Christenen, die in de Bijbel geloven, zijn de volgende:

  1. Oud Anglicaans: Er is nooit een legitimatie voor echtscheiding en hertrouwen, wat werd betoogd door Gorden Wenham, een alom gerespecteerde Bijbelgeleerde van de laatste generatie. Hertrouwen is verboden, zolang de echtgenoot nog leeft. Dus totdat een van hen sterft, moeten beide partijen in een echtscheiding een celibatair leven leiden. Dit lijkt misschien extreem, maar zijn argumenten zijn sterk, en vertegenwoordigen een letterlijke interpretatie van Yeshua's woorden "met uitzondering van overspel."
  2. Gematigd oud Anglicaans: Er kunnen  legitieme gronden zijn voor echtscheiding, zodat de onschuldige partij kan hertrouwen. De schuldige moet voor altijd alleen blijven en zo berouw tonen. Niets minder is nodig dan bekering.
  3. Klassiek protestants: Er zijn bepaalde Bijbelse gronden voor echtscheiding en hertrouwen, namelijk: overspel en verlaten (I Korinthiërs 7). De onschuldige partij (relatief gezien) kan hertrouwen. De schuldige kan zich ook bekeren en vervolgens hertrouwen, maar is dan voor altijd van het leiderschap  uitgesloten.
  4. Modern Protestants: Anderen beweren dat de definitie van verlaten ruimer is dan slechts letterlijke fysieke verwaarlozing, en ook dergelijke schendingen omvat als: (1) de weigering van seks zonder goede redenen (I Korintiërs 7:5), of (2) het gemis om de verantwoordelijkheid voor het voorzien op zich te nemen  (I Timothy 5:8), of (3) fysiek geweld (Efeziërs 5:28-29). Deze visie stelt vast dat Yeshua's woorden moeten worden uitgebreid tot het verbreken van het verbond op elk grof niveau. Ze zouden gewoonlijk Yeshua’s woorden  interpreteren in de betekenis van  dat degene die van zijn echtgenoot scheidt met de bedoeling om met een ander te trouwen, echtscheiding en overspel pleegt.
  5. Modern Liberaal: Deze visie breidt de voorwaarden voor een echtscheiding uit  door andere redenen erbij in te sluiten, naast het plomp verbreken van het verbond, zoals: het onvermogen om met elkaar op te schieten, de moeilijkheid om dingen uit te werken of grote verschillen in de gewenste levensstijl. In dergelijke gevallen zouden echtscheiding en hertrouwen worden toegestaan.

Ons standpunt is dat punt 5 niet getrouw is aan de Bijbelse tekst en tot een toename van echtscheidingen zou leiden. Dat zal verworpen moeten worden. In de andere 4 visies hebben we nog steeds te maken met de complexe processen van bekering en herstel nadat zich een geval van overspel, verlating of scheiding heeft voorgedaan.


Ontmoet het Team: Liat

Deze week ontmoet u het lid van het Revive Israel team:  Liat Archer.

Ondertiteling in Chinees, Deens, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees en Spaans zijn beschikbaar. Om hier naar te kijken, klik HIER!


Getrouwheid en Verbonds- Relaties

In dit fundamenteel onderwijs van Revive Israel spreekt Asher Intrater over de kwaliteit ven het karakter i.v.m. getrouwheid en het  concept dat we Verbondsrelatie noemen. Om dit in het Engels te beluisteren:  klik HIER!


De Herdefiniëring van de Ekklesia als Een-Nieuw-Mens

In deze boodschap spreekt Asher Intrater over het doel achter het plan van God in de eindtijd om gelovigen uit elke groep mensen over de aarde samen als Een-Nieuw-Mens te herscheppen. Om in het Engels te luisteren, click HERE!


Terug