Terug naar de artikelen

logo

© 5.8 2016 Revive Israel

Introductie tot Apostolische Bedieningen Teams

Asher Intrater

Het idee van herstel van apostolische bedieningen teams over de hele wereld roept een zekere mate van controverse op; maar nog meer bij de Messiaanse apostolische bediening hier in Israël. Laten we een paar overwegingen over dit onderwerp onder de loep nemen:

  1. Nieuw Testamentische Kerken - 100% van de kerken, genoemd in het Nieuwe Testament waren verbonden aan een apostolisch team. Hoe is dat vandaag?
  2. Jeruzalem – 100% van die apostolische netwerken waren verbonden aan de Messiaans Joodse gemeenschap in Israël en Jeruzalem. Waarom?
  3. Het Koninkrijk – De apostelen in het algemeen en voornamelijk in Israël, hielden zich aan de visie van het komende koninkrijk van God op aarde, met Jeruzalem als hoofdstad. Zonder die verbinding zouden de kerken alleen een visie hebben voor de “Ecclesia” zelf, zonder duidelijk begrip van de Tweede Komst en het Duizendjarig Rijk.
  4. Oorlogvoering – Er is een intense strijd gaande in verband met het Messiaans apostolisch herstel. De context van Paulus’ beschrijving van geestelijke oorlogvoering in II Korinthe 10:5 is de algemene controverse over zijn apostolische bediening en beslaat wel vier hele hoofdstukken, II Korinthe 10 tot 13.
  5. Autoriteit – Een van de onderliggende zaken is geestelijke autoriteit. Het zou misschien makkelijker zijn om gemeenten te hebben zonder enig oudsteschap, gewoon een soort gemeenschap van gelijken. Hoewel, de Schrift beschrijft duidelijk de rol van oudsten. In dezelfde lijn kun je ook redeneren dat het makkelijker is om een gemeente te hebben, geleid door een voorganger zonder inmenging van een apostolisch- of profetisch team. De meeste gemeenten over de wereld zijn zo tegenwoordig.   
  6. Teamwork – Om teamwork te krijgen moet er een bewustzijn van de verschillende rollen zijn voor verschillende soorten leiders. De Bijbel beschrijft minstens  5 functies: apostel, profeet, evangelist, herder, leraar. (Efeze 4:11). Als iedereen ernaar streeft een herder te zijn, dan komt er competitie en verdeeldheid; de voorganger zal dan alle vijf de functies zelf moeten uitvoeren; hij wordt moe, eenzaam en gefrustreerd.  
  7. Actie – De meeste “actie”  van de bediening in het Nieuwe Testament kwam uit de apostolische teams: eerst Yeshua en Zijn twaalf discipelen in de evangeliën; toen van Petrus en de eerste gemeente in Jeruzalem; toen van Paulus en zijn team van gemeentestichters. Yeshua Zelf is de hoofdapostel en de eerste om een apostolisch team te beginnen. (Lukas 6:13)

De groei in de social media van Revive Israel

Cody Archer

Een kernwaarde waarin wij willen leven als team is “mensen vóór projecten”. De gezondheid en geestelijke karaktergroei van onze teamleden gaat vóór ons werk, onze bedieningsprojecten. Deze nadruk kan de professionele ontwikkeling van ons werk vertragen, maar aan het einde, als we staan voor Yeshua, dan zal onze hartsgesteldheid veel belangrijker zijn dan de projecten waaraan wij gewerkt hebben. Door deze benadering zijn we niet bang om de nodige tijd te geven aan iemand die beginner is op een terrein waar hij nog geen ervaring heeft. Zo verging het ook de geboorte van ons media team

In 2011 bestond onze internationale media afdeling nog niet. Na herhaald verzoek van Christenen over de wereld, die online toegang wilden tot ons onderwijs, nam Liat (mijn vrouw) het op zich om twee jaar naar een media school te gaan om te leren filmen en redigeren. In diezelfde tijd nam Andrew het op zich om te gaan leren hoe hij moest werken met websites om te helpen onze website up to date te houden. Anja begon teams vertalers te ontwikkelen voor onze wekelijkse email update. Geen van hen had eerdere ervaring, maar we gaven ze tijd en ruimte om zich op dit gebied te ontwikkelen.

In 2012, openden we, door de inspanning van Liat en Andrew ons eigen YouTube kanaal en Facebook pagina en begonnen we beetje voor beetje te posten wat we hadden. In 2014 kreeg Cody de leiding over de wekelijkse email update en onze social media pagina’s. In 2015 gaven we Cody de leiding over al ons media werk met Jakob als assistent. Sinds Cody, Liat, Andrew, Anja en Jacob begonnen zijn samen te werken als media team, hebben we ongelofelijke groei gezien, zowel in hen als individu als in hun werk.

Sinds 2013 is our email update gegroeid in populariteit en wordt elke week vertaald in 16 talen. Meer dan 2,800 zijn ingeschreven bij our YouTube page met onze video’s met 300.000 vieuws. Verleden week hadden we meer dan 7,400 volgers op our Facebook page. Onze website wordt vertaald in vijf talen en gaat deze zomer een grote update krijgen, waaraan we een aantal maanden hebben gewerkt. We gaan vooruit met onze website mogelijkheden en nog veel meer. Al deze groei komt tot stand met een klein budget en minimale uitrusting.

ONZE VISIE: is om de kerk wereldwijd voor te bereiden om standvastig te zijn ten opzichte van Israël in de eindtijd.

ONZE MISSIE is tweevoudig:
1) maximaal gebruik te maken van de moderne technologie om ons onderwijs in handen te geven aan de kerk wereldwijd en de leiders over moeilijke onderwerpen die gaan over de relatie tussen Israël, de kerk en de eindtijd.

2) een wereld online gemeenschap te ontwikkelen en in stand te houden, gebouwd op liefhebbende persoonlijke relaties, wederzijds partnerschap en steun, vrijwilligerswerk en voorbede.

Onze visie, strategie en ervaring groeit met deze media platforms. We willen jullie uitnodigen om deel te nemen aan deze geschiedenis. Zou je maandelijks willen helpen om ons vermogen uit te breiden om de opkomende generatie te bereiken door ons groeiende media werk? To give, click HERE!


Een geestelijke familie

In deze boodschap deelt Asher over de Baruch HaShem Messiaanse gemeente in Dallas, Texas over het feit dat wij onszelf zien als een geestelijke familie over de wereld en over de geestelijke erfenis die we hebben als we samenkomen. Om te zien in  het Engels: click HERE!


Terug