Terug naar de artikelen

logo

© 22.7 2016 Revive Israel

De uitspraak van YHVH

Asher Intrater

Soms vraagt men mij naar de correcte uitspraak van YHVH יהוה , de naam van God in de Hebreeuwse Bijbel sinds de tijd van Mozes. Maar eerst een “slag om de arm” – het is geen meningsverschil waard want:

  1. Niemand weet zeker hoe het werd uitgesproken.
  2. In het Nieuwe Testament wordt niet gevraagd naar een specifieke uitspraak.
  3. De apostolische gemeenschap in de eerste eeuw zei dat de enige naam waarmee we te maken hadden die van Yeshua was. (Handelingen 4:12; Filippenzen 2:9)
  4. De naam Yeshua verving YHVH door Heer, Adonai of “Kyrios” (Filippenzen 2:9).
  5. De naam Yeshua (ישוע ) is een verkorte vorm van Yehoshua (יהושע ), dat het eerste deel bevat (יהו or Yeho) van de Yehovah uitspraak van YHVH. Met andere woorden, YHVH zit besloten in de naam Yeshua.

Ik ben er nier voor dat gelovigen in Israël een specifieke uitspraak gaan gebruiken omdat:

  1. De sociale en religieuze reactie ertegen binnen de orthodoxe gemeenschap in Israël is het beslist niet waard wat je zou winnen door te proberen het uit te spreken.
  2. Als je enige vorm van YeHoVaH in het Hebreeuws uitspreekt, is het niet duidelijk wat je zegt, want het klinkt als vervoegingen van het werkwoord “zijn”.
  3. Maar, iedereen heeft het recht om de naam uit te spreken, zolang het geen “misbruik” is (Exodus 20:7).
  4. Te veel nadruk op de uitspraak heeft vaak geleid tot cultische of elitaire neigingen in de groepen die dat doen.

Dit alles gezegd hebbende, het schijnt dat de juiste uitspraak zou zijn YeHoVaH (of  YeHoWah als de Vav inderdaad vroeger werd uitgesproken met een W klank, zoals veel geleerden geloven).

De duidelijkste reden hiervoor is dat in de meer dan 100 gebruiken van namen met dezelfde stam en dezelfde lettergreep- structuur in het Hebreeuws, ALLE, zonder uitzondering, de E-O-A- klinker structuur gebruiken. De namen zijn als volgt: Yehoyariv, Yehonadav, Yehoram, Yehoshevaat, Yehoshaphat, Yehosheva, Yehoshua, Yehozabad, Yehotsadak, Yehoahaz, Yehoaddan, Yehoada, Yehoyakim, Yehoyachin.

In de Middeleeuwen heeft de rabbijnse traditie alle pogingen om YHVH uit te spreken uitgebannen door het woord te vervangen door “adonai” (Heer). Iedere verwijzing naar de schrift verandering in die tijd zou er niet toe doen aangezien we de volledige Bijbelse tekst tot onze beschikking hebben.

De tweede reden heeft te maken met de geestelijke betekenis. De naam YHVH is verbonden aan het werkwoord “zijn”. Dit kun je zien in de ontmoeting bij het brandende bos van Mozes in Exodus 3 en in meer dan een dozijn verwijzingen naar “Ik Ben” als YHVH in Jesaja hoofdstuk 41-48.

In het werkwoord  "to be (zijn)" in het Hebreeuws, vertegenwoordigt de klinker “e” de toekomst, de “o” het heden en de “a” het verleden. Dus de geestelijke betekenis van de naam YHVH is de eeuwige God, die was en is en komen zal. De betekenis van de naam YHVH wordt uitgebreid besproken in mijn boek “Who Ate Lunch with Abraham?”


Generatie Synergie

In deze boodschap kijkt Cody Archer naar het verschil tussen het voorbeeld in het Oude en het Nieuwe Testament voor het doorgeven van het leiderschap naar de volgende generatie, en wijst erop dat wij ons bevinden in een tijd waarin het nodig is dat senior leiders de jonge leiders helpen zich aan te sluiten bij leiders in de landen en wederzijds.

Ondertiteling in het Spaans, Portugees, Italiaans en Deens. Om te zien, klik HERE!


Leer het team kennen: Shani

Leer deze week teamlid van Revive Israel kennen: Shani Ben Arii.

Ondertiteling in Koreaans, Japans, Italiaans, Frans en Nederlands. Om te zien, klik HERE!


De mislukte coup in Turkije en hoe moeten we ervoor bidden

Michael Kerem

De timing van deze recente poging tot het plegen van een coup komt op het moment dat er een vezoeningsverdrag aan zat te komen tussen Israël en Turkije, een Turkse verontschuldiging aan Rusland voor het neerhalen van een Russisch toestel door Turkije en verzoening met Egypte. Het leek er zelf op dat meer verstandelijke beweegredenen de Turkse buitenlandse politiek beïnvloedden en dat de populistische retoriek veranderde in praktische diplomatieke relaties met haar buren. Als gevolg van de coup zou het logisch zijn te concluderen dat de heersende partij de situatie kon gebruiken zijn macht te vergroten en die van de tegenstanders te verkleinen. Het debat in Turkije ging over democratie. Het probleem is dat beide kanten hun eigen definitie hebben van wat democratie betekent.

Het begrijpen van de rol van Turkije in het verleden van het Midden Oosten is belangrijk. We moedigen je aan om meer te leren over de geschiedenis van het land, terwijl je bidt voor haar toekomst.

*Bidt dat het lichaam van de Messias in Turkije in staat zal blijven elkaar vrij te ontmoeten en hun geloof vrij kunnen beleven zonder censuur of intimidatie.

*Bidt voor de autoriteiten: diegenen in politieke, sociale en beveiligings posities, dat ze hun macht en invloed zullen gebruiken om alle burgers van Turkije zullen beschermen en het land kunnen leiden door deze moeilijke tijd heen.


Terug