Terug naar de artikelen

logo

© 15.7 2016 Revive Israel

Hoe verbindt u zich met Israël (Deel 3)

Ariel Blumenthal

In deel 1 en 2 keken we naar de Bijbelse definitie van Israël (volk, natie, overblijfsel)  en naar een paar manieren waarop Christenen met Israël verbonden zijn in onze generatie. We hebben ontdekt dat volgens Romeinen 11 en Efeziërs 2 en 3, deze relatie tussen Jood en Heiden, Israël en de Naties, de belofte in zich draagt Gods plan voor herstel, van restauratie en van de Tweede Komst van Yeshua tot volheid te brengen.  In deel 2 keken we ook naar een paar manieren van verbondenheid die op zich goed zijn, maar waarbij de volheid van de verbinding gemist wordt. Dus: hoe krijgen wij deze volheid?  Hoe kan die eruit zien in onze generatie?

Ten eerste: als wij op zoek zijn naar een volheid van verbondenheid, een volledig "geënt zijn in", dan zou die uiteraard met een "Israël" gemaakt moeten worden, dat voldoet aan alle drie Bijbelse parameters.  Gelukkig kunnen we in onze generatie zo'n groep Joden in Israël vinden — het Messiaans Joodse overblijfsel — zij, die Joden (de mensen), Israëli’s (het Volk) zijn en de wedergeborenen, het overblijfsel binnen Israël, verzegeld door de Heilige Geest. Volgens Paulus in Romeinen 11 is dit de groep Joden, die de volledige waarborg dragen voor Gods Verbond en beloften aan Israël in hun lichaam en geest. (11:1-15)

Drie Grensvlakken

In de brief aan de Efeziërs schrijft Paulus over het mysterie van de verzoening en eenheid tussen Jood en Heiden, samen in de Messias, als de "een nieuwe Mens," waarbij hij verklaarde dat dit "mysterie van Christus" niet aan eerdere generaties van profeten was bekend gemaakt, zoals het in zijn tijd werd geopenbaard. (2:14-16; 3:1-6)  We kunnen iets gelijksoortigs zeggen over onze tijd, waarin we drie dingen opmerken,  die dit mysterie zelfs scherper in beeld brengen, dan dat  het in de eerste eeuw was:

1) Een gelovig overblijfsel van Christenen onder bijna elke stam, taal, en natie op aarde;

2) Een herstelde, onafhankelijke  Joodse natie (met Jeruzalem als hoofdstad!) na bijna 2000 jaar ballingschap; en

3) het herstel van een overblijfsel van gelovigen in Jezus in het land Israël.

De Schrift belooft dat wanneer de kerk uit de Naties zichzelf oprecht ziet, in de positie van "geënt in", als partner van het Israëlische overblijfsel, en wanneer het Israëlische overblijfsel ziet dat wij samen met het overblijfsel uit elke natie, "mede-erfgenamen, een Lichaam, en deelgenoot zijn van hetzelfde Verbond / van dezelfde beloften” zijn, dat we dan samen in de positie van de volheid van de eindtijd geplaatst zijn — opwekking, herstel en de Wederkomst. (Rom. 11:11-15; Efeziërs 3:6)

Zijn we er klaar voor? Het gebeurt al op de volgende wijze:

  1. Onderwijs: we hebben openbaring over deze dingen nodig en die komt door het  Woord en de Heilige Geest. We moeten acht slaan op de waarschuwing van Paulus en ernaar streven niet “onkundig” te blijven van dit geheimenis! (Rom 11:25)
  2. Relaties: We zien relaties groeien tussen de leiders van het Israëlisch Messiaans overblijfsel en de kerkelijke leiders van over de hele wereld.  Het "Een nieuwe Mens" betekent niet dat iedere énkele Jood en heidense gelovige in een duidelijke relatie met elkaar zullen zijn — het enorme aantal Christenen wereldwijd en het kleine aantal Messiaanse Joden maakt dit gewoon onmogelijk. Op dit punt neemt het leiderschap in het lichaam van Christus een sleutelrol in: wanneer leiders, die gemeenschappen van gelovigen vertegenwoordigen, in gebed, in vertrouwen, en in relatie samenkomen, dan kan daardoor een globale “Nieuwe Mens-Kerk”  gerealiseerd worden.                 
  3. Samenwerking:  als de relaties groeien, zien we samenwerking op het gebied van gebed en aanbiddingsconferenties, outreach …, media, etc.
  4. Regering: dit laatste vraagt om een heel artikel op zich, maar wij zijn van mening dat de Heer in deze tijd een volheid van het apostolische en profetische aan het herstellen is, om een geestelijke regering voor Zijn volk tot stand te brengen. De volheid van deze restauratie is afhankelijk van de juiste richting van de volheid van het nieuwe Een-Nieuw-Mens herstel van de relatie tussen Israël en de Naties, in Christus.

De Holocaust: Waarom de Joden?

In deze boodschap gebruikt  Asher Intrater de Schrift om aan te tonen, waarom het Joodse volk  door Nazi-Duitsland werd  aangewezen om te worden vernietigd en  waarom  ze vandaag nog steeds een favoriet doelwit zijn van haat en geweld. Klik hier.


Leer het team kennen – Andrew

Deze week ontmoeten we de Revive Israel webmaster Andrew Ben-Arii. Ondertitels zijn beschikbaar in het Frans, Spaans, Portugees, Italiaans en Deens. Klik HIER!


Terug