Terug naar de artikelen

logo

© 27.5 2016 Revive Israel

Liefde voor het Woord

Cody Archer

Opgroeiend in een Christelijk gezin, was ik gewoon regelmatig naar de kerk te gaan en was ik vertrouwd met Bijbelse verhalen als David en Goliath, en Daniël in de leeuwenkuil. Maar het was pas nadat ik op mijn 21ste jaar mijn leven aan Jezus (Yeshua ) had overgegeven, dat ik mij realiseerde dat ik het merendeel van de Bijbel  niet op mijn eigen wijze had gelezen.  Ik zag het belang er niet van in veel  uit het  Oude Testament te lezen. Nadat ik gedoopt was in de Heilige Geest kreeg ik opeens een diepe honger om alles te lezen van en te weten over Gods woord. Ik las de Bijbel in vijf maanden, van kaft tot kaft.  Het lezen over Daniël in de leeuwenkuil was voor de eerste keer mijn eigen opwindend verhaal (zonder de hulp van cartoons!). Soms kon ik het boek niet neerleggen. Sinds die tijd heb ik me er dagelijks aan verbonden over Gods woord te mediteren en heb ik  het vele malen van Genesis tot Openbaring gelezen.

Bijbelse  Ongeletterdheid  

Waarom is dit belangrijk? Aangezien ons team met gelovigen samenwerkt en over de hele wereld reist om Gods woord te onderwijzen en te preken, zijn we verbaasd over het niveau van de Bijbelse ongeletterdheid onder vele gelovigen vandaag de dag. Meer dan eens heb ik een pastor zijn gemeente horen aanmoedigen per dag vijf minuten aan het woord van God te besteden, omdat hij weet dat de meesten dit zelfs niet doen.

Een overweldigend thema dat gaat over de eindtijd is bedrog (Matth. 24:4-5, 23-25; 2 Thess. 2:7-12). Amos 8:11 vertelt ons dat aan het einde der tijden er een wereldwijde hongersnood zal zijn om de woorden van de Heer te horen - levend in “de Informatie Eeuw" schijnt het dat we ons te druk hebben gemaakt en ons te gauw laten afleiden om ons dagelijks op Zijn Woord te concentreren, ook al is het voor ons in meer, gevarieerde vormen beschikbaar (digitaal, audio, enz.) dan dat onze voorvaderen zich hadden kunnen veronderstellen. Daarnaast zien we het verbieden van de Bijbel in het openbare leven, wat in veel westerse landen van vandaag gebeurt. Veel gelovigen vandaag hebben niet een levensstijl ontwikkeld om regelmatig in Gods woord te zijn, en dit is een van de oorzaken van de vele misleidingen en afval (2 Thess. 2:3).

Van degenen die aan het lezen zijn, is het lezen vaak meer gericht op het verwerven van kennis in het hoofd, in plaats van dat het wordt vermengd met het houden van een dialoog met de Heilige Geest, wat tot een diepere intimiteit leidt. Of is het door willekeurige selectie – lezen welke pagina ze dan ook voor die dag openen - en niet op een systematische manier. Sommigen lezen alleen het Nieuwe Testament wat hen belemmert een diepgaande verbinding en ontwikkeling van de verhaallijn van Genesis tot Openbaring te zien.

Deel mee Wat Je Liefhebt

We leven in een tijd waarin de liefde voor Gods woord moet worden verworven en aan de volgende generatie worden doorgegeven. Als we dit niet doen, zullen wij heen en weer worden geslingerd door elke wind van valse leer. De geschiedenis beweegt zich in één richting: naar de terugkeer van Yeshua en het vestigen van Zijn Koninkrijk. Er is slechts één gidsenboek dat ons zal tonen, hoe we met de Koning eraan deel mogen nemen en hoe te navigeren in de dagen van verdrukking en heerlijkheid die voor ons liggen. Laten we ons opnieuw toewijden een volk te zijn, dat weet, lief te hebben en het hele Woord van God te gehoorzamen.


De Richting van het Gezin voor het Koninkrijk

Dit is de eerste boodschap van Asher Intrater op de Israël Intensive, georganiseerd door IHOPKC. Om er naar te kijken, klik HIER!


3 Aspecten van het Koninkrijk

In deze boodschap onderwijst  Ariel Blumenthal vanuit Handelingen 1 over de Opstanding , de Heilige Geest en het herstel van Israël. Om er naar in het Engels te kijken, met Thaise vertaling , klik HIER!


Doel, Macht, Volk

In deze boodschap onderwijst Asher Intrater ons over het belang van inzicht in Gods aangewezen tijden met betrekking tot Zijn plan Heilsplan. God sluit ons niet buiten Zijn plannen, Hij betrekt ons erbij. Om dit beter te weten en gericht te zijn op Gods plannen, luister dan naar deze audio-les in het Engels – klik HIER!


Ik Noem  U  Vrienden

Elhanan

‘Ik noem u niet meer dienaren ...Maar u heb Ik vrienden  genoemd…’ (Johannes 15:15).

Deze woorden, door de Messias tegen zijn discipelen gesproken, werden bij de viering van het Pascha in Jeruzalem uitgesproken. De centrale herdenking tijdens dit festival is de herinnering van Israëls uittocht uit Egypte, waar een natie van slaven werd tot een natie van vrije mannen en vrouwen. De al zo lang bestaande traditie tijdens het Pascha is het zingen van “avadim hainu” ('we waren slaven') "maar nu zijn we vrij". Het is in deze context dat Yeshua deze revolutionaire woorden in het Hebreeuws sprak: het woord voor 'dienaren' “avadim”, is hetzelfde woord voor slaven. Dus een nauwkeurigere vertaling zou zijn, “Niet langer noem ik u slaven, want de slaaf weet niet wat zijn meester doet; maar Ik heb u vrienden genoemd, want alle dingen die ik van Mijn Vader heb gehoord, heb Ik aan u bekend gemaakt.”

Van Abraham, de vader van geheel Israël en van de gelovigen (alsook van Ismaël) is geschreven:  “ Abraham geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend: en hij werd een vriend van God genoemd “  (Jacobus 2:23). Dus de toespeling van Yeshua’s  uitspraak tijdens het Pascha sloeg op die relatie die Abraham met God als een vriend had. Het was Zijn werk en zending, om die persoonlijke relatie tussen de mens en God te herstellen zoals het met Abraham was. Ze zouden niet langer slaven van de zonde en dus vijanden van God zijn of zelfs slaven van God. Maar nu zouden ze goede vrienden van God en van elkaar worden. Dat is de centrale boodschap van het Evangelie.

 
 Revive Israel op Facebook

Wist u dat we …. vrijwel dagelijks …. korte  video’s, updates over de bediening, citaten op facebook plaatsen?                                       Volg ons op Facebook!


Terug