Terug naar de artikelen

logo

© 20.5 2016 Revive Israel

Hoe zien we sociale gerechtigheid

Asher Intrater

Als we onszelf de vraag stellen: “Wat is de rol van ons, als gelovigen, binnen de samenleving om ons heen?”, dan komen twee uitersten naar boven:

Het ene is gewoon het evangelie verkondigen en bidden, maar geen praktische invloed uitoefenen op de maatschappij in z’n geheel.

Het andere uiterste zegt dat we zeggenschap moeten hebben in ieder aspect van de samenleving.

Onze visie ligt daar tussenin.

 1. Als eerste zijn we geroepen om te bidden, te preken, discipelen te maken en gemeenten te stichten.
 2. We zijn niet geroepen als kerkelijke organisaties om te heersen in bestuurlijke instituten.
 3. We zijn geroepen om de samenleving om ons heen te beïnvloeden door Bijbelse waarden op moreel gebied.

In Yeshua's woorden moeten wij “zout” en “licht” zijn. We moeten recht en gerechtigheid najagen. Bij de 7e bazuin vinden we de laatste openbaring dat “het koninkrijk van deze wereld het koninkrijk van onze Heer geworden is….(Openbaring 11:15)” Er is geen volledige heerschappij totdat Yeshua terugkomt; maar we moeten toch tot die tijd zoveel mogelijk invloed hebben.

Een voorbeeld op moreel gebied is meer persoonlijk en individueel; terwijl sociale gerechtigheid  moet komen van de invloed van de lokale gemeente.

Wat zou een voorbeeld op moreel gebied zijn?

Zaken als:

 1. De baas op je werk weet dat jij geen geld zult stelen
 2. Je vrienden weten dat jij niet liegt
 3. De vrouw van je buren weet dat jij niet zult proberen overspel te spelen
 4. In het algemeen een levend voorbeeld zijn van het leven van Jezus en niet alleen over Hem praten

Wat zouden zaken zijn op gebied van sociale gerechtigheid?

Dingen als:

 1. De armen en behoeftigen helpen, door onderwijs, medische- en liefdadigheids instellingen
 2. Het ondersteunen van rechtvaardige wetgeving, leiders en kandidaten voor regeringsposities
 3. Het beschermen van de maatschappij tegen pornografie, misbruik van kinderen, mensenhandel enz.
 4. Het ondersteunen van de politie, rechters en soldaten om criminaliteit, terrorisme en corruptie te bestrijden
 5. In het algemeen het brengen van de waarden van het koninkrijk van God in onze samenleving

Als gelovigen zijn we geroepen tot beide: voorbeeld zijn op moreel gebied en sociale gerechtigheid waarbij we proberen zoveel mogelijk invloed te hebben in onze maatschappij voor de eer van Yeshua, voor Hij terugkomt.


Strategish Partnerschap

Daniel Juster

Onze relatie met Mike Bickle en de bediening in Kansas City begon al in 1990. Het contact kwam door John Wimber. In die dagen heette het Kansas City Fellowship. Tien jaar later werd het International House of Prayer opgericht, dat uitdrukking geeft aan de oorspronkelijke profetische visie die Mike Bickle kreeg in 1984. De profetie was dat Mike geroepen was als katalysator van een gebedsbeweging die ertoe zou leiden dat 100 miljoen mensen zouden gaan bidden voor de redding van Israël. Ik was bij het begin van IHOP en kon vertellen van het belang van het Messiaans Joods herstel. Dit leidde tot jaarlijkse Israël Mandaat Conferenties, waar Asher Intrater, Eitan Shishkoff en ik de eerste presentatoren waren.

De onlangs gehouden “Israel Intensive” conferentie had belangrijke presentaties van Asher en mij over de identiteit van de Kerk in de Laatste Dagen. De preken van Asher waren heel krachtig, hoewel ik denk dat het belangrijkste aspect van onze tijd de uitgebreide gesprekken waren met de staf van het senior IHOP team en het Israël Initiative Team. Volgens mij zal de winst een dieper partnerschap zijn. Dit is voor ons zo belangrijk omdat onze bediening afhankelijk is van gebed en we hebben geen grotere gebedssteun dan IHOP. Daar komt nog bij dat IHOP invloed op ons heeft in het verdiepen van een cultuur van gebed en voorbede.

Ik weet dat je heel gezegend zult zijn door de boodschap van verleden week. Hier komt de eerste boodschap die ik bracht met de titel “Je bestemming en identiteit in de richting van het doel van Israël.” 

Om te zien of te beluisteren, click HIER!


Samenvatting van de Oost Azië Retraîte

Cody Archer

Onze allereerste Revive Israël Oost Azië Leiders Retraîte (1-4 mei) in Bangkok, Thailand, was heel belangrijk en overtrof onze verwachtingen. Negen landen waren vertegenwoordigd, waaronder ons team van Thaise vertalers, uitgevers, voorgangers en partners. De waarheid dat we een deel uitmaken van de wereld familie – met de basis in Israël – werd versterkt toen we een diepere eenheid op relationeel gebied ervoeren en zagen dat we elkaar des te meer nodig hadden.

We werden bemoedigd door de vrucht van Revive Thailand, geleid door Mark en Felicity, in hun outreach naar de vele Pakistaanse vluchtelingen in Bangkok, en de Urdu sprekende gemeente die zij gesticht hebben. De financiële behoefte in hun werk (waaronder een dagschool voor de kinderen van de vluchtelingen) is de laatste jaren enorm toegenomen en we willen jullie vragen meer te lezen over wat zij doen en een financieel zaad te zaaien in hun bediening. Neem een kijkje op hun website: http://www.revivethailand.com

Thailand is een uniek land wat betreft de connectie tot Israël. Elk jaar reizen meer Israëli’s naar Thailand dan naar welk ander land ook (zo’n 120.000). Er is ruim gelegenheid het evangelie te delen met Israëli’s in een ontspannen omgeving. Aan de anderen kant, zo’n 25.000 mensen uit Thailand wonen en werken momenteel in Israël, meest in de landbouw. Het meeste van het Israëlische fruit en groenten worden geplukt door werkers uit Thailand, een soort vervulling van Jesaja 61:5 “Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn.”

Ariel en Ik spraken in drie verschillende kerken en we werden bemoedigd door de gretigheid van de Thaise gelovigen om te staan met Israël. Om een van de lessen te zien, zie onder.

The Volken zullen Jeruzalem aanvallen

In deze boodschap spreekt Cody Archer uit de laatste hoofdstukken van Zacharia over een van de gebeurtenissen die zulle plaatsvinden in de eindtijd -  dat alle volken zulle optrekken om Jeruzalem aan te vallen en het Joodse volk. Waarom? Wat motiveert de volken om zoiets te doen? Kom er achter door naar deze boodschap te kijken in het Engels, met vertaling in het Thais. Click HIER!


Hoe moet je de Bijbel lezen

Wil je weten hoe je de Bijbel moet lezen? Kijk naar het onderwijs van Asher Intrater en leer het. Om te zien in het Engels: click HIER!


Terug