Terug naar de artikelen

logo

© 6.5 2016 Revive Israel

Uitleg van Romeinen elf

In deze boodschap leert Asher Intrater dat je, om de volheid van het plan van God voor Israël te zien, eerst moet kijken naar het overblijfsel van de Joden die in Yeshua geloven. Hetzelfde kun je zeggen over Gods plan voor de volken. Maar de climax zal komen als de gelovigen in Israël en de naties samenkomen. Deze volheid zal Yeshua terugbrengen en de aarde vullen met vrede en voorspoed. Ontdek je roeping in het reddingsplan van God.
Om te zien in het Engels: Klik HERE!

Om de boodschap te beluisteren: Klik HERE!


Het verhaal van Youval Yanay

In deze video vertelt Youval Yanay, de CEO van Revive Israel, hoe hij opgroeide in Tel Aviv en hoe hij als 5e generatie Israëlische Joden tot geloof kwam in Yeshua de Messias. Om te zien in het Engels: klik HERE!


Uitnodiging voor Shavuot

We kijken uit naar het volgende grote Bijbelse feest – Shavuot (Pinksteren). De uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2 was het eerste bewijs van Gods belofte dat Hij Zijn Geest zou uitstorten op alle vlees (Handelingen 2:17). We komen elk jaar met Pinksteren bij elkaar om te aanbidden en de nacht door te bidden in geloof dat deze Shavuot profetie in vervulling zal gaan.

We nodigen jullie uit om dit jaar persoonlijk met ons mee te doen via onze live web-stream. Het begint op 11 juni 2016 om 10pm (Israël tijd) en gaat 8 uur lang door.

Om een video te zien van een interview mat Asher Intrater over de visie op Shavuot: klik HERE!

Voor de live web-stream, ga naar reviveisrael.org tijdens het feest.


Getuigenis: de redding in mijn familie

Door Rachel en Gilad (Beit Netanel)

Mijn nicht, die zeer geliefd is bij veel mensen heeft een heel succesvolle kledingboetiek in Rishon Lezion. Ik zei haar onlangs hoe fijn het is te zien dat ze zoveel succes heeft. Ik zag hoe haar gezicht betrok en ze zei: “Rachel, ik heb alles dat ik altijd wilde en ik voel niets – alleen leegte in mijn hart.” Ik keek haar aan en zei: “Je bent net als ik was. Ik had succes op TV, in het ontwerpen van kleding en had zoveel succes als ik maar wilde, maar het gaf me geen voldoening. Iedereen hield van me maar het gaf me geen vreugde.”

Ik vertelde haar hoe ik Yeshua had leren kennen en hoe dat mijn leven totaal veranderde. Het weten dat je gered ben voor de eeuwigheid is het enige dat ons vreugde kan geven. Al het andere in het leven is tijdelijk, maar Yeshua is eeuwig. Hij heeft de leegte in mijn hart gevuld. Ze pakte mijn arm en zei: “Het is tijd! Ik wil meer horen! Kun je maandag komen?” Ik zei haar dat ik natuurlijk kwam maar dat ze intussen een opschrijfboek moest gebruiken en al haar vragen op moest schrijven. Dan zal ik komen en haar alles leren dat ik weet.

Ze belde me elke dag om me eraan te herinneren dat ik maandag zou komen. Ze zei dat ze haar leven moest veranderen. Na haar telefoontje riep ik het uit van vreugde! Ik praat al vijftien jaar met haar en ze was nooit geïnteresseerd en nu wil ze plotseling alles horen!

Maandag kwam en ze had miljoen vragen. Ik bleef tot twee uur en leerde haar en beantwoordde haar vragen zoveel mogelijk. Ze belde me de volgende morgen om te zeggen dat ze vol was van opwinding, energie en onuitsprekelijke blijdschap. Ze wist niet wat haar overkwam.

De volgende keer dat we elkaar zagen en de profetieën over Yeshua bestudeerden, vertelde ze me over een droom die ze gehad had waarin Yeshua tegen haar zei: “Kom achter Mij aan.” Toen ik haar vroeg of ze bereid was Yeshua aan te nemen, zei ze: “Ja!” Ze bad en vroeg vergeving voor al haar zonden en nam Yeshua aan. Ze juichte van blijdschap en zei me dat ze ervoor ging zorgen dat haar familie gelovig zou worden.


Kalah - Bruid

Door Asher Intrater

Wij als groep mensen op aarde die in Yeshua geloven, de Messias van Israël en redder van de wereld, worden Zijn bruid genoemd. Het Hebreeuwse woord hier is Kalah - כלה . Kalah verwijst in het bijzonder naar een bruid die verloofd is voor het huwelijk. Op die manier zijn we nu door het verbond verloofd, maar zijn nog niet het huwelijk aangegaan.

Kalah is ook de liefdesterm voor de echtgenote na het huwelijk, zoals een echtgenoot het heeft over zijn vrouw als “mijn bruid”.

Er is zoiets als bruidsintimiteit en genoegen als tijdens de periode van de “wittebroodsweken”. De stam van het woord Kalah is te vinden in Jeremia 2:2, waar God zegt dat Hij nog denkt aan de tijd dat we van Hem hielden als Zijn bruid, toen het volk Israël Hem volgde in de woestijn.

In het Hebreeuws betekent het woord Kalah tevens schoondochter. Dus de vrouw van ieder van mijn zonen is zijn Kalah – bruid, maar ze is ook een Kalah voor mij en Betty als onze schoondochter. Sommigen noemen dit een “dochter in liefde”.

De identiteit van Kalah is dus tweevoudig. De eerste voor de echtgenoot en de tweede voor de vader van de zoon.

Op deze manier hebben ook wij een tweevoudige identiteit. We zijn een geliefde Kalah voor Yeshua maar ook een geliefde Kalah voor onze Hemelse Vader.


Terug